700 asielzoekers naar de Orangerie

EINDHOVEN – Er komen voor de duur van twee jaar 700 asielzoekers in voormalig verzorgingstehuis de Orangerie op de Castiliëlaan. Het centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de burgemeester van Eindhoven verzocht ‘om met spoed oorlogsslachtoffers op te vangen’ en Eindhoven gaat daar nu op in.

Sinds de tweede helft van 2013 is er een sterke toename van de instroom van vluchtelingen. In 2014 zullen er 30.000 komen en in 2015 25.000. Vooral het aantal vluchtelingen uit Eritrea en Syrië en overheden verwachten dat er ook veel mensen uit Irak gaan komen.

Direct erin
De Orangerie (Streetview) in Woensel-Noord is volgens het college de beste locatie omdat daar direct mensen kunnen worden opgevangen. De vluchtelingen blijven er voorlopig twee jaar. Samen met COA wordt ondertussen gekeken naar een meer permanente locatie. Het complex wordt zo snel mogelijk verbouwd. De eerste asielzoekers worden op 1 november verwacht.

En de belofte van de wethouder dan?
OrangerieIn mei van dit jaar beloofde wethouder Scholten nog dat er geen asielzoekers zouden komen in de Orangerie. Waarom wordt daar nu van afgeweken? Er wordt verwezen naar de coalitieafspraken: “Iedereen moet kunnen meedoen, in de eigen snelheid. Voor de kwetsbaren die dat niet lukt, organiseren wij een vangnet. We maken ons daarnaast zorgen om toenemende spanning en zwart-wit denken. Wij accepteren geen tweedeling in Eindhoven. Wij staan voor een inclusieve samenleving. Iedereen is onderdeel van onze maatschappij, wat er ook gebeurt! We verwachten daarin wederkerigheid. Onverschilligheid past hier niet. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf én voor de stad. Iedereen levert zijn bijdrage. We zijn hierover niet pessimistisch, integendeel. We zien dat mensen dit al doen! Wij voelen ons in het bijzonder verantwoordelijk voor het bijdragen aan verdraagzaamheid.”

‘Sociale gemeente’
“Als betrokken en sociale gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. De noodoproep van zowel staatssecretaris Teeven als het verzoek van het COA voor het vestigen van een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen zullen wij dan ook inwilligen”, aldus de burgemeester en wethouders. Er is afgesproken dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet worden in Eindhoven. “De gemeente Eindhoven neemt haar verantwoordelijkheid en wil voor deze mensen, die uit erbarmelijke omstandigheden zijn gevlucht, een goede opvang regelen. De nood is bijzonder hoog.”

Kosten en inspraak
Volgens het college gaat de opvang Eindhoven niks kosten. Er komt een vergoeding vanuit het COA. Het besluit van Eindhoven staat vast, maar er komt nog wel een bijeenkomst voor buurtbewoners. En later wordt een overlegcommissie opgericht waarin ook buurtbewoners kunnen meedoen.

4 antwoorden
 1. nellie van de looy
  nellie van de looy zegt:

  Ik ben het eens met Cris van Poppel. Deze vluchtelingen hebben, na alle ellende die ze hebben meegemaakt, en waar ze waarschijnlijk hun hele leven trauma’s aan over zullen houden, recht op een warm onthaal.
  Ik hoop dat ze zich hier welkom zullen voelen. Graag bied ik vrijwillig mijn diensten aan om door middel van creativiteit met deze mensen te werken.Misschien dat ze dan even hun ellende kunnen vergeten. Ze zijn alles kwijt en wij hebben zoveel. Laat dat duidelijk zijn.

 2. Chris vam Poppel
  Chris vam Poppel zegt:

  Deze vluchtelingen hebben, na alle ellende die ze hebben meegemaakt, en waar ze waarschijnlijk hun hele leven trauma’s aan over zullen houden, recht op een warm onthaal.
  Ik hoop dat ze zich hier welkom zullen voelen.
  Ik geloof dat het belangrijk is om deze mensen hartelijk te ontvangen en samen onze culturen uit te wisselen. Elkaar leren begrijpen en vooral respecteren.
  We kunnen van elkaar leren, samen genieten en hun misschien een beetje het ellendige verleden laten vergeten.

  • Jan Haagsman
   Jan Haagsman zegt:

   Daar gat het niet om . Wat relevant is :
   * wat doen we met die mensen in de ze luxe wijk : maken hun trauma door het enorme contrast met wat ze gewend zijn niet nog groter
   * wat doen we NA opvang : krijgen ze een huis ,baan etc en krijgen ze voorrang boven Nederlanders die al jaren op een betaalbare huurwoning zittende wachten.

   Blixemboschers die deze asielzoekers zo welkom heten ,moeten dus maar eens kijken of ze in die enorme tuinen die ze hebben een huisje kunnen opzetten om een of meer asielzoekers op te vangen : dan heb je ballen en dat verdiend dan alle respect !

 3. Jan Haagsman
  Jan Haagsman zegt:

  Als ik alles goed gelezen heb is de procedure tot nu toe ( vandaag 21 sept.) NIET juist gevolgd en kan het besluit juridisch ook nog niet vast liggen. de stappen die gevolgd moeten worden van commissie naar raad en vervolgen naar college van B&W zijn niet of nog niet goed gevolgd.

  Als bewoner van de wijk Blixembosch ( sinds 1990) verzoek ik het huidige bestuur van de wijkverening zich zeer sterk te maken richting gemeente om dit besluit tegen te houden.

Reacties zijn gesloten.