Inbraakpreventie : Diefstal via poort

Beste Allemaal,

Van een bewoner uit Blixembosch ontvingen wij onderstaand bericht omtrent diefstal uit de tuin d.m.v. opening poort met een bepaald Nemef slot, dat niet betrouwbaar is.

inbraak_poort
inbraak_sleutel

Ik weet niet of er meer meldingen zijn geweest maar er zijn uit onze tuin nu al meerdere voorwerpen gestolen. Veel tuin poorten aan de Topaasring zijn voorzien van Nemef poort sloten. Deze sleutels zijn eenvoudig te verkrijgen via internet (sleuteldienstzwollewebwinkel.nl).
Als je met een sleutelbos langs de poorten gaat heb je altijd prijs.
Had ik dat maar eerder geweten.
Ik heb nu een AXA cylinder slot en schuif aangebracht om het de inbrekers moeilijk te maken.

inbraak_axa

Ik heb aangifte gedaan bij de politie van het feit.

Ik denk dat het goed is om dit onder de Blixembosch bewoners onder de aandacht te brengen dat de Nemef sleutels geen betrouwbare afsluiting zijn van een tuin. Iemand met een sleutelbos met alle nummers komen zo binnen.
Geen breekschade dus veel verzekeringen betalen niet uit.

Wij willen bovenstaande graag onder uw aandacht brengen. Ook poorten op andere adressen in de wijk hebben zo’n slot.
Het is natuurlijk aan u wat u met deze informatie doet.

Met vriendelijke groet,
Nicoline Verbeek
Leefbaarheidsteam Blixembosch

Blixemloop 2017 (aankondiging)

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (503:Service Unavailable)

Wervelend Woensel

Meer informatie vind je op Wervelend Woensel

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (503:Service Unavailable)

Politietips Carnaval

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (503:Service Unavailable)

Overlast Eindhoven Airport

banner airport

Flyer Welschap

ALV 2018

ALV

Algemene Ledenvergadering 2018

Beste wijkbewoners,

Voor de 27e keer werd door wijkvereniging Blixembosch de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (503:Service Unavailable)

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (503:Service Unavailable)

Onderscheiding voor acht vrijwilligers

Vrijwilligerspenning

Wethouder Wilbert Seuren (ruimtelijke ordening en financiën) reikte op zaterdag 19 november gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit aan Twan van den Broek, René Hermans, Theo Lemm, Hans van Stippent, Corinne van de Heuvel-Tienhoven, Klaas Nijmeijer, Eddie Udink en Carina Oosting-Schummelketel. Zij zijn als vrijwilliger verbonden aan Wijkvereniging Blixembosch.

vrijwilligers_onderscheiding

• Twan van den Broek (47 jaar, penning)
Al 18 jaar is Twan betrokken bij het Familiespektakel, een driedaags feest in het laatste weekend van de zomervakantie van de basisschool. Aanvankelijk als DJ en later in het organisatieteam van het Familiespektakel. Gedurende het hele weekend is hij de DJ. Ook verzorgt hij jaarlijks de speciale feestkrant en is hij kartrekker voor wat betreft de muziek, keuze van de band en de bijbehorende techniek.

• René Hermans (57 jaar, penning)
René is 16 jaar actief in het Leefbaarheidsteam Blixembosch en als lid van de Verkeerscommissie. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Verkeerscommissie. De verkeerscommissie houdt zich bezig met meldingen en vragen van wijkbewoners betreffende problemen en situaties van parkeren en verkeersveiligheid. Naar aanleiding van deze meldingen of eigen observaties overlegt de Verkeerscommissie indien nodig met politie, gemeente en natuurlijk de bewoners. Dankzij goede contacten met professionals bereikt de Verkeerscommissie goede resultaten. Enkele voorbeelden: aanleg Buitendreef als extra ontsluitingsweg voor Blixembosch-Buiten; parkeeroplossingen bij beide basisscholen; infrastructuur bij beide basisscholen; verkeersdrempels Stiffelio.

• Theo Lemm (49 jaar, penning)
Theo is sinds 2000 lid van de redactie van het wijkblad Blixemflitsen. Hij is de editor van het geheel, verzorgt de lay-out van het blad en zorgt ervoor dat er ook adverteerders zijn. Dankzij Theo ligt er maandelijks een supermooi wijkblad op de mat bij alle wijkbewoners. In 2015 werd Theo ook lid van de werkgroep Dorpsquizzz, waarvoor hij de lay-out van het vragenboek verzorgt.

• Hans van Stippent (50 jaar, penning)
Hans is al 13 jaar webmaster. Sindsdien is de website www.blixembosch.com tweemaal helemaal vernieuwd. Een zeer tijdrovende bezigheid. Hans is sinds 2015 ook lid van de werkgroep Dorpsquizzz.

• Corinne van de Heuvel-Tienhoven (52 jaar, penning)
Corinne is al 13 jaar een van de organisatoren van het Familiespektakel in Blixembosch. Daarnaast is zij een van de bezorgers van Blixemflitsen. Corinne was al eens secretaris in het bestuur van de wijkvereniging, van 2008 tot 2011. Na een onderbreking werd ze in 2013 weer bestuurslid tot heden.

• Klaas Nijmeijer (69 jaar, penning)
Klaas is 13 jaar geleden vrijwilliger geworden in de Verkeerscommissie, onderdeel van het Leefbaarheidsteam. Na enkele jaren werd hij voorzitter van de Verkeerscommissie. In 2011 werd hij voorzitter van de wijkvereniging, maar bleef hij lid van de verkeerscommissie.

• Eddie Udink (57 jaar, penning)
Eddie is sinds 13 jaar actief in de Commissie Speel&Groen. Deze commissie behartigt alle aangelegenheden betreffende de speeltuinen, plantsoenen en het groen in Blixembosch. Zijn professionele deskundigheid komt ook goed van pas in de Overleggroep Aanschotse Beemden.

• Carina Oosting-Schummelketel (68 jaar, penning en oorkonde)
Carina was 25 jaar geleden een van de initiatiefnemers van het wijkblad Blixemflitsen en nam namens het wijkblad zitting in het bestuur van Wijkvereniging Blixembosch. Snel daarna werd zij bezorger van Blixemflitsen en dat is zij nog steeds. Ook was zij lid van het team Verwelkoming tot de opheffing daarvan in 2004. Carina heeft regelmatig als vrijwilliger meegeholpen bij het Familiespektakel, bij Blixemkids of de Buitenspeeldag. Sinds 2008 is zij hoofdredacteur van het wijkblad Blixemflitsen. Carina heeft een grote passie: toneelspelen. Bij verschillende toneelverenigingen was ze actief als productieassistente, in PR en bij productie van nieuwsbrieven.