Lid van verdienste

 

 

 

 

Degene die dit jaar de ere-titel “lid van verdienste” van het bestuur krijgt, heeft, net als het rijtje illustere voorgangers, veel werk verzet en veel voor de wijk betekend. En nog steeds.

Maar wie is het dan?

Het is iemand met weinig zitvlees en die gewoon dingen aanpakt. Hij is wel de luis in de pels van onze gemeentebestuurders en ambtenaren genoemd.

Iedereen kent hem wel, want je komt hem overal tegen.

Bij het familiespektakel en de zeskamp.

Bij het leefbaarheidsteam en de verkeerscommissie.

Bij de loopgroep en de buurtpreventie.

Bij het bewonersplatform Woensel Noord.

Hij is multi-functioneel inzetbaar en is bovendien 8 jaar voorzitter geweest van het bestuur van onze wijkvereniging.

Ja nu weet je het wel, het is Klaas Nijmeijer.

Klaas van harte gefeliciteerd.Ericamera

Blixemcup 2018

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)

Overlast Eindhoven Airport

banner airport

Flyer Welschap

Onderscheiding voor acht vrijwilligers

Vrijwilligerspenning

Wethouder Wilbert Seuren (ruimtelijke ordening en financiën) reikte op zaterdag 19 november gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit aan Twan van den Broek, René Hermans, Theo Lemm, Hans van Stippent, Corinne van de Heuvel-Tienhoven, Klaas Nijmeijer, Eddie Udink en Carina Oosting-Schummelketel. Zij zijn als vrijwilliger verbonden aan Wijkvereniging Blixembosch.

vrijwilligers_onderscheiding

• Twan van den Broek (47 jaar, penning)
Al 18 jaar is Twan betrokken bij het Familiespektakel, een driedaags feest in het laatste weekend van de zomervakantie van de basisschool. Aanvankelijk als DJ en later in het organisatieteam van het Familiespektakel. Gedurende het hele weekend is hij de DJ. Ook verzorgt hij jaarlijks de speciale feestkrant en is hij kartrekker voor wat betreft de muziek, keuze van de band en de bijbehorende techniek.

• René Hermans (57 jaar, penning)
René is 16 jaar actief in het Leefbaarheidsteam Blixembosch en als lid van de Verkeerscommissie. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Verkeerscommissie. De verkeerscommissie houdt zich bezig met meldingen en vragen van wijkbewoners betreffende problemen en situaties van parkeren en verkeersveiligheid. Naar aanleiding van deze meldingen of eigen observaties overlegt de Verkeerscommissie indien nodig met politie, gemeente en natuurlijk de bewoners. Dankzij goede contacten met professionals bereikt de Verkeerscommissie goede resultaten. Enkele voorbeelden: aanleg Buitendreef als extra ontsluitingsweg voor Blixembosch-Buiten; parkeeroplossingen bij beide basisscholen; infrastructuur bij beide basisscholen; verkeersdrempels Stiffelio.

• Theo Lemm (49 jaar, penning)
Theo is sinds 2000 lid van de redactie van het wijkblad Blixemflitsen. Hij is de editor van het geheel, verzorgt de lay-out van het blad en zorgt ervoor dat er ook adverteerders zijn. Dankzij Theo ligt er maandelijks een supermooi wijkblad op de mat bij alle wijkbewoners. In 2015 werd Theo ook lid van de werkgroep Dorpsquizzz, waarvoor hij de lay-out van het vragenboek verzorgt.

• Hans van Stippent (50 jaar, penning)
Hans is al 13 jaar webmaster. Sindsdien is de website www.blixembosch.com tweemaal helemaal vernieuwd. Een zeer tijdrovende bezigheid. Hans is sinds 2015 ook lid van de werkgroep Dorpsquizzz.

• Corinne van de Heuvel-Tienhoven (52 jaar, penning)
Corinne is al 13 jaar een van de organisatoren van het Familiespektakel in Blixembosch. Daarnaast is zij een van de bezorgers van Blixemflitsen. Corinne was al eens secretaris in het bestuur van de wijkvereniging, van 2008 tot 2011. Na een onderbreking werd ze in 2013 weer bestuurslid tot heden.

• Klaas Nijmeijer (69 jaar, penning)
Klaas is 13 jaar geleden vrijwilliger geworden in de Verkeerscommissie, onderdeel van het Leefbaarheidsteam. Na enkele jaren werd hij voorzitter van de Verkeerscommissie. In 2011 werd hij voorzitter van de wijkvereniging, maar bleef hij lid van de verkeerscommissie.

• Eddie Udink (57 jaar, penning)
Eddie is sinds 13 jaar actief in de Commissie Speel&Groen. Deze commissie behartigt alle aangelegenheden betreffende de speeltuinen, plantsoenen en het groen in Blixembosch. Zijn professionele deskundigheid komt ook goed van pas in de Overleggroep Aanschotse Beemden.

• Carina Oosting-Schummelketel (68 jaar, penning en oorkonde)
Carina was 25 jaar geleden een van de initiatiefnemers van het wijkblad Blixemflitsen en nam namens het wijkblad zitting in het bestuur van Wijkvereniging Blixembosch. Snel daarna werd zij bezorger van Blixemflitsen en dat is zij nog steeds. Ook was zij lid van het team Verwelkoming tot de opheffing daarvan in 2004. Carina heeft regelmatig als vrijwilliger meegeholpen bij het Familiespektakel, bij Blixemkids of de Buitenspeeldag. Sinds 2008 is zij hoofdredacteur van het wijkblad Blixemflitsen. Carina heeft een grote passie: toneelspelen. Bij verschillende toneelverenigingen was ze actief als productieassistente, in PR en bij productie van nieuwsbrieven.

Vrijwilligersavond

Blixemloop

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van Wijkvereniging Blixembosch.

Om u als vrijwilliger te bedanken voor uw enthousiaste inzet voor onze wijkvereniging nodigen wij u en uw partner uit voor een gezellige feestavond op zaterdag 19 november van 20.00 tot 01.00 uur in VTA Blixems.
Na ontvangst met koffie en thee start de avond met een superleuke verrassing. Zorg dat u uiterlijk om 20.30 uur aanwezig bent, dan mist u niets.
Als spelprogramma presenteert Bertie de Cauwer dit jaar een speciale, korte Blixemquizzz.
Natuurlijk blijft er daarna nog genoeg tijd over voor een drankje en een praatje. Gedurende de avond worden lekkere hapjes geserveerd.

Wij verzoeken u om uiterlijk 11 november aan ons door te geven of u wel/niet en met/zonder partner
naar de vrijwilligersavond komt via corinnevandenheuvel1964@gmail.com.

Wij verwelkomen u graag op 19 november.

Bestuur Wijkvereniging Blixembosch

Blixemcup 2016

Hieronder zien jullie een aantal foto’s van de Blixemcup van 31 mei en 1 juni.

Foto-album

Held van de dag

banner_held_van_de_dagDat kan u zomaar worden. Door vrijwilliger te worden in een project van 1 dag.
U hoeft geen lid te worden van een werkgroep die iedere maand vergadert.
Gewoon de handen uit de mouwen steken tijdens een activiteit die een paar uur duurt is alles wat we van u vragen.

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger bij een eenmalige activiteit betekent dat in veel gevallen dat die activiteit dan juist wel doorgang kan vinden. En dat is wel zo leuk voor de kinderen die heel graag aan zo’n activiteit willen deelnemen. En …. zonder vrijwilligers is er geen activiteit!

Wij zoeken helden van de dag voor de volgende vacatures….

woensdag 1 juni Blixemcup, voetbaltoernooi voor groepen 6, 7 en 8.
4 personen, die ’s morgens bereid zijn goals en andere materialen op te halen bij enkele sporthallen en naar het Aanschotpark te brengen, waarvan minimaal 1 persoon met een auto met trekhaak.

4 personen, die na 16.30 uur bereid zijn de goals en andere materialen terug te brengen, waarvan minimaal 1 persoon met een auto met trekhaak.

4 personen om de voetbalvelden op te bouwen

6 personen voor toernooibegeleiding en scheidsrechter

woensdag 8 juni Buitenspeeldag van 14.00 tot 17.00 uur

Enkele personen die willen meehelpen bij opbouw, begeleiding en afbouw van de attracties voor de buitenspeeldag op het Ouvertureplein.

Wilt u ook held worden? Kunt en wilt u het combineren met uw vrije dag, dienstrooster of papadag? Meldt u dan aan bij marjan@blixembosch.