Schaliegas

Schaliegas

Beste wijk- en buurtbewoners,

De mogelijkheid bestaat dat er naar schaliegas geboord gaat worden in Nederland
met name ook op diverse locaties in Brabant. (zie onderstaande kaart, bron : blixembosch.ronaldsnoeck.com).
In het uitvergrote gedeelte kunt u zien dat het ook locaties vlak bij Blixembosch betreft.

Schaliegas is aardgas dat zit opgesloten in schalie, een hard gesteente.
Winning van schaliegas kan daarom niet door simpelweg te boren, er moet ook worden ‘gefrackt’.
Enorme hoeveelheden water en chemicaliën worden dan in de bodem gespoten
om scheuren te veroorzaken in het gesteente.
Dit gaat gepaard met grote risico’s voor het milieu, het klimaat en de veiligheid.
De baten zijn tegelijk gering. We kunnen daarom beter investeren in duurzame energie.
En zuiniger omgaan met de bestaande gasvoorraden.

Als u tegen schaliegas-boringen bent kunt u een petitie invullen.
U kunt ook een zienswijze indienen. Voor 9 juli 2014 moeten de zienswijzen ingediend zijn.
Dit kan digitaal op de site van het Ministerie of per post (per e-mail kan niet).
Hier vindt u een voorbeeld van een zienswijze.
Via deze link vindt u informatie van de rijksoverheid over schaliegas.