Fietsen op de Ouverture

BuurtoverlegZoals iedereen wel weet is het Ouvertureplein een voetgangersgebied. Een plein voor voetgangers, spelende kinderen en mensen die er komen voor hun boodschappen.
Helaas wordt er regelmatig met fietsen of scooters over het plein gereden. Daarbij wordt lang niet altijd gedacht aan veiligheid voor voetgangers en leefklimaat van de omwonenden.

Politie en stadswachten gaan weer repressief optreden vanwege ontvangen klachten. Zij maken geen onderscheid tussen jong en oud… U bent dus gewaarschuwd…

Mensen die toch besluiten over het plein te rijden met de fiets of scooter riskeren dus een bekeuring.

Beste volwassenen, we proberen het de jeugd aan te leren. Geef zelf het goede voorbeeld.

Het Leefbaarheidsteam Blixembosch

Autodiefstal

Het kan iedereen gebeuren!

Jaarlijks worden tussen de twintig en dertigduizend auto’s gestolen. Dat zijn niet alleen dure auto’s; integendeel. Omdat die vaak beter beveiligd zijn dan goedkopere auto’s richten de autodieven zich ook op gebruikte, kleine of minder dure nieuwe wagens.

Organisatorische maatregelen

Allereerst zetten we hier een aantal principes op een rijtje die al heel wat ongemak kunnen besparen.

Het gaat vooral om goede gewoontes die weinig moeite kosten. In geleerde termen hebben we het dan over organisatorische preventiemaatregelen.

 • Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.
 • Draai bij het parkeren de wielen in de richting van het voetpad. Vergeet voor u de wagen verlaat niet het stuurslot in te schakelen. Het stuurslot gebruiken is een gemakkelijke en efficiënte maatregel tegen diefstal.
 • Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af (denk naast de portieren ook aan de raampjes, het dakraampje en het kofferdeksel).
 • Laat uw sleutels nooit in het contact zitten, zelfs niet voor korte duur. Verstop ook nooit een reservesleutel op een “geheime” plaats in het voertuig, zoals onder een zetel of achter een licht. Hang zeker geen label met uw naam en adres aan de sleutelhanger.
 • Wanneer u de wagen voor een langere tijd verlaat, neem dan uw boorddocumenten mee of berg ze weg in een afgesloten ruimte van uw wagen.
 • Laat geen waardevolle voorwerpen in uw wagen liggen (zoals bijvoorbeeld een handtas, een jas, een fototoestel, …). Zijn de voorwerpen te omvangrijk om mee te nemen, berg ze dan op in de koffer van uw wagen. Zo brengt u niemand op het idee om in uw wagen in te breken.
 • Laat in uw wagen ook nooit geld, cheques of kredietkaarten achter.
 • Indien er geen waardevolle voorwerpen in het handschoenenkastje zitten, laat het dan open staan. Zo maakt u meteen duidelijk dat er in uw wagen geen buit te halen valt.

Mechanische beveiliging

Naast deze goede gewoontes kunt u ook een aantal mechanische beveiligingsmaatregelen nemen om te voorkomen dat men er met uw wagen of de inhoud ervan aan de haal gaat.

 • Let eens op de vorm van de deurgrendelknopjes: indien ze paddestoelvormig zijn kunt u ze beter vervangen door gladde knopjes, die zijn immers heel wat moeilijker met draad omhoog te trekken.
 • Een stuurstang bestaat uit een staaf die bovenop het stuur wordt geplaatst. Bij het draaien aan het stuur zal de stang zich klem zetten tegen de voorruit, zodat sturen onmogelijk wordt. Deze stangen zijn meestal fel gekleurd zodat ze goed zichtbaar zijn. Op die manier hebben ze naast een blokkeringsfunctie ook een afschrikkingsfunctie.
 • Een pedaal-stuurstang verhindert eveneens het wegrijden met de wagen. Met één uiteinde van deze afsluitbare stang wordt het stuur omklemd, met het andere wordt het rem- of ontkoppelingspedaal omklemd.
 • Een gelijkaardig middel is het handrem-versnellingspook-slot. Hier omklemt een afsluitbare staaf de handrem en de versnellingspook.
 • De versnellingspook kan eveneens geblokkeerd worden, door middel van een transmissieslot. Naast de pook wordt een stevige plaat met een soort hangslot aangebracht, waardoor schakelen onmogelijk wordt gemaakt.
 • Het wegrijden van de wagen kunt u ook vermijden door pedaalklemmen te gebruiken die de pedalen omvatten.
 • Diefstal van wielen maakt u heel wat moeilijker door van elk wiel een moer te vervangen door een afsluitbare wielmoer.
 • Met een afsluitbare tankdop vermijdt u diefstal van benzine of verontreiniging van de tank.
 • U kan ook een wielklem aanbrengen rond het wiel van uw voertuig. Hierdoor voorkomt u niet alleen het wegrijden maar ook het wegslepen van de wagen. Het vergt echter veel tijd om dit systeem aan te brengen. Het is dus vooral geschikt indien de wagen of caravan voor een langere periode blijft staan.

Behalve de aan te brengen sloten is er ook een ruim gamma aan toestellen op de markt die het elektrisch circuit van uw wagen beïnvloeden. Door de juiste stroomtoevoer weg te nemen wordt het wegrijden met de auto onmogelijk gemaakt. U heeft de keuze tussen startstroomonderbrekers, brandstofafsluiters, blokkeringssystemen van het remcircuit, stroomverdelers-, ontstekingskaars-, en batterijensloten. Bij deze systemen dient u voor het starten eerst een speciale sleutel te gebruiken of een code in te voeren.

En dan zijn er nog de alarminstallaties. Een alarminstallatie heeft twee bedoelingen: het schrikt dieven af en waarschuwt de omgeving indien er een inbraak in de wagen plaats vindt. Afhankelijk van de montage en afstelling gaat het alarm af wanneer de portieren, de motorkap of het kofferdeksel worden geopend, bij het inslaan van een raam of bij beweging in de auto. Sommige alarmen worden actief bij het verplaatsen of schommelen van de wagen.

Op de markt vindt u een zeer uitgebreid gamma aan alarminstallaties voor de wagen. In reclamefolders wordt wel eens de indruk gegeven dat een alarmsysteem de ideale beveiliging is. Dit is echter niet altijd zo: goedkopere installaties zijn bijvoorbeeld gemakkelijker te neutraliseren door de stroomtoevoer af te snijden. Slecht afgestelde of verkeerd gebruikte toestellen geven bovendien vaak valse alarmen. Hierdoor gaan de omstanders steeds minder reageren op het alarm van een wagen. Alarminstallaties bieden dus slechts een relatieve beveiliging. Voor de gewone automobilist is het vaak veel efficiënter degelijke mechanische maatregelen toe te passen (zoals we boven reeds bespraken).

Vuistregels voor een goede beveiliging zijn dan ook: het gebruiken van enkele degelijke en eenvoudige mechanische beveiligingsmethoden en een grote zorgvuldigheid in parkeergedrag aan de dag leggen.

Specifieke tips rond car- en homejacking

De laatste jaren zijn twee specifieke vormen van autodiefstal opgedoken: carjacking en homejacking. Bij een carjacking wordt de chauffeur uit de auto gehaald of gelokt en daarna gedwongen zijn autosleutels af te geven, waarna de daders snel wegstuiven met de buitgemaakte wagen Bij een homejacking breekt de dader binnen in de woonst van de eigenaar van de wagen en dwingt hem eveneens de sleutels van de wagen te overhandigen.

Om deze nieuwe vormen van criminaliteit tegen te gaan geven we u enkele nuttige tips die u kunnen helpen om problemen te vermijden:

 • Bewaar thuis een kopie van de boorddocumenten van uw voertuig.
 • Hang uw autosleutels nooit aan de sleutelbos van uw woning.
 • Controleer, zonder paranoïde te worden, op weg naar huis of je niet wordt gevolgd door een onbekend voertuig.
 • Draag uw veiligheidsgordel en sluit de portieren van binnenuit zolang u in de wagen zit.
 • Plaats uw wagen bij voorkeur in de garage en doe hem ook daar op slot.
 • Neem ook liefst de boorddocumenten uit de wagen.
 • Sluit de portieren en laat de sleutels nooit in het contact zitten, zelfs niet in de garage.
 • Leg uw autosleutels niet op een zichtbare plaats in huis, maar bewaar ze ook niet in de slaapkamer.
 • Zet eventueel het alarm van zowel voertuig als woning aan.
 • Verdedig uw voertuig nooit ten koste van uw eigen leven. Geweld wordt gepleegd tegen personen die zich verzetten. Uw leven is meer waard dan uw voertuig !
 • Bel bij problemen zo snel mogelijk de politie (tel. 115) en geef hen zo veel mogelijk elementen om de dader(s) te identificeren.

Verkeersagressie

En als je nu eens begon met agressie geen voorrang te geven.
Agressie(f) in het verkeer? Je kan er wat aan doen!
Het hoeft zover niet te komen

 • Verkeer veilig met elkaar
  Respecteer altijd en overal de verkeersregels. Zo ben je voorspelbaar voor de andere weggebruikers. Gun jezelf en anderen ook voldoende tijd en ruimte om veilig te reageren op onverwachte gedragingen.
 • Niemand heeft het op jou gemunt
  Iedereen begaat wel eens fouten. Zelfs de meest gevaarlijke manoeuvres van anderen zijn niet bedoeld om jou te pesten. Voel je niet te snel bedreigd, je zou wel eens agressief gedrag kunnen uitlokken.
 • Don’t worry, be happy
  Zorg voor een aangename rijsfeer. Het verkeer is niet de geschikte plaats om je frustraties of stress af te reageren. Je brengt er jezelf en anderen mee in gevaar.
 • De weg is van iedereen
  Je bent niet de enige die ergens op tijd wil zijn. Probeer dan ook hoffelijk, kalm en geduldig te blijven. En sta je in de file? Door iemand te laten invoegen zal je niet méér tijd verliezen. Maar opgepast: hoffelijkheid is besmettelijk.
 • Zeg eens “sorry” of “dankjewel”
  Een vriendelijk gebaar kost geld noch moeite. Bovendien schept het een aangenamer klimaat.

En als het dan toch zover komt

 • Laat je niet opjutten
  Niet reageren is vaak doeltreffend en voorkomt erger. Zelfs iemand aanstaren kan agressie verhogen.
 • Laat je afkeuring niet blijken.
  Laat afkeuring over aan de ordehandhavers en rijlessen aan de instructeurs. Een agressieve weggebruiker kalmeer je niet door hem op de vingers te tikken, integendeel!
 • Daag de andere weggebruikers niet uit
  Neem de neutrale houding aan. Het is immers niet belangrijk gelijk te krijgen, maar wel verdere escalatie te voorkomen. Ga desnoods de situatie uit de weg.
 • Jouw wagen, jouw veiligheid
  Is de andere niet tot bedaren te brengen, sluit dan deuren en ramen. Zo ben je minder kwetsbaar en doe je geen dingen waar je later spijt van krijgt. Louter materiële schade is nog altijd beter dan lichamelijk letsel.
 • Zoek hulp
  Ga, indien mogelijk, naar een plaats waar mensen zijn. Waarschuw bovendien altijd de dichtstbijzijnde politiedienst, wanneer je het slachtoffer bent van een inbreuk van eender welke aard.

Verkeer en alcohol

Enkele feiten over alcohol in combinatie met verkeer………… op een rijtje.

Jaarlijks vallen er vele verkeersdoden en ernstig gewonden door alcohol in het verkeer. Niet zo verwonderlijk: de harde feiten spreken voor zichzelf ….

Als je gedronken hebt:

 • Neemt je reactievermogen aanmerkelijk af. Na twee glazen alcohol rem je een halve seconde later dan normaal. Bij 80 kilometer per uur betekent dat een 11 meter langere (!) remweg.
 • Word je blikveld verkleind. Je hebt de neiging rechtuit te kijken, alsof je in een tunnel zit; daardoor neem je natuurlijk veel minder waar wat links en rechts van je gebeurt en kunt daar slechter op anticiperen (overstekende voetgangers, ander verkeer en dergelijke).
 • Vermindert het concentratievermogen. Alcohol maakt suf. Goed rijden vereist concentratie. Een fors aantal ongelukken komt voort uit het niet – kunnen – opletten.
 • Weet je nooit of zelfs één of twee glazen te veel voor je zijn. Elk lichaam reageert anders op alcohol. Factoren als gewicht, geslacht, lichaamsbouw en gezondheid spelen allemaal mee. De beste stelregel is: wie veilig rijdt drinkt geen alcohol.
 • Wordt per circa anderhalf uur de hoeveelheid alcohol die in één glas zat, afgebroken. Wie veel gedronken heeft kan dus best na een goede nacht slaap nog een te hoog promillage hebben.
 • Heb je na tien glazen een twintig maal zo grote kans op een ongeluk.
 • Krijg je een vals gevoel van veiligheid. Je denkt meer te kunnen dan realistisch is en neemt meer risico’s. Je schat situaties ook verkeerd in.

De politie probeert het aantal doden en gewonden door alcohol in het verkeer zo ver mogelijk omlaag te brengen. Werk daaraan mee !

Verkeerstips

 • Verkeersborden staan er niet als versiering van de straat. Ze staan er als een leidraad voor veilig verkeer. Verlies ze daarom niet uit het oog
 • Zorg ervoor dat U rijbevoegd bent wanneer u plaatsneemt achter het stuur. Niets is meer waard dan het leven van een mens.
 • Voorrang in het verkeer heeft u pas wanneer men voorrang aan u heeft verleend. Sta dus meer op uw remmen dan op uw rechten.
 • Ga er nooit vanuit dat U alleen op de weg bent tijdens de nachtelijke uren. Verminder uw snelheid bij nadering van ieder kruispunt.
 • Wanneer aan u voorrang wordt verleend, ga dan altijd goed na of de verkeerssituatie op dat moment gunstig is.
 • U kunt liever laat op de plaats van uw bestemming aankomen, dan het heengaan van een verkeersdeelnemer op uw geweten dragen.
 • Voetgangers nemen ook deel aan het verkeer. Deze groep dient ook de verkeersregels in acht te nemen.
 • Fietsers……. denk aan uw veiligheid. Uw leven is meer waard dan de kosten van een fietsdynamo.
 • Het zou heel verstandig van u zijn wanneer u veilig aan de kant van de straat zou parkeren als u een telefoongesprek moet voeren.
 • U houdt van uw kind !….dus plaats hem / haar netjes op de achterbank, waarna u de stoeltiem vastzet.
 • Bromfietsers…………een valhelm is bij wet voorgeschreven. Bij een ernstige aanrijding zult u de wetgever heel dankbaar zijn. Trouwens…. de helm is er voor uw eigen veiligheid.
 • Bromfietsers……….een valhelm op het hoofd is pas nuttig als u die behoorlijk onder de kin hebt vastgezet.
 • Als u uw vuil op de juiste manier wegstopt tijdens het rijden, dan zullen de lozingen minder snel of helemaal niet meer verstopt raken.
 • Het inhalen op de weg moet altijd rechts plaatsvinden. U dient dus altijd links te houden zodat de rechterweghelft vrijblijft.
 • Als u geen zekerheid hebt van de deugdelijkheid van uw remmen is het niet raadzaam om van het voertuig gebruik te maken.
 • Als u na een aanrijding de / het slachteroffer(s) in hulpeloze toestand achterlaat levert u dat een strafbaar feit op.
 • Voetgangers…..wilt u veilig de oversteek doen…..maak dan gebruik van de speciaal voor u aangebrachte zebrapaden. Is er geen zebrapad aanwezig ! Steek dan op een veilige afstand vanaf de hoek over..
 • Fietsers……..als u van plan bent een bocht te nemen, doe dat dan door het tijdig aangeven, door duidelijk uw hand links of rechts uit te steken.

Vakantiekaart

Langer dan 7 dagen met vakantie?
Dan kun je als je dat witl bijgaande kaart uitprinten, invullen en bij het politiebureau a/d Koning Arthurlaan 38a inleveren.
De politie controleert gedurende je/jullie afwezigheid tenminste één keer de woning tijdens de normale surveillances.
Ook weet de politie dan wie te waarschuwen bij calamiteiten.

De kaart kan ook opgehaald worden bij het Stadskantoor.

Klik hier voor de vakantiekaart in PDF-formaat.

Terrasreinigers

Colportage

Alertheid gewenst bij terrasreinigers
Politie waarschuwt voor agressieve verkoopmethoden aan de voordeur

De politie waarschuwt voor een groep Ieren of Engelsen die er agressieve verkoopmethoden op na houden.
De mannen bezoeken duurdere woonwijken en hebben het vooral gemunt op senioren.
De gedupeerden wordt aangeboden om het huis, dak of oprit met hoge druk te reinigen. Het gaat ook wel om simpele herstelwerkzaamheden.
Na de werkzaamheden krijgen de benadeelden op intimiderende wijze peperdure rekeningen gepresenteerd.

Gedupeerden

Zo betaalde een oudere dame dinsdagmiddag 18 mei 300 euro voor het schoonmaken van haar oprit in Nuenen.
Bij een andere dame in Nuenen boden twee Engelssprekende heren aan haar oprit te verlengen.
Toen zij aangaf daar geen gebruik van te willen maken, bleven ze op een zeer vervelende manier aandringen.
Van deze twee heeft de politie de gegevens genoteerd, maar veel meer kan de politie niet ondernemen.
Zeker niet als gedupeerden zelf de overeenkomst aangaan.

Meerdere regio’s

Hoewel de twee genoemde incidenten zich in Nuenen afspeelden, heeft de politie informatie dat de groep in heel Brabant Zuid-Oost actief is.
Ook in andere politieregio’s zijn soortgelijke voorvallen geconstateerd. De politie vindt het daarom belangrijk om u te waarschuwen.

Preventietips

Helaas heeft niet iedereen goede bedoelingen die bij u aanbelt. De politie geeft daarom een aantal preventietips:

 • Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen, schoorsteenvegen, goten vegen, ramen lappen, andere schoonmaakwerkzaamheden, leg dan van tevoren schriftelijk de prijs vast. Anders betaalt u achteraf misschien veel te veel. Weet met wie u zaken doet, zodat u als dat nodig is kunt reclameren.
 • Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. De verkoper moet u wettelijk 8 dagen bedenktijd geven, zodat u nog kunt annuleren.
 • Als onbekenden ‘in nood’ aan de deur komen en vragen of ze het alarmnummer mogen bellen, laat ze dan niet binnen, maar bel zelf het alarmnummer.
 • Als iemand zegt dat hij namens de gemeente, een bedrijf of een instelling komt, vraag dan om een legitimatiebewijs. Bel eventueel ter controle naar het betreffende bedrijf of instantie, vóór dat u de persoon binnenlaat.
 • Laat een collectant niet ‘onbewaakt’ achter. Doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer in bijvoorbeeld de meterkast. Een collectant is verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Heeft de persoon deze niet, geef dan geen geld.
 • Meld verdachte situaties altijd bij de politie. Uiteraard helpt u de politie als u een goed signalement kunt geven van de verdachte. Vluchtrichting en het eventueel daarbij gebruikte voertuig zijn daarbij ook belangrijk.
 • Voor vragen en advies kunt u terecht bij uw buurtbrigadier.

Veilig internetten

De belangrijkste tips voor veilig internetgebruik

Internet is van oorsprong een Amerikaanse vinding die werd ontwikkeld om te kunnen blijven communiceren in geval van een grote (nucleaire) oorlog, waarbij alle normale communicatiemiddelen uit konden vallen.

Als zodanig is het niet alleen figuurlijk niet meer weg te denken uit onze samenleving, ook letterlijk niet. Internet zelf of een afgeleide vorm ervan zal altijd blijven bestaan en alle rampen en oorlogen overleven. We zitten er dus aan vast en moeten ermee leren omgaan.

Het Net is een onuitputtelijke bron van informatie, maar helaas ook een risico voor het oplopen van computervirussen. Iedereen die gevoelige informatie in zijn computer bewaart zou eigenlijk tijd moeten besteden aan de beveiliging, want onheus gebruik van het internet door anderen kan tot regelrechte rampen leiden.

De belangrijkste tips voor veilig internetgebruik op een rij:

 • schakel bestands- en printerdeling uit als u MS-windows gebruikt.
  In Windows is gezamenlijk gebruik in het netwerk mogelijk van bestanden en printen. Via internet kan iedereen zich dan toegang verschaffen tot wachtwoorden en gegevens op de harde schijf.
 • installeer een anti-virus programma.
  Zorg dat het bij blijft qua ontwikkelingen; een goed programma kan vaak zo worden ingesteld dat dit updaten automatisch plaats vindt.
 • gebruik een personal firewall.
  Dit is een programma dat de computer beschermt tegen misbruik van buitenaf. Bovendien waarschuwt het als iemand via internet probeert binnen te dringen. Voorbeelden zijn BlackIce, Tiny Personal Firewall en ZoneAlarm.
 • gebruik geen telnet, POP en FTP naar andere servers
  Uw gegevens gaan in dat geval namelijk niet versleuteld, in code dus, over de lijn. In theorie kunnen anderen dan gebruikersnaam en wachtwoord afluisteren. Goed alternatief is bijvoorbeeld het zogenaamde ssh-protocol. Om mail onleesbaar te maken voor anderen is bijvoorbeeld het programma PGP (pretty good privacy!) erg goed geschikt.
 • beveilig een gedeelde internetverbinding.
  Via het programma dat u hiervoor gebruikt (personal proxy) kan een poging worden ondernomen via uw computer bij de andere gebruikers binnen te komen – en het lijkt alsof u dat doet.
 • verwijder de Windows Scripting Host.
  Heel veel virussen komen hierdoor binnen. Antivirusfabrikant Sophos heeft een overzicht hoe de WSH uit te schakelen is.
 • abonneer u op Microsoft waarschuwingen.
  Dit kan door een lege e-mail naar securbas@microsoft.com te sturen.
 • Dan tenslotte: maak altijd backups.
  Op diskette, tape of CD. Als het onverhoopt toch mis gaat, bent u zelden beter doordrongen geweest van de waarheid van de bekende uitdrukking “een geluk bij een ongeluk”.

Brandwonden

Eerst water, de rest komt later!

Per jaar worden vele mensen behandeld voor brandwonden, veelal kinderen en ouderen, maar natuurlijk ook “gewone” volwassenen.

De behandeling is vaak langdurig en pijnlijk; soms ontstaan lelijke littekens. Als u of een ander in brand staat, moet u altijd proberen – hoe moeilijk het ook is – niet in paniek te raken. Kalm blijven en niet (met het slachtoffer) gaan rennen, want daardoor wakkeren de vlammen aan. Eerst water, de rest komt later! is de gulden regel wanneer iemand een brandwond heeft opgelopen.

Er zijn, globaal genomen, drie verschillende soorten brandwonden:

 • Een eerstegraads brandwond is een rode, droge en pijnlijke plek. Verbranding door de zon valt hier meestal onder.
 • Een tweedegraads brandwond is ook rood en pijnlijk, maar de plek is tevens vaak rood en vochtig en soms ontstaan er blaren.
 • Derdegraads brandwonden zijn overwegend geelwit van kleur (soms ook wit of zwart) en doen, hoewel het juist ernstige verbrandingen zijn, geen pijn. De wond is namelijk zo diep, dat de zenuwuiteinden in de huid vernietigd zijn.
 • Als de huid nog erger is verbrand, noemen we dit “verkoling”.

De ernst van een brandwond is niet alleen afhankelijk van de diepte van de verbranding; ook de omvang is van belang. Verbranding van een groot deel van het lichaam kan gevaarlijk zijn, in sommige gevallen zelfs levensbedreigend.

Uit grote brandwonden loopt veel vocht, waardoor het risico op uitdroging bestaat. Daarnaast kunnen, omdat de beschermende huid weg is, bacterieën makkelijk een infectie veroorzaken. Eerste- en tweedegraads brandwonden genezen vrijwel altijd zonder littekens. Diepere brandwonden kunnen voor vergroeiing van de huid zorgen, waardoor bewegingen kunnen worden geremd.

Een aantal tips om de gevolgen van een verbranding zoveel mogelijk te beperken:

 • vlammen doven : kan met water uit de keuken of douche, maar ook door over de grond te rollen of met een (blus)deken. De vlammen moeten uiteraard het gezicht niet kunnen bereiken.
 • koelen van de wond : moet zo snel mogelijk mee begonnen worden. Liefst met zacht stromend, lauw leidingwater. Kan ook met slootwater of natte doeken. Regel: beter iets dan niets doen!
 • 5 minuten koelen : is eigenlijk het minimum, liefst langer. Bij verbranding door chemische stoffen (bijtende producten) minstens 30 minuten spoelen. Bij langdurig koelen moet worden opgepast voor onderkoeling, helemaal als het met ijskoud water gebeurt.
 • kleding verwijderen : tijdens het koelen, als deze tenminste niet aan de huid zit gekleefd. Dan laten zitten.
 • bij blaren of een aangetaste huid : altijd de huisarts waarschuwen. Ook wanneer de wond is veroorzaakt door een chemisch product of elektriciteit.
 • de brandwond bedekken : met metalline verband of (steriele) gaasjes. Bij grotere wonden een schone doek of laken nemen.
 • zalf of creme : of wat voor middel dan ook mag nooit op de wonden worden gesmeerd!
 • eten of drinken : mag een slachtoffer pas nadat hij of zij door een arts is behandeld en deze het toestaat!
 • vervoer van het slachtoffer : dit moet zittend gebeuren (het is goed mogelijk dat de luchtwegen verbrand zijn en dan is dit van levensbelang). In verband met een mogelijke vochtophoping moet het hoofd altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam.

Onweer

Achtergronden en risicopreventie.

Jaarlijks worden in ons land enkele mensen gedood door blikseminslag. Veel minder dan in het verkeer dus of door verdrinking enzovoorts.
Niettemin boezemt dit natuurgeweld veel angst in. Onweer veroorzaakt wel relatief veel materiële schade.

Mede natuurlijk omdat onweersbuien gepaard kunnen gaan met zware regenval, windstoten, hagelbuien en windhozen.
Iemand loopt het risico door de bliksem te worden getroffen wanneer de donder van de onweersbui te horen is.

De afstand tussen u en een onweersbui is te meten in volle seconden die verlopen tussen de waarneming van de bliksemflits en de donder; per tel ongeveer een kilometer.
Naarmate de tijdsduur minder wordt komt de onweersbui dichterbij.
Volgens de weerbronnen is het raadzaam bescherming te zoeken wanneer de tijd tussen beide verschijnselen minder dan 10 seconden is.

Hoe u te wapenen tegen onweer:

uw bezit:

 • Installeer bliksemafleiders als u in een alleenstaand huis woont of in het hoogste gebouw van de omgeving.
 • Die geleiden de stroom naar de grond en verminderen zodoende de kans op brand
 • Trek stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact. Ontkoppel de telefoonaansluiting van de computer.
 • Bij een blikseminslag (ook in de nabije omgeving) zal de stroom zich een weg banen langs de leidingen.
 • Sluit ramen en deuren.

uzelf en uw kinderen en gezinsleden:

 • Blijf uit de buurt van stromend water in de woning. Blikseminslag kan via de waterleiding in huis komen en schade aanrichten.
 • Als u – of iemand anders – buiten bent, ga dan schuilen in een stevig gebouw of in de auto (met gesloten metalen dak).
 • Stroom zal via de auto naar de grond worden geleid, mits u ramen dicht hebt en geen contact maakt met de grond. Raak geen metalen delen aan.
 • Bij zwemmen of varen: ga zo snel mogelijk naar de kant.
 • Blijf uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, hekken, torens, hoogspanningsleidingen enzovoorts. Deze kunnen bliksem aantrekken.
 • Dit geldt ook voor metalen voorwerpen als tentstokken, fietsen, hengels e.d.
 • Als u in het bos bent, zoek dan een laag groepje bomen in het laagste deel van het terrein, nooit onder een alleenstaande boom gaan staan.
 • Als u in open veld wordt overvallen:
  • Ga gehurkt op uw tenen zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de voeten tegen elkaar.
  • Als de bliksem inslaat, wordt de stroom dan naar de grond geleid. Ga nooit plat op de grond liggen!

Een blikseminslag wordt vaak vooraf gegaan door opbouw van elektrische lading; uw haren kunnen overeind gaan staan en u kunt zwavel ruiken.
Neem dan onmiddellijk bovenstaande positie aan.

Een onweersbui duurt gemiddeld 20 – 30 minuten.