Forum : Glasvezel (1)

Een glasheldere keuze met glasvezel Grin

Om te komen tot een goede vergelijking van de providers op ONS toekomstig glasvezelNET, biedt deze site: https://reggefiber.glasvezel-vergelijken.nl/ wellicht uitkomst. OnsNetEindhoven (ONE) biedt geen diensten meer, deze zijn ondergebracht bij de provider ON.
Op http://www.onsneteindhoven.nl/Ik+wil+glasvezel/In+nieuw+gebied/Providers kunt u per provider in detail kijken wat de mogelijkheden zijn.
Op http://gathering.tweakers.net/forum/list_topics/4 vindt u diverse technische glasvezel topics gekoppeld aan providers voor als u technisch de diepte in wil. Bijvoorbeeld:
– ON (vroeger OnsNetEindhoven (ONE))  http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1442402
– Lijbrandt Glasvezel http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1442407
– Vodafone Glasvezel http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1476647

Uiteraard kan ook bij het informatiecentrum adequate hulp worden geboden voor uw keuze. Tijden en adres zie http://www.onsneteindhoven.nl/Ik+wil+glasvezel/In+nieuw+gebied/Informatiecentra

Bij het instellen van de zoekvoorwaarden moet wel worden ingegeven wat u wilt. Tip: let bij het bepalen van de kosten ook op de bijkomende en/of initiële kosten, bijvoorbeeld: borg, installatiekosten, aanpassing bekabeling, huur settop kastje, huur of koop HD recorder. Is uw apparatuur (TV, PC, etc) geschikt qua prestatie voor het door u gekozen pakket.
Bijv.: tripple play – internet, analoge/digitale TV, telefoon of afzonderlijke onderdelen of andere samenstellingen. De site wijst zich zelf.

De meeste providers bieden:

  • Analoge TV (kan op het bestaande coax-netwerk thuis worden aangesloten) en digitale TV (DVB-C kan eveneens op het bestaande coax-netwerk thuis worden aangesloten, maar de TV moet wel een DVB-C decoder hebben)). Verder een aantal radiozenders. Analoge TV is beter dan u gewend bent via de kabel. Aantal zenders varieert per provider. Tip: let op of de provider van uw keuze ook een analoge TV aansluiting biedt naast de digitale TV, bv voor een 2e of 3e TV in huis. Voor DVB-C analoog aangeboden heeft u een TV met ingebouwde DVB-C decoder nodig. Kijk of de door u gewenste zender in het analoge pakket wordt aangeboden.
  • Interactieve TV met SD en HD TV. Hiervoor is een extra kastje nodig dat met een UTP kabel Cat 5 (een betere netwerkkabel) met het glasvezelmodem moet worden verbonden. Vanuit het extra kastje is een verbinding met een SCART- of HDMI-kabel mogelijk. Tip: let op gewenste opties zoals bijv. video on demand, uitzendig gemist, internet op TV.
  • Internet via WiFi en/of vast bedraad. Hier zijn keuzes van 30 tot en met 500 Mbs mogelijk. Pluspunt van de glasvezelkabel is dat de upload- en downloadsnelheid hetzelfde zijn en dat de bandbreedte ongeacht tijdstip en drukte hetzelfde blijft! Tip: als u geen gamer bent of fervent downloader/uploader van foto’s/video’s/MP3’s dan is 50Mbs al voldoende. Een vaste netwerkaansluiting is veiliger en geeft de maximale bandbreedte. Bij meerdere netwerkaansluitingen in huis moet er gebruik worden gemaakt van een router, die standaard zit in een eventueel aangeboden draadloos (WiFi) router. WiFi is prettig bij gebruik van mobiele apparatuur en het niet afhankelijk zijn van een vaste aansluiting.
  • Telefoon: analoge telefoonaansluiting, tweede aansluiting en/of onbeperkt bellen als optie. ISDN2 is helaas niet meer mogelijk. Tip: let op de mogelijkheid van gewenste opties bijvoorbeeld: onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland, tweede telefoonlijn, goedkoper bellen naar mobiele nummers, gebruik van fax.

Welke hardware komt er in huis:

  • Glasvezelmodem door Reggefiber aangesloten
  • Een WiFi-modem met ingebouwde router afhankelijk van uw internetabonnement in combinatie met de specifieke provider
  • Een of meerdere (HD) Settopkastjes met eventueel HD recorder. Hier zijn legio mogelijkheden afhankelijk van de provider.

Aansluiten kan meestal zelf worden gedaan door een gemiddelde doehetzelver met enige netwerkervaring en voldoende computerkennis ivm WiFi en internet en interactieve TV. Meestal wordt de optie geboden om eea tegen gereduceerde prijs door een monteur aan huis te laten installeren.

Forum : Onderzoek blauwalg in Stiffeliovijver

Onderstaande informatie komt uit het informatieblad “Op de hoogte” van Waterschap De Dommel.
U kunt hierop reageren, direct naar het Waterschap, maar ook via dit forum.

Veel, vooral stilstaande stadswateren in Nederland, kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Ook de Stiffeliovijver. Dit probleem gaan we samen met de andere Brabantse waterschappen grondig onderzoeken en aanpakken. In deze nieuwsbrief leest u meer over blauwalgen, over het onderzoek en over de maatre-gelen die we nemen.

Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen zijn bacteriën. Wanneer de algen sterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Blauwalgen ontwikkelen zich vaak snel bij warm weer en ze komen vooral voor in zoet stilstaand water van waterpartijen. Drijvend aan het wateroppervlak vormen ze een laag die op olie lijkt. Als de laag dikker wordt en de algen minder ruimte hebben, sterven ze af. Blauwalgen vormen dan een stinkende brij. Bij het afsterven produceren blauwalgen giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Zo kun je er maag- en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen van krijgen.

Als water rijk is aan voedingsstoffen, onvoldoende doorstroomt of zelfs stilstaat, kan dit tot overmatige algengroei leiden tijdens warme perioden. De voedingsstoffen komen voor een deel uit de bodem van de waterpartijen en door afgevallen bladeren die rotten op de bodem. Maar ook visaas, broodresten en hondenpoep zorgen voor extra voe-dingsstoffen in het water.

Wat gaan het waterschap, de gemeente en de provincie doen?
De drie Brabantse waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta starten met enkele onderzoeken in zwemplassen en vijvers in Brabant. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de huidige situatie, de visstand, de waterbodem en het gebruik van de waterpartij. Naar aanleiding van al deze onderzoeken wordt gekeken welke maatrege-len het meest effectief zijn om blauwalg te voorkomen en te bestrijden. Zo zorgen we ervoor dat deze waterpartijen in de toekomst vrij zijn van blauwalgen.

Voor een periode van twee jaar wordt er onderzoek gedaan in de Stiffeliovijver. Er wordt onderzoek ge-daan naar de dieren en stoffen die in het water en de bodem zitten. Hiervoor worden in een deel van de vijver aparte bakken geplaatst waarin de onder-zoeken plaatsvinden. Langs het deel van de vijver waar de bakken staan, wordt voor de duur van het onderzoek hekwerk geplaatst, zodat het onderzoek zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden zonder verstoring van de onderzoekslocaties. Het waterpeil in de vijver blijft gelijk aan de huidige situatie en peilstijgingen na regenbuien blijven binnen de band-breedte van het bestaande ontwerp. De bakken en de hekken worden na het onderzoek weggehaald. Ook wordt dan de vijver helemaal schoongemaakt (gebaggerd) en worden, afhankelijk van de onder-zoeksresultaten, aanvullende maatregelen genomen om blauwalg in de toekomst te voorkomen. Het doel is om te komen tot duurzaam heldere waterpartijen.

Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt helpen blauwalg te voorkomen.
Het waterschap en de gemeente adviseren u om het voeren van eenden te beperken. Het brood dat de vogels niet opeten, zorgt voor extra voedingsstoffen in het water. Hengelsporters wordt gevraagd niet overmatig visaas uit te gooien. Hondenpoep spoelt in de vijver of de meststoffen komen daar terecht via het grondwater. Daarom kunnen hondenbezitters hun hond beter niet langs de kant van de vijver
uitlaten.

Inloopavond
Op dinsdag 21 april 2009 organiseren we een inloopavond voor alle bewoners in de buurt van de Stiffeliovijver. Tijdens deze avond vertellen we u graag meer over blauwalgen en de maatregelen en onderzoeken die we bij de vijver in uw woonplaats gaan uitvoeren. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën over de inrichting. De avond vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur in VTA Blixems.

Het project
Voor dit project hebben we subsidie ontvangen van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten met als doel de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren. Ook de provincie Noord-Brabant draagt bij in de kosten van het project.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan de vergroting van kennis over effectieve bestrijding van blauwalg in heel Nederland. Het onderzoek wordt nauwkeurig gevolgd door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de universi-teit van Wageningen (WUR).

Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van deze “Op de Hoogte” nog meer informatie wensen, neemt u dan contact op met Waterschap De Dommel:
Hans van Zanten, Tel: 06-51417173 E-mail: hvzanten@dommel.nl
U kunt ook kijken op www.dommel.nl

Tijdens de inloopavond was er een presentatie van het project te zien.
Als u een kopie van die presentatie wilt ontvangen, stuur mij dan een email henk@blixembosch.com

Forum : Inbraak en diefstal

Attentie Buurtpreventie ALLE DEUREN OP SLOT!

Onderstaand een bericht van de buurtbrigadiers van Blixembosch.
Waak hiervoor!

Momenteel hebben we weer last van een hoos aan inbraken met name in de Achtse Barrier. Het betreffen hier zogenaamde insluipingen.
Met andere woorden de dader verschaft zich de toegang tot een woning door niet afgesloten deuren.
Met name betreffen het hier openstaande deuren, deuren die niet slotvast zijn afgesloten.
Gebleken is dat de dader door brandgangen loopt en voelt aan poorten of deze zijn afgesloten. Gelegenheid maakt de dief.
Let aub goed op uw poorten en deuren. Sluit ze goed af. Momenteel hebben we geen enkel zicht op een dader.
Dit zal ook niet meevallen en daarom roepen we weer uw hulp in. Vermoedelijk verplaatst de dader zich per fiets of te voet.
Het betreft hier ook een voorwaarschuwing maar niet uitgesloten is dat de dader Blixembosch zal gaan aandoen.

Alle info is natuurlijk welkom. Graag via de gebruikelijke weg.

Groeten

Frank Aarts en Hans van Haalen

Buurtbrigadiers Blixembosch