Orangerie open dag

Orangerie

zaterdag 31 januari van 10.00 – 16.00 uur

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een asielzoekerscentrum?
Je hoort er tegenwoordig heel veel over,
maar hoe ziet het er van binnen uit en hoe gaat het er eigenlijk aan toe?

Op zaterdag 31 januari 2015 houden we een open dag in het Asielzoekerscentrum de Orangerie Eindhoven, Castiliëlaan 15.
U bent dan van harte welkom om het centrum te bezoeken. Vanaf eind november worden hier asielzoekers opgevangen.

Orangerie

Wat is er allemaal te doen?

  • Van 10.00 tot 16.00 uur worden er rondleidingen gegeven door bewoners en medewerkers, u kunt zich bij de entree opgeven voor deze rondleiding. Tijdens een rondleiding krijgt u een indruk van het leven op het centrum en van de diverse activiteiten van de bewoners.
    De rondleiding duurt ongeveer een half uur.
  • We laten u zien hoe een azc van binnen eruitziet.
  • Bewoners vertellen over de dagelijkse gang van zaken op een azc.
  • Het COA geeft informatie over de opvang van asielzoekers in Nederland.
  • De ketenpartners van het COA laten zien wat zij doen op het azc.
  • Live muziek door een groep asielzoekers.
  • Lekkere hapjes die door onze bewoners zelf zijn bereid.

We vinden het fijn wanneer u zich tevoren aanmeldt via azceindhoven@coa.nl maar dit is niet verplicht.
We heten u van harte welkom op deze open dag namens de medewerkers en bewoners.

Graag zien we u op 31 januari !

Team Azc Eindhoven
Castiliëlaan 15
Eindhoven
Tel 088 7156100

700 asielzoekers naar de Orangerie

EINDHOVEN – Er komen voor de duur van twee jaar 700 asielzoekers in voormalig verzorgingstehuis de Orangerie op de Castiliëlaan. Het centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de burgemeester van Eindhoven verzocht ‘om met spoed oorlogsslachtoffers op te vangen’ en Eindhoven gaat daar nu op in.

Sinds de tweede helft van 2013 is er een sterke toename van de instroom van vluchtelingen. In 2014 zullen er 30.000 komen en in 2015 25.000. Vooral het aantal vluchtelingen uit Eritrea en Syrië en overheden verwachten dat er ook veel mensen uit Irak gaan komen.

Direct erin
De Orangerie (Streetview) in Woensel-Noord is volgens het college de beste locatie omdat daar direct mensen kunnen worden opgevangen. De vluchtelingen blijven er voorlopig twee jaar. Samen met COA wordt ondertussen gekeken naar een meer permanente locatie. Het complex wordt zo snel mogelijk verbouwd. De eerste asielzoekers worden op 1 november verwacht.

En de belofte van de wethouder dan?
OrangerieIn mei van dit jaar beloofde wethouder Scholten nog dat er geen asielzoekers zouden komen in de Orangerie. Waarom wordt daar nu van afgeweken? Er wordt verwezen naar de coalitieafspraken: “Iedereen moet kunnen meedoen, in de eigen snelheid. Voor de kwetsbaren die dat niet lukt, organiseren wij een vangnet. We maken ons daarnaast zorgen om toenemende spanning en zwart-wit denken. Wij accepteren geen tweedeling in Eindhoven. Wij staan voor een inclusieve samenleving. Iedereen is onderdeel van onze maatschappij, wat er ook gebeurt! We verwachten daarin wederkerigheid. Onverschilligheid past hier niet. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf én voor de stad. Iedereen levert zijn bijdrage. We zijn hierover niet pessimistisch, integendeel. We zien dat mensen dit al doen! Wij voelen ons in het bijzonder verantwoordelijk voor het bijdragen aan verdraagzaamheid.”

‘Sociale gemeente’
“Als betrokken en sociale gemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. De noodoproep van zowel staatssecretaris Teeven als het verzoek van het COA voor het vestigen van een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen zullen wij dan ook inwilligen”, aldus de burgemeester en wethouders. Er is afgesproken dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet worden in Eindhoven. “De gemeente Eindhoven neemt haar verantwoordelijkheid en wil voor deze mensen, die uit erbarmelijke omstandigheden zijn gevlucht, een goede opvang regelen. De nood is bijzonder hoog.”

Kosten en inspraak
Volgens het college gaat de opvang Eindhoven niks kosten. Er komt een vergoeding vanuit het COA. Het besluit van Eindhoven staat vast, maar er komt nog wel een bijeenkomst voor buurtbewoners. En later wordt een overlegcommissie opgericht waarin ook buurtbewoners kunnen meedoen.