Verkeerstips

 • Verkeersborden staan er niet als versiering van de straat. Ze staan er als een leidraad voor veilig verkeer. Verlies ze daarom niet uit het oog
 • Zorg ervoor dat U rijbevoegd bent wanneer u plaatsneemt achter het stuur. Niets is meer waard dan het leven van een mens.
 • Voorrang in het verkeer heeft u pas wanneer men voorrang aan u heeft verleend. Sta dus meer op uw remmen dan op uw rechten.
 • Ga er nooit vanuit dat U alleen op de weg bent tijdens de nachtelijke uren. Verminder uw snelheid bij nadering van ieder kruispunt.
 • Wanneer aan u voorrang wordt verleend, ga dan altijd goed na of de verkeerssituatie op dat moment gunstig is.
 • U kunt liever laat op de plaats van uw bestemming aankomen, dan het heengaan van een verkeersdeelnemer op uw geweten dragen.
 • Voetgangers nemen ook deel aan het verkeer. Deze groep dient ook de verkeersregels in acht te nemen.
 • Fietsers……. denk aan uw veiligheid. Uw leven is meer waard dan de kosten van een fietsdynamo.
 • Het zou heel verstandig van u zijn wanneer u veilig aan de kant van de straat zou parkeren als u een telefoongesprek moet voeren.
 • U houdt van uw kind !….dus plaats hem / haar netjes op de achterbank, waarna u de stoeltiem vastzet.
 • Bromfietsers…………een valhelm is bij wet voorgeschreven. Bij een ernstige aanrijding zult u de wetgever heel dankbaar zijn. Trouwens…. de helm is er voor uw eigen veiligheid.
 • Bromfietsers……….een valhelm op het hoofd is pas nuttig als u die behoorlijk onder de kin hebt vastgezet.
 • Als u uw vuil op de juiste manier wegstopt tijdens het rijden, dan zullen de lozingen minder snel of helemaal niet meer verstopt raken.
 • Het inhalen op de weg moet altijd rechts plaatsvinden. U dient dus altijd links te houden zodat de rechterweghelft vrijblijft.
 • Als u geen zekerheid hebt van de deugdelijkheid van uw remmen is het niet raadzaam om van het voertuig gebruik te maken.
 • Als u na een aanrijding de / het slachteroffer(s) in hulpeloze toestand achterlaat levert u dat een strafbaar feit op.
 • Voetgangers…..wilt u veilig de oversteek doen…..maak dan gebruik van de speciaal voor u aangebrachte zebrapaden. Is er geen zebrapad aanwezig ! Steek dan op een veilige afstand vanaf de hoek over..
 • Fietsers……..als u van plan bent een bocht te nemen, doe dat dan door het tijdig aangeven, door duidelijk uw hand links of rechts uit te steken.

Vakantiekaart

Langer dan 7 dagen met vakantie?
Dan kun je als je dat witl bijgaande kaart uitprinten, invullen en bij het politiebureau a/d Koning Arthurlaan 38a inleveren.
De politie controleert gedurende je/jullie afwezigheid tenminste één keer de woning tijdens de normale surveillances.
Ook weet de politie dan wie te waarschuwen bij calamiteiten.

De kaart kan ook opgehaald worden bij het Stadskantoor.

Klik hier voor de vakantiekaart in PDF-formaat.

Terrasreinigers

Colportage

Alertheid gewenst bij terrasreinigers
Politie waarschuwt voor agressieve verkoopmethoden aan de voordeur

De politie waarschuwt voor een groep Ieren of Engelsen die er agressieve verkoopmethoden op na houden.
De mannen bezoeken duurdere woonwijken en hebben het vooral gemunt op senioren.
De gedupeerden wordt aangeboden om het huis, dak of oprit met hoge druk te reinigen. Het gaat ook wel om simpele herstelwerkzaamheden.
Na de werkzaamheden krijgen de benadeelden op intimiderende wijze peperdure rekeningen gepresenteerd.

Gedupeerden

Zo betaalde een oudere dame dinsdagmiddag 18 mei 300 euro voor het schoonmaken van haar oprit in Nuenen.
Bij een andere dame in Nuenen boden twee Engelssprekende heren aan haar oprit te verlengen.
Toen zij aangaf daar geen gebruik van te willen maken, bleven ze op een zeer vervelende manier aandringen.
Van deze twee heeft de politie de gegevens genoteerd, maar veel meer kan de politie niet ondernemen.
Zeker niet als gedupeerden zelf de overeenkomst aangaan.

Meerdere regio’s

Hoewel de twee genoemde incidenten zich in Nuenen afspeelden, heeft de politie informatie dat de groep in heel Brabant Zuid-Oost actief is.
Ook in andere politieregio’s zijn soortgelijke voorvallen geconstateerd. De politie vindt het daarom belangrijk om u te waarschuwen.

Preventietips

Helaas heeft niet iedereen goede bedoelingen die bij u aanbelt. De politie geeft daarom een aantal preventietips:

 • Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen, schoorsteenvegen, goten vegen, ramen lappen, andere schoonmaakwerkzaamheden, leg dan van tevoren schriftelijk de prijs vast. Anders betaalt u achteraf misschien veel te veel. Weet met wie u zaken doet, zodat u als dat nodig is kunt reclameren.
 • Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. De verkoper moet u wettelijk 8 dagen bedenktijd geven, zodat u nog kunt annuleren.
 • Als onbekenden ‘in nood’ aan de deur komen en vragen of ze het alarmnummer mogen bellen, laat ze dan niet binnen, maar bel zelf het alarmnummer.
 • Als iemand zegt dat hij namens de gemeente, een bedrijf of een instelling komt, vraag dan om een legitimatiebewijs. Bel eventueel ter controle naar het betreffende bedrijf of instantie, vóór dat u de persoon binnenlaat.
 • Laat een collectant niet ‘onbewaakt’ achter. Doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer in bijvoorbeeld de meterkast. Een collectant is verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Heeft de persoon deze niet, geef dan geen geld.
 • Meld verdachte situaties altijd bij de politie. Uiteraard helpt u de politie als u een goed signalement kunt geven van de verdachte. Vluchtrichting en het eventueel daarbij gebruikte voertuig zijn daarbij ook belangrijk.
 • Voor vragen en advies kunt u terecht bij uw buurtbrigadier.

Veilig internetten

De belangrijkste tips voor veilig internetgebruik

Internet is van oorsprong een Amerikaanse vinding die werd ontwikkeld om te kunnen blijven communiceren in geval van een grote (nucleaire) oorlog, waarbij alle normale communicatiemiddelen uit konden vallen.

Als zodanig is het niet alleen figuurlijk niet meer weg te denken uit onze samenleving, ook letterlijk niet. Internet zelf of een afgeleide vorm ervan zal altijd blijven bestaan en alle rampen en oorlogen overleven. We zitten er dus aan vast en moeten ermee leren omgaan.

Het Net is een onuitputtelijke bron van informatie, maar helaas ook een risico voor het oplopen van computervirussen. Iedereen die gevoelige informatie in zijn computer bewaart zou eigenlijk tijd moeten besteden aan de beveiliging, want onheus gebruik van het internet door anderen kan tot regelrechte rampen leiden.

De belangrijkste tips voor veilig internetgebruik op een rij:

 • schakel bestands- en printerdeling uit als u MS-windows gebruikt.
  In Windows is gezamenlijk gebruik in het netwerk mogelijk van bestanden en printen. Via internet kan iedereen zich dan toegang verschaffen tot wachtwoorden en gegevens op de harde schijf.
 • installeer een anti-virus programma.
  Zorg dat het bij blijft qua ontwikkelingen; een goed programma kan vaak zo worden ingesteld dat dit updaten automatisch plaats vindt.
 • gebruik een personal firewall.
  Dit is een programma dat de computer beschermt tegen misbruik van buitenaf. Bovendien waarschuwt het als iemand via internet probeert binnen te dringen. Voorbeelden zijn BlackIce, Tiny Personal Firewall en ZoneAlarm.
 • gebruik geen telnet, POP en FTP naar andere servers
  Uw gegevens gaan in dat geval namelijk niet versleuteld, in code dus, over de lijn. In theorie kunnen anderen dan gebruikersnaam en wachtwoord afluisteren. Goed alternatief is bijvoorbeeld het zogenaamde ssh-protocol. Om mail onleesbaar te maken voor anderen is bijvoorbeeld het programma PGP (pretty good privacy!) erg goed geschikt.
 • beveilig een gedeelde internetverbinding.
  Via het programma dat u hiervoor gebruikt (personal proxy) kan een poging worden ondernomen via uw computer bij de andere gebruikers binnen te komen – en het lijkt alsof u dat doet.
 • verwijder de Windows Scripting Host.
  Heel veel virussen komen hierdoor binnen. Antivirusfabrikant Sophos heeft een overzicht hoe de WSH uit te schakelen is.
 • abonneer u op Microsoft waarschuwingen.
  Dit kan door een lege e-mail naar securbas@microsoft.com te sturen.
 • Dan tenslotte: maak altijd backups.
  Op diskette, tape of CD. Als het onverhoopt toch mis gaat, bent u zelden beter doordrongen geweest van de waarheid van de bekende uitdrukking “een geluk bij een ongeluk”.

Brandwonden

Eerst water, de rest komt later!

Per jaar worden vele mensen behandeld voor brandwonden, veelal kinderen en ouderen, maar natuurlijk ook “gewone” volwassenen.

De behandeling is vaak langdurig en pijnlijk; soms ontstaan lelijke littekens. Als u of een ander in brand staat, moet u altijd proberen – hoe moeilijk het ook is – niet in paniek te raken. Kalm blijven en niet (met het slachtoffer) gaan rennen, want daardoor wakkeren de vlammen aan. Eerst water, de rest komt later! is de gulden regel wanneer iemand een brandwond heeft opgelopen.

Er zijn, globaal genomen, drie verschillende soorten brandwonden:

 • Een eerstegraads brandwond is een rode, droge en pijnlijke plek. Verbranding door de zon valt hier meestal onder.
 • Een tweedegraads brandwond is ook rood en pijnlijk, maar de plek is tevens vaak rood en vochtig en soms ontstaan er blaren.
 • Derdegraads brandwonden zijn overwegend geelwit van kleur (soms ook wit of zwart) en doen, hoewel het juist ernstige verbrandingen zijn, geen pijn. De wond is namelijk zo diep, dat de zenuwuiteinden in de huid vernietigd zijn.
 • Als de huid nog erger is verbrand, noemen we dit “verkoling”.

De ernst van een brandwond is niet alleen afhankelijk van de diepte van de verbranding; ook de omvang is van belang. Verbranding van een groot deel van het lichaam kan gevaarlijk zijn, in sommige gevallen zelfs levensbedreigend.

Uit grote brandwonden loopt veel vocht, waardoor het risico op uitdroging bestaat. Daarnaast kunnen, omdat de beschermende huid weg is, bacterieën makkelijk een infectie veroorzaken. Eerste- en tweedegraads brandwonden genezen vrijwel altijd zonder littekens. Diepere brandwonden kunnen voor vergroeiing van de huid zorgen, waardoor bewegingen kunnen worden geremd.

Een aantal tips om de gevolgen van een verbranding zoveel mogelijk te beperken:

 • vlammen doven : kan met water uit de keuken of douche, maar ook door over de grond te rollen of met een (blus)deken. De vlammen moeten uiteraard het gezicht niet kunnen bereiken.
 • koelen van de wond : moet zo snel mogelijk mee begonnen worden. Liefst met zacht stromend, lauw leidingwater. Kan ook met slootwater of natte doeken. Regel: beter iets dan niets doen!
 • 5 minuten koelen : is eigenlijk het minimum, liefst langer. Bij verbranding door chemische stoffen (bijtende producten) minstens 30 minuten spoelen. Bij langdurig koelen moet worden opgepast voor onderkoeling, helemaal als het met ijskoud water gebeurt.
 • kleding verwijderen : tijdens het koelen, als deze tenminste niet aan de huid zit gekleefd. Dan laten zitten.
 • bij blaren of een aangetaste huid : altijd de huisarts waarschuwen. Ook wanneer de wond is veroorzaakt door een chemisch product of elektriciteit.
 • de brandwond bedekken : met metalline verband of (steriele) gaasjes. Bij grotere wonden een schone doek of laken nemen.
 • zalf of creme : of wat voor middel dan ook mag nooit op de wonden worden gesmeerd!
 • eten of drinken : mag een slachtoffer pas nadat hij of zij door een arts is behandeld en deze het toestaat!
 • vervoer van het slachtoffer : dit moet zittend gebeuren (het is goed mogelijk dat de luchtwegen verbrand zijn en dan is dit van levensbelang). In verband met een mogelijke vochtophoping moet het hoofd altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam.

Onweer

Achtergronden en risicopreventie.

Jaarlijks worden in ons land enkele mensen gedood door blikseminslag. Veel minder dan in het verkeer dus of door verdrinking enzovoorts.
Niettemin boezemt dit natuurgeweld veel angst in. Onweer veroorzaakt wel relatief veel materiële schade.

Mede natuurlijk omdat onweersbuien gepaard kunnen gaan met zware regenval, windstoten, hagelbuien en windhozen.
Iemand loopt het risico door de bliksem te worden getroffen wanneer de donder van de onweersbui te horen is.

De afstand tussen u en een onweersbui is te meten in volle seconden die verlopen tussen de waarneming van de bliksemflits en de donder; per tel ongeveer een kilometer.
Naarmate de tijdsduur minder wordt komt de onweersbui dichterbij.
Volgens de weerbronnen is het raadzaam bescherming te zoeken wanneer de tijd tussen beide verschijnselen minder dan 10 seconden is.

Hoe u te wapenen tegen onweer:

uw bezit:

 • Installeer bliksemafleiders als u in een alleenstaand huis woont of in het hoogste gebouw van de omgeving.
 • Die geleiden de stroom naar de grond en verminderen zodoende de kans op brand
 • Trek stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact. Ontkoppel de telefoonaansluiting van de computer.
 • Bij een blikseminslag (ook in de nabije omgeving) zal de stroom zich een weg banen langs de leidingen.
 • Sluit ramen en deuren.

uzelf en uw kinderen en gezinsleden:

 • Blijf uit de buurt van stromend water in de woning. Blikseminslag kan via de waterleiding in huis komen en schade aanrichten.
 • Als u – of iemand anders – buiten bent, ga dan schuilen in een stevig gebouw of in de auto (met gesloten metalen dak).
 • Stroom zal via de auto naar de grond worden geleid, mits u ramen dicht hebt en geen contact maakt met de grond. Raak geen metalen delen aan.
 • Bij zwemmen of varen: ga zo snel mogelijk naar de kant.
 • Blijf uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, hekken, torens, hoogspanningsleidingen enzovoorts. Deze kunnen bliksem aantrekken.
 • Dit geldt ook voor metalen voorwerpen als tentstokken, fietsen, hengels e.d.
 • Als u in het bos bent, zoek dan een laag groepje bomen in het laagste deel van het terrein, nooit onder een alleenstaande boom gaan staan.
 • Als u in open veld wordt overvallen:
  • Ga gehurkt op uw tenen zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de voeten tegen elkaar.
  • Als de bliksem inslaat, wordt de stroom dan naar de grond geleid. Ga nooit plat op de grond liggen!

Een blikseminslag wordt vaak vooraf gegaan door opbouw van elektrische lading; uw haren kunnen overeind gaan staan en u kunt zwavel ruiken.
Neem dan onmiddellijk bovenstaande positie aan.

Een onweersbui duurt gemiddeld 20 – 30 minuten.

Diverse politietips

 • Voorkom vervalsing. Plaats nooit Uw handtekening met een zwartschrijvend schrijfgerei op een origineel stuk. Bij het kopiëren is het moeilijk om een onderscheid te maken.
 • Geef het goede voorbeeld aan uw kinderen. Werp geen vuil vanuit een voertuig. Zo leert U de kinderen het milieu schoon te houden.
 • Laat nooit uw trap of ladder opvallend op het erf staan. Zo maakt U het de dieven gemakkelijker om uw woning of die van uw buren te betreden.
 • Indien u als volwassene jokt in bijzijn van kinderen of indien u ze voorhoudt om te jokken in uw voordeel, zullen ze in voorkomende gevallen uw voorbeeld opvolgen. U zal daar later zelf last van ondervinden.
 • Plaats nooit uw huissleutel aan dezelfde sleutelhanger als uw autosleutel.
 • Ga ‘s avonds voor het naar bed gaan na of alle ramen en deuren behoorlijk zijn afgesloten
 • Leg nooit uw sleutels onder de vloermat of in de brievenbus. Ook een dief kent deze schuilplaatsen
 • Plaats nooit uw naam en adres op het label van uw sleutelhanger, omdat dat een regelrechte uitnodiging kan zijn voor de dief.
 • Bent U uw huissleutel kwijt ? Gebruik geen reservesleutel, maar plaats een nieuw slot op de deur.
 • Tijdens het winkelen horen zowel uw portomonnaie als uw cellulair bij u te zijn en niet op de toonbank.
 • Wees alert !
 • Oplichters en dieven gaan vaak goed gekleed want ook zij willen een goede indruk op u maken. Laat U niet misleiden.
 • Vraag altijd bij ieder kontakt met de politie naar de naam en de rang van de dienstdoende ambtenaar die u te woord heeft gestaan.
 • Gaat u ‘s avonds op pad ? Ga dan na of u voldoende benzine in uw tank heeft en of uw voertuig zich in goede conditie verkeert.
 • Bent U ‘s avonds de weg kwijt ? Stop dan nooit langs de weg, om aan een vreemde informatie te vragen, maar rijdt naar een goed verlicht servicestation voor uw informatie.
 • Rijdt nooit direct naar uw huis als u vermoed dat u achtervolgd wordt.
 • Houdt uw busgeld klaar ! Dan hoeft u uw portemonnaie niet in het openbaar tevoorschijn te halen en de kans te lopen dat derden ermee vandoor gaan
 • Lift nooit met een vreemde !
 • Neem nooit meer geld op zak dan u denkt te zullen moeten uitgeven.
 • Een kwitantie geeft nog niet aan dat het goed dat u koopt geen gestolen goed is. Als u het niet vertrouwt vraag dan informatie bij de politie.
 • Wanneer u uw woning ‘s avonds nadert: houdt de omgeving dan goed in de gaten, of ongewenste gasten u opwachten. Houdt uw huissleutels in de hand, zodat u zo snel mogelijk naar binnen kunt gaan.
 • Plaats uw zangvogels zodanig dat ze niet gemakkelijk weg te dragen zijn.
 • Sluit steeds alle ramen en deuren, ook al gaat u voor enkele minuten uit huis.
 • U doet er goed aan de alarmnummers van politie, brandweer en EHBO dichtbij de telefoon te plaatsen.
 • Huissleutels dienen overdag steeds op dezelfde plek bewaard te worden. Neem ze ‘s avonds mee naar de slaapkamer.
 • Plaats een telefoon dichtbij uw bed. Als u verrast wordt door een dief kunt u direct het alarmnummer bellen.
 • Een opgewaardeerde en opgeladen cellulair kan heel toepasselijk zijn wanneer dieven uw telefoonaansluiting hebben vernield.U kunt dan alsnog om hulp bellen.
 • Neem een opgewaardeerde en opgeladen cellulair mee indien u ‘s avonds een lange afstand moet afleggen. U bent dan in staat om hulp te vragen, indien nodig..
 • Ga er nooit van uit dat honden zomaar blaffen. Neem altijd een kijkje. Het zal jammer zijn wanneer u ‘s ochtend opstaat en merkt dat het geblaf niet zomaar was.
 • Reageer op ieder vreemd geluid wanneer u thuis bent. Het kan de moeite waard zijn.
 • Buren mogen geen vijanden zijn. Hun hulp kan in tijd van nood van grote waarde zijn.
 • Een lijst van telefoonnummers van uw buren is handig wanneer u iets onregelmatigs hebt opgemerkt in uw woonomgeving.
 • Gaat u voor meer dan een dag weg. Vergeet dan niet om de buren daarvan op de hoogte te stellen.
 • Laat u uw woning schilderen of uw erf ontwieden tijdens uw afwezigheid, dan is het echt niet teveel om de buren daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast is het goed ze ook te melden wanneer het werk is voltooid.
 • Goede buren zijn onbetaalde securityguards. Zie ze dus niet als bemoeizuchtigen. Trouwens het zijn deze zelfde buren die alarm slaan wanneer een vreemde op uw erf staat..
 • Het onderzoeken van strafbare feiten is de taak van de politie.Uw hulp als burger is echter van groot belang.
 • Ouders en verzorgers…schroom niet om van tijd tot tijd een onderzoek te plegen in de kamer van uw zoon/dochter, vooral wanneer u een negatief gedragsverandering bij hen opmerkt. Misschien kunt U nog op tijd ingrijpen.
 • Drugs veroorzaakt heel veel ellende. Begin er niet mee, want voorkomen is beter dan afkicken.(genezing)
 • U bent strafbaar wanneer u uw kind aanzet om te stelen.
 • De veiligste omgeving voor een kind is thuis. Geef het kind de juiste aandacht.
 • Sexueel kontakt met kinderen is tegen de wet. Bent U op de hoogte van zo’n handeling ? Aarzel niet dit door te geven aan de politie.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor alle betrokkenen.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen er ooit slachtoffer van is geweest.

Veel vrouwen hebben in huiselijke sfeer regelmatig te maken met geweld en stelselmatig met mishandeling.
Ook mannen worden mishandeld in hun thuissituatie, maar komen daar lang niet zo vaak voor uit.
Het geweld tegen hen is vaak minder ernstig dan tegen vrouwen.

Geestelijk en/of lichamelijk (dus ook sexueel) geweld sluipt geleidelijk aan een relatie binnen. Vaak is niet na te gaan wanneer en hoe het begon.
Er zijn een aantal indicaties dat in een relatie risico’s bestaan op (structureel) huiselijk geweld:

een partner

 • voelt zich niet gewaardeerd
 • doet vaak dingen tegen zijn zin of vermijdt bepaalde handelingen om ruzie te voorkomen
 • is (soms) bang voor haar/zijn partner
 • voelt zich geïntimideerd
 • is onzeker van de eigen gevoelens en gedachten t.a.v. de partner en anderen
 • voelt zich in toenemende mate onzeker over zichzelf en onmachtig om te handelen, apathisch
 • heeft wel eens een klap(pen) gehad van de partner of is echt gedwongen iets te doen (ook sexueel)

de andere partner

 • is snel jaloers, verbiedt de omgang met sommige mensen
 • bekritiseert zijn/haar partner vaak in gezelschap
 • behandelt de partner als persoonlijk bezit
 • is erg wisselend in gedrag: dan weer lief, dan ijskoud en afstandelijk
 • heeft agressieve buien waarin dingen kapot worden gesmeten of vernielingen aangericht
 • slaat zijn/of haar partner – incidenteel

de kinderen

 • hebben problemen op school
 • zijn agressief naar andere kinderen
 • maken tekeningen van geweld en/of ruzie thuis

Uit de praktijk blijkt, dat huiselijk geweld zelden spontaan verdwijnt, ondanks alle spijt en beloftes.
Alleen professionele hulp kan structurele veranderingen bewerkstelligen.
Mensen die huiselijk geweld aan den lijve ondervinden en niet weten wat te doen, kunnen contact opnemen met de politie.

Zakkenrollen

Met weinig moeite is veel narigheid te voorkomen.

Zakkenrollers slaan bij voorkeur toe op plaatsen waar veel te doen is: warenhuizen, markten, sportevenementen, het vliegveld, winkelstraten, in winkels zelf, pleinen met horeca, sportwedstrijden: alle plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn en waar uw aandacht wordt afgeleid door zaken om u heen.

De belangrijkste tips:

 • Stop portemonnee of portefeuille, of contant geld, bij voorkeur in een binnenzak.
 • Liefst een zak die met een rits of knopen dicht kan en dicht tegen het lichaam aan zit.
 • Draag niet te veel contant geld bij u.
 • Let in het bijzonder goed als er u in het gedrang raakt. Ook wanneer iemand tegen u aanloopt.
 • Zakkenrollers werken vaak in tweetallen en als de ene u afleidt (ook door zich te verontschuldigen of u overeind te helpen, de jas af te kloppen en dergelijke) kan de ander toeslaan.
 • Bovenstaand geldt ook wanneer een vreemde u aanspreekt. Goed opletten dat niemand u aanraakt of tegen u aanloopt.
 • Neem geen waardevolle goederen mee die u niet nodig hebt. Sieraden of horloges in broekzakken e.d. zijn buitenkansjes voor zakkenrollers.

Voor het geval u een tas draagt:

 • Hou altijd uw tas in de gaten; stop er bij voorkeur geen portemonnee in. Draag hem stijf onder de arm of met de riem schuin over het lichaam.
 • De klep van de tas altijd naar het lichaam toe. De klep naar buiten maakt het erg gemakkelijk om in de tas te komen.
 • Rugzakken zijn erg gewild bij zakkenrollers. Met een scheermesje snijden ze in een fractie van een seconden de achterkant open en als daar waardepapieren of geld in zitten bent u deze kwijt zonder dat u er enige erg in hebt.

Overvallen

Besteedt aandacht aan voorzorgsmaatregelen

Een overval kan overal en altijd voorkomen, maar een overval kan ook worden voorkomen. Een overvaller wil het liefst veel geld in een zo kort mogelijke tijd.

Maatregelen om overvallen te voorkomen zijn er dan ook voornamelijk op gericht de buit te beperken en de weg naar het geld zo moeilijk mogelijk te maken.

De belangrijkste tips:

De maatregelen die hierna worden behandeld, moeten structureel onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Als de ondernemer/bedrijfsleider bewust omgaat met de preventieve maatregelen heeft dat vanzelf een goede uitwerking op de werknemers. Immers als het personeel voelt dat de leidinggevende altijd bezig is met hun veiligheid, houdt het zich beter aan de veiligheidsregels.

Een overval. Hoe voorkom je het?

Om het risico op een overval zo klein mogelijk te maken, kun je verschillende maatregelen treffen. De belangrijkste liggen op het gebied van:

 • personeel
 • sleutelbeheer
 • kassabeheer en geldtransport
 • winkelinrichting
 • openen en sluiten van de winkel

Personeel

  Oplettend personeel met een uitnodigende houding trekt klanten aan en schrikt potentiële overvallers af.

 • Zorg voor voldoende personeel op de juiste plek.
 • Bespreek regelmatig het onderwerp ‘veiligheid’. Loop bijvoorbeeld iedere maandag het draaiboek door, of bespreek de incidenten die zich de afgelopen week hebben voorgedaan.
 • Ook parttimers, invalkrachten en nieuwe personeelsleden moeten meteen op de hoogte worden gebracht van de regels rondom agressie en geweld.
 • Laat het personeel een overvaltraining en/of een training Omgaan met geweld en agressie’ volgen.
 • Zorg dat eventuele opvang van medewerkers, na confrontatie met een overal of ander ernstig geweld, is geregeld.

Sleutelbeheer

 • Zorg voor sleuteldiscipline. Wijs één of (liever nog) twee personen aan, die de sleutel mogen hebben van deur en kluis. Let erop dat niemand anders een sleutel heeft.
 • Gebruik bij voorkeur sleutels die niet na te maken zijn.
 • Laat de sleutels niet zitten in vitrines, deuren en kluizen.
 • Zorg ervoor dat de sleutels – in ieder geval overdag – op een vaste plaats liggen. Als een overvaller dan onder dreiging van geweld om de sleutel vraagt, weet iedereen die te liggen.

Kassabeheer en geldtransport

 • Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is.
 • Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg dat ongewenste klanten er niet te makkelijk bij kunnen.
 • Stimuleer pinbetalingen, dan blijft de kassa langer leeg.
 • Zorg voor afroomkluizen waarin groot geld direct kan worden opgeborgen.
 • Tel geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers.
 • Zorg voor minimaal één kluis in de winkel, die is voorzien van een tijdslot of tijdvertraging.
 • Professioneel geldtransport is duur, maar een stuk veiliger. De kosten zijn vaak beter betaalbaar als deze dienstverlening samen met collega-winkeliers wordt ingehuurd.
 • Wie er toch voor kiest het geld zelf naar de bank te brengen, moet zorgen voor voldoende afwisseling in tijdstip, dag en route.
 • Neem geld in ieder geval nooit mee naar huis.
 • Wanneer je het geld afstort in een nachtkluis bij een bank, overtuig je ervan dat de omgeving veilig is.
 • Negeer schriftelijke mededelingen op of bij de nachtkluis in de trant van: ‘kluis is defect, deponeer het geld in de brievenbus’. Tien tegen één dat dit een poging tot oplichting is!

Winkelinrichting

 • Houd de winkel zo overzichtelijk mogelijk. Dat is niet alleen prettig voor de klant, het maakt het makkelijker signalen van mogelijke agressie tijdig op te vangen.
 • Zet de kassa zo neer, dat je tijdens het afrekenen goed zicht hebt op de ingang en de rest van de winkel.
 • Eventuele uitstallingen buiten de winkel moeten van binnenuit ook goed zichtbaar zijn.
 • Zorg voor goede verlichting, niet alleen in de zaak zelf maar ook bij de toegangsdeur(en) en de personeelsingang.
 • Laat door middel van opvallende stickers op deur en etalageruit zien:
  • Kluis voorzien van tijdvertraging!
  • Hier waken camera’s voor uw en onze veiligheid!
  • Spiegels, camera’s en alarmknoppen kunnen de veiligheid alleen vergroten, als iedereen er goed mee weet om te gaan.

TIP ‘Een winkelbel is een goed hulpmiddel. Je weet dan precies wanneer er een klant binnenkomt, ook als je achterin de zaak bezig bent en geen goed zicht hebt op de deur’.

TIP ‘Sinds wij het geldtransport hebben uitbesteed aan een professionele organisatie, voelt iedereen in de winkel zich een stuk veiliger!’

Openen en sluiten van de winkel

 • Kijk bij het openen van de winkel goed of er verdachte personen of omstandigheden zijn te zien. Zo ja, loop of rijd dan door en waarschuw de politie.
 • Het is altijd beter de winkel met z’n tweeën te openen en te sluiten.
 • In het donker is het natuurlijk helemaal uitkijken geblazen.
 • Controleer vóór het sluiten of er niemand in de zaak is achtergebleven.
 • Let er bij het verlaten van de zaak op, of er geen verdachte personen of voertuigen buiten staan. Ga in dat geval terug naar de winkel, sluit de deur en waarschuw de politie.

Een overval:……….. als het toch een keer gebeurt ?

RAAK!

De vier gouden regels waaraan je je moet houden tijdens een overval, beginnen met een r, een a, een a en een k – ‘raak!’

 1. Rustig blijven.
 2. Aanvaard de bevelen en volg deze snel en kalm op.
 3. Afgeven van het geld waarom gevraagd wordt.
 4. Kijk goed en probeer een signalement op te nemen voor de politie.

TIP SPEEL NIET DE HELD EN WERK MEE !

TIP Concentreer je op stem en uiterlijk van de overvaller – niet op zijn wapen!’

Signalement:………..Waar moet je op letten ?

De enige actie die tijdens een overval van je wordt gevraagd (behalve rustig blijven en het geld afgeven), is dat je je ogen en oren goed de kost geeft. Hoe beter je de overvaller later tegenover de politie kunt beschrijven, hoe groter de kans is dat de dader wordt opgespoord. Probeer bijzondere of opvallende kenmerken van de dader te onthouden.

Na de overval. Wat moet je doen?

 • Alarmeer meteen de politie: bel 1-1-5.
 • Geef door of er ook medische hulp nodig is.
 • Houd de telefoon vrij.
 • Sluit de deur. Laat niemand binnen. Geef niemand informatie.
 • Kom nergens aan in verband met achtergelaten sporen.
 • Stel klanten gerust, vraag hun medewerking als getuige.
 • Wacht de politie buiten op.
 • Probeer zo snel mogelijk iedereen te laten opschrijven wat men gezien en gehoord heeft.
 • Neem de tijd om met z’n allen na te praten.
 • Verwijt elkaar niets; luister alleen naar elkaars angstgevoelens
 • Vraag de politie naar het dichtstbijzijnde adres van slachtofferhulp.