(En) AED en reanimate !!!!!

And what’s next ???

Now that the summer vacation is over, the Hart voor Blixembosch working group is restarting again.
The “Blixembosch Can Reanimate” objective has not been achieved.
Even far from what we would like to see .
We have already taken care of the AEDs: 10 are placed throughout the neighborhood.
Enough to get to a victim within the first crucial 6 minutes after a cardiac arrest..

Besides the AEDs , we still need enough people around who know to operate one of them and more important who can and want to be ready to go out when a call is recieved and get the AED started and start with CPR.
And there we are stuck as workgroup Blixembosch can reanimate. Calls via Blixem flashes! and media like Facebook gave us just a few responses. There is also little people interested for themed meetings about CPR and AEDs . And that whilst we are all convinced of the importance
from a “heart-safe” Blixembosch.
The members of the working group will try to get in contact with you in person , to get in touch with local residents to get excited about following CPR and AED courses .
If you have any ideas how we can reach more people ?

 Please let us know .
Would you like to take up the CPR and AED course ?

For the course you can register at First Aid Blixembosch.

 The course  only takes 4 hours of youre time !

For more information you can have a look on the website :

 www.ehbo-blixembosch.nl or send an email to

 courses@ehbo-blixembosch.nl
On behalf of the Hart voor Blixembosch working group,

Rene Hermans Hartvoorblixembosch@gmail.nl

Sinterklaas bij de Blixemkids! 24 november. ( opgave formulier) ( 18-10-19)

Sinterklaas bij de Blixemkids!

Gelukkig heeft Sinterklaas ook dit jaar,  weer alle Pieten bij elkaar.

Daarom komen we weer graag naar Blixembosch,

Voor een superfeest zonder chaos.

Kom op zondag 24 november allemaal,

naar de VTA Blixemszaal.

Het feest wordt dan van 14.00 uur tot 16.00 uur gehouden.

Geef jezelf op vóór 17 november bij de Guy de Maupassantlaan 11.

Kun je dat onthouden?

Snoep en limonade staan dan klaar, en ook een cadeautje, reken maar!

Dus kom met zijn allen lieve kinderen, en laat je door niets of niemand verhinderen.

Tot gauw, Sint, Pieten en de Blixemkids verwachten jou.

_________________________________________________________________

 

Ja wij komen graag op zondag 24 november naar het Sinterklaasfeest

Voor leden is de bijdrage € 2,50. Voor niet leden € 5,00.

 

Naam:……………………………………… Telefoon……………………………..

Adres:……………………………………… wijk:………………………………..

Email:………………………………………………………………………………

 

Omschrijf je kind:

Voornaam      Geb.Datum    Lid J/M         In één woord                        Betaald

 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Heb je meer kinderen, maak dan eerst een kopie van dit strookje!

Totaal ……….. kinderen.

Geef je vóór 17 november op bij de Guy De Maupassantlaan 11.

Lid worden van de wijkvereniging? Geef je op bij corinne@blixembosch.com

 

High Tea voor Senioren en hun kleinkinderen op 1 dec 2019 ( 18-11-19)

Zoals reeds eerder aangekondigd staat de nieuwe Werkgroep Senioren in de startblokken om gezellige en originele activiteiten voor de senioren in de wijk Blixembosch te organiseren.

Op zondag  1 december om 14.00u zijn jullie allemaal uitgenodigd om, samen met de kleinkind(eren), in VTA Blixems te komen genieten van een High Tea met heerlijke zoete en hartige hapjes.

Mede dankzij de hulp van enkele vrijwilligers gaan we jullie die middag lekker verwennen.

Nadere mededelingen volgen in het novembernummer van Blixemflitsen!

Noteer deze datum alvast in de agenda!!!

 

Herman Coenjaarts, Werkgroep Senioren

3D Kaarten maken in VTA Blixems ( 18-10-19)

3D Kaarten maken

Elke donderdagochtend van 10.00u tot 12.00u is er in VTA Blixems een leuk groepje dames bezig met het maken van 3D ansichtkaarten.

Onder het genot van een kopje koffie en gezellig geklets wordt er geknipt, geknutseld en geplakt.

Voor het maken van de kaarten wordt materiaal met beschrijving aangeleverd en de dames helpen elkaar.

Doordat er wat wisselingen zijn, heeft het clubje nu plaats voor enkele nieuwe leden.

Deelname kost € 2,50 per keer voor het te gebruiken materiaal. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Bep Jacobs 040-2417371 of Helma Stevens 06-24125815.

Let wel, de plaatsen zijn beperkt, dus wie het eerst komt ……

HART voor Blixembosch ( wil je reanimeren) ( 18-10-19)

En hoe nu verder???

 

Nu de zomervakantie voorbij is pakt de werkgroep Hart voor Blixembosch de draad weer op.

De doelstelling ‘Heel Blixembosch kan reanimeren’ is immers nog niet gehaald. Verre van dat zelfs.

Voor de AED’s hebben we wel al gezorgd: verspreid over de wijk hangen er 10. Voldoende om binnen de eerste cruciale 6 minuten na een hartstilstand een exemplaar bij het slachtoffer te krijgen. Maar…. dan moeten er wel voldoende burgers zijn die kunnen reanimeren en die bereid zijn om opgeroepen te worden om zo’n AED op te halen en te starten met reanimeren. En daar blijven we als werkgroep een beetje hangen. Oproepen via Blixemflitsen! en facebook leveren maar weinig reacties op. Ook voor themabijeenkomsten blijkt er weinig belangstelling te zijn. En dat terwijl wij met z’n allen overtuigd zijn van het belang van een ‘hartveilig’ Blixembosch.

De leden van de werkgroep gaan komende tijd op individuele basis, via persoonlijk contact proberen om wijkbewoners enthousiast te krijgen voor de reanimatie cursus.

Mocht jij nog ideeën hoe we dit verder aan kunnen pakken? Graag, laat het ons weten.

Wil je nu al leren reanimeren? Voor de cursus kun jij je aanmelden bij EHBO Blixembosch. Deze duurt maar 4 uur! Kijk op de website www.ehbo-blixembosch.nl of stuur een mail naar cursussen@ehbo-blixembosch.nl

 

Namens de werkgroep Hart voor Blixembosch,

Rene Hermans     Hartvoorblixembosch@gmail.nl

 

Pilot rattenbestrijding.    02-10-2019

Pilot rattenbestrijding.    02-10-2019

 

Het bestuur van de wijkvereniging Blixembosch heeft het probleem met de rattenoverlast in de wijk opnieuw aangekaart bij de gemeente Eindhoven. Wij zijn van mening dat het huidige beleid niet leidt tot vermindering van de overlast. Samen met de wijk Acht hebben wij verzocht om een pilot uit te voeren met een andere wijze van bestrijding. Nadat de gemeenteraad hiervoor financiële middelen heeft vrij gemaakt, heeft de gemeente aangeboden om deze pilot te gaan uitvoeren.

De opzet van de pilot betreft in hoofdlijnen:

  1. Inventariseren welke preventieve maatregelen bij het woningblok voor het beheersen van de zwarte ratten genomen kunnen/moeten worden.
  2. De bewoners voeren eventuele benodigde bouwkundige aanpassingen aan de woningen uit.
  3. Bewoners voeren de preventieve maatregelen aan de tuinen uit.
  4. Gemeente Eindhoven voert eventuele maatregelen aan openbare ruimte uit.
  5. Gemeente Eindhoven laat klemmen plaatsen rondom het woningblok in de tuinen of openbare ruimte om ratten te vangen. Hiermee voorkomen we dat de zwarte ratten een ander onderkomen gaan zoeken. Dit vangen van ratten doen we in een vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld 1 of 3 maanden).

Voor de pilot zijn we op zoek naar een huizenblok van minimaal zes aaneengesloten huizen, waarvan alle huiseigenaren bereid zijn deel te nemen en eventueel bouwkundige aanpassingen aan de eigen woning voor hun rekening te nemen.

Wilt u deelnemen aan deze pilot dan kunt u zich (liefst samen met de buren) melden via email: jacques@blixembosch.com