Burendag

Burendag

Burendag in Blixembosch, u komt toch ook?

Op zaterdag 27 september is het nationale burendag.
Door het gehele land verspreid worden dan op vele locaties allerlei activiteiten georganiseerd.

BurendagOok in de wijk Blixembosch. Het Ouvertureplein wordt omgetoverd tot activiteitenplein.
Een feestelijk dag voor jong en oud; met workshops, muziek, dans, sport, kinderactiviteiten, een gezellig terras en gratis loterij.

Waar: op het Ouvertureplein, in wijkgebouw Blixems en in de ontmoetingsruimte van Wooninc.Plus La Scala.
Tijd: van 11.00 tot 16.00 uur

Deze Burendag wordt georganiseerd in samenwerking met :
Wooninc.Plus La Scala, Lumens in de buurt, Korein Kinderplein, wijkvereniging Blixembosch, winkeliersvereniging Blixembosch en Buro Cement.

700 asielzoekers naar de Orangerie

EINDHOVEN – Er komen voor de duur van twee jaar 700 asielzoekers in voormalig verzorgingstehuis de Orangerie op de Castiliëlaan. Het centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de burgemeester van Eindhoven verzocht ‘om met spoed oorlogsslachtoffers op te vangen’ en Eindhoven gaat daar nu op in.

Sinds de tweede helft van 2013 is er een sterke toename van de instroom van vluchtelingen. In 2014 zullen er 30.000 komen en in 2015 25.000. Vooral het aantal vluchtelingen uit Eritrea en Syrië en overheden verwachten dat er ook veel mensen uit Irak gaan komen.

Direct erin
De Orangerie (Streetview) in Woensel-Noord is volgens het college de beste locatie omdat daar direct mensen kunnen worden opgevangen. De vluchtelingen blijven er voorlopig twee jaar. Samen met COA wordt ondertussen gekeken naar een meer permanente locatie. Het complex wordt zo snel mogelijk verbouwd. De eerste asielzoekers worden op 1 november verwacht.

En de belofte van de wethouder dan?
OrangerieIn mei van dit jaar beloofde wethouder Scholten nog dat er geen asielzoekers zouden komen in de Orangerie. Waarom wordt daar nu van afgeweken? Er wordt verwezen naar de coalitieafspraken: “Iedereen moet kunnen meedoen, in de eigen snelheid. Voor de kwetsbaren die dat niet lukt, organiseren wij een vangnet. We maken ons daarnaast zorgen om toenemende spanning en zwart-wit denken. Wij accepteren geen tweedeling in Eindhoven. Wij staan voor een inclusieve samenleving. Iedereen is onderdeel van onze maatschappij, wat er ook gebeurt! We verwachten daarin wederkerigheid. Onverschilligheid past hier niet. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf én voor de stad. Iedereen levert zijn bijdrage. We zijn hierover niet pessimistisch, integendeel. We zien dat mensen dit al doen! Wij voelen ons in het bijzonder verantwoordelijk voor het bijdragen aan verdraagzaamheid.”

‘Sociale gemeente’
“Als betrokken en sociale gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. De noodoproep van zowel staatssecretaris Teeven als het verzoek van het COA voor het vestigen van een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen zullen wij dan ook inwilligen”, aldus de burgemeester en wethouders. Er is afgesproken dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet worden in Eindhoven. “De gemeente Eindhoven neemt haar verantwoordelijkheid en wil voor deze mensen, die uit erbarmelijke omstandigheden zijn gevlucht, een goede opvang regelen. De nood is bijzonder hoog.”

Kosten en inspraak
Volgens het college gaat de opvang Eindhoven niks kosten. Er komt een vergoeding vanuit het COA. Het besluit van Eindhoven staat vast, maar er komt nog wel een bijeenkomst voor buurtbewoners. En later wordt een overlegcommissie opgericht waarin ook buurtbewoners kunnen meedoen.

21-11-2014: Laserschieten met TAG in 2014

Op vrijdagavond 21 november 2014 gaan we laserschieten bij LaserQuest vlakbij het Stratumseind.
Je mag twee wedstrijden laserschieten en tussen deze twee wedstrijden kunnen we even pauzeren en wisselen.

Als we voldoende inschrijvingen hebben, gaan we 4 teams maken die tegen elkaar gaan strijden.
Laser-Quest-01 LaserQuest-03Laser-Quest-02

We moeten om 19:00 uur bij LaserQuest aan de oude stadsgracht zijn, dus we vertrekken om 18:15  uur met de fiets aan het Aanschotpark. We verwachten iets na 21:00 uur terug te zijn.

Zorg dat je verlichting goed werkt, anders mag je niet mee.

De kosten bedragen € 7,00 voor leden van de wijkvereniging en € 14,00 voor niet-leden.
Inschrijven kan via onderstaand formulier. Schrijf op tijd in, want het aantal deelnemers is beperkt.

Leden krijgen altijd voorrang op niet leden. Deelname is op eigen risico.

Je formulier met inschrijfgeld dient uiterlijk vrijdag 7 november ingeleverd te zijn op het volgende  adres: Rop Pulles, Vuurvogel 37 (telefoon 2484411).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inschrijfformulier laserschieten op vrijdag 21 november 2014

Naam                    Adres                                      Telefoon       e-mail Geb.dat Lid

………………….. ………………………………. …………….. ………….. ………. j/n

………………….. ………………………………. …………….. ………….. ………. j/n

………………….. ………………………………. …………….. ………….. ………. j/n

………………….. ………………………………. …………….. ………….. ………. j/n

 
Inleverdatum: ………………………..