Tips Buurtpreventie

Buurtpreventie is een gerichte aanpak om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Bewoners ondernemen hiervoor allerlei acties. Dit gebeurt in samenwerking met de politie. Zelf kunt u ook veel doen bijvoorbeeld om de kans op woninginbraak te verminderen. Zie buurtpreventieblixembosch.nl voor meer informatie.

Collectief afsluiten van achterpaden en brandgangen

Ervaring leert dat in de wintermaanden de kans op woninginbraken toeneemt.

Als extra veiligheidsmaatregel biedt de gemeente ook de bewoners van Blixembosch aan om – gedurende de donkere dagen – financieel tegemoet te komen in de kosten om achterpaden en brandgangen af te laten sluiten.

Indien u samen met medegebruikers van de achterpaden en brandgangen van deze optie gebruik wilt maken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met collega Crith Leppens.
De gemeente stelt daarbij de voorwaarde dat het bewonerscollectief 51% van de kosten voor haar rekening neemt. De resterende kosten worden gefinancierd door de gemeente.

Voor meer tips en adviezen over veiligheidsmaatregelen die u kunt treffen tijdens de donkere maanden verwijs ik naar de website buurtpreventieblixembosch.nl van het buurtpreventieteam Blixembosch. Dit team van vrijwillige, enthousiaste wijkbewoners is een zeer belangrijke partner voor politie, wijkagenten en gemeente om Blixembosch leefbaar en veilig te houden.

Vincent Anker
Gebiedscoördinator Blixembosch
Gemeente Eindhoven

Woninginbraak

Je hoort wel eens: “als ze binnen willen, komen ze overal doorheen”.
Toch kunt u wel voorzieningen treffen om de kans te verkleinen dat inbrekers daadwerkelijk binnenkomen. Iedere beveiliging is te overwinnen, maar de meeste dieven willen heel snel werken en gebruiken bijna altijd eenvoudige middelen. Als u daarmee rekening houdt, kunt u toch wel het een en ander doen aan inbraakpreventie.

Denk er bijvoorbeeld aan om tijdens uw afwezigheid:
– deuren, ramen en bovenlichten te sluiten;
– geen ladders en karretjes buiten te laten staan;
– voldoende verlichting in en om het huis aan te brengen;
– geen tekenen van afwezigheid achter te laten (bijvoorbeeld briefjes voor de bakker).

Denk er verder aan om:
– het sleutelbeheer te regelen;
– geen grote geldbedragen in huis te hebben;
– uw kostbare spullen te merken en te fotograferen;
– kostbare voorwerpen goed op te bergen.

Kijk eens naar uw huis

Om de inbraakgevoeligheid van uw huis te bepalen, kunt u het beste even naar buiten gaan om een kritische blik op uw woning te werpen. U zult zien dat er heel wat mogelijkheden zijn voor een inbreker om binnen te komen. Hij kiest altijd de gemakkelijkste manier en zoekt bij voorkeur naar onbeveiligde plaatsen om rustig zijn gang te kunnen gaan.

Een inbreker zoekt altijd naar de zwakke plekken, dat moet u dus ook doen.
Beveilig alle kwetsbare punten van uw huis goed en denk dan ook aan de buitenverlichting!

Om inbraak in uw woning te voorkomen, kunt u allerlei voorzorgsmaatregelen treffen.
De allerbelangrijkste maatregel is het plaatsen van goed hang- en sluitwerk. Denk hierbij vooral aan de achterdeur. Tweederde van de dieven komt namelijk aan de achterzijde binnen.

Een goed slot bestaat uit de volgende zaken:
1. een goed cilinder slot heeft een SKG ster aanduiding;
2. een gesloten sluitkom;
3. veiligheids-deur-beslag.

Denkt ook aan afsluitbare draaiboompjes op ramen, glaslatten (gekit of vastgezet met één-toer-schroeven), scharnie-ren voorzien van dievenklauwen, paumelles en bijzetsloten op bovenlichten.

Vraag uw leverancier naar de voorwaarden Politiekeurmerk veilig wonen.

Hoe kunt u diefstal voorkomen?
– U kunt de surfplank en afzonderlijke onderdelen merken met uw postcode en huisnummer.
(Wanneer uw plank met bijbehorende attributen gestolen is wordt meestal een algemene omschrijving in de aangifte vermeld, uw postcode en huisnummer kunnen dan ook vermeld worden.)
– Diverse beveiligingssystemen zijn verkrijgbaar, denk aan een grond- of kabelslot en afsluitbare imperials speciaal voor uw surfplank.

Inbraak overdag

Laat overdag, als u even weg bent uit uw woning, geen ramen of deuren open staan.
Denk er ook aan om de balkondeur of bovenlichten te sluiten.

Een dief is zo binnen, óók overdag!

Vakantie

Weten uw buren al dat u op vakantie gaat?

Opklimmogelijkheden

Kijk eens naar de opklimmogelijkheden van uw huis.
Denk hierbij aan het dak van de schuur of een aangebouwde garage of keuken.
Pergola’s, regenpijpen en dergelijke kunnen een inbreker namelijk goed “van dienst” zijn. Het opklimmen via regenpijpen kunt u overigens flink bemoeilijken als u rondom de pijp een metalen beugel met scherpe punten aanbrengt.

Als uw balkon op zo’n manier te bereiken is, beschouw uw balkondeur dan als een volwaardige buitendeur. Sluit deze deur daarom ook altijd af als u weggaat. Het hang- en sluitwerk van een balkondeur moet net zo goed en stevig zijn als dat van uw voor- en achterdeur.

Waardevolle spullen

Bewaar uw waardevolle spullen zoals sieraden en dergelijke nooit bij elkaar op één plaats. Een inbreker heeft op deze manier in een greep al uw spullen.
U kunt waardevolle voorwerpen beter verdelen over verschillende plaatsen. De inbreker heeft dan meer tijd nodig om ze te vinden.

Als u vaak van huis bent, denk dan eens aan de aanschaf van een vloer- of wandkluisje. Ook kunt u een safeloket huren bij de bank.

Schuifpui / schuifraam

Wist u dat een schuifpui, door de constructie ervan, gemakkelijk te openen is?
Bij nieuwe deuren neemt de leverancier al inbraakwerende maatregelen. Heeft u nog een oude schuifdeur, bekijk dan of er een extra slot bijgeplaatst moet worden. Uw leverancier kan u hierbij adviseren.

Sloten voor schuifpuien

Een aluminium schuifpui moet in principe voorzien zijn van een ingebouwd cilinder-zwenkslot met haak. Daarbij hoort een speciale sluitplaat. Worden deuren zonder goede afsluiting geleverd of geplaatst, dan moet de schuifdeur voorzien worden van een zogenaamd ‘oplegslot’ voor dergelijke deuren. Vaak worden aluminium schuifdeuren nog beveiligd met de bekende bezemsteel in het schuifgedeelte van het kozijn. Deze beveiliging werkt jammer genoeg niet. Omdat aluminium schuifpuien vaak van een lichte constructie zijn, wipt de inbreker zonder al te veel moeite de bezemsteel eruit. Het bovenstaande geldt ook voor aluminium schuiframen!

Sleutelbergplaats

Verbergt u uw sleutel van de achterdeur nog steeds onder de bloempot of legt u deze tegenwoordig onder de kliko?

Houd er rekening mee dat een dief deze bergplaatsen weet. Hij zoekt steeds de gemakkelijkste weg om zijn doel te bereiken. Maak het hem dus niet gemakkelijk!

Jurgen Sloots
Coördinator Leefbaarheid

Bron; website gemeente Bladel, tip Wil Peters.


 

Beste Wijkbewoners,

Vooralsnog alleen in Tilburg gezien, maar alertheid hierop is niet verkeerd.
Hopelijk verspreidt deze methode zich niet.

Bijzondere inbraakmethode

Papiertje tussen de voordeur

Tilburg – De politie vraagt aandacht voor een bijzondere manier van inbreken.
In de wijk Reeshof werd op 3 mei jl. na een inbraak aan klein stukje karton aangetroffen tussen de voordeur en de deurpost. Van afstand viel dit nauwelijks op.
De bewoners waren afwezig. Er werd ingebroken waarbij de hele woning op zijn kop gezet werd.

Wijkagenten stelden tijdens het onderzoek vast dat er bij meer woningen in de wijk dergelijke stukjes papier of karton tussen voordeuren zaten.
Vermoedelijk checkt een inbreker op die manier of de bewoners voor langere tijd niet thuis zijn.
Om vervolgens enige tijd later zijn slag te slaan.
Het aanbrengen van de stukjes papier door een nog onbekende man is op camerabeelden vastgelegd.

Oogje in het zeil
Vooralsnog is deze methode alleen nog gezien in de M-wijk van de Reeshof in Tilburg.
De politie sluit echter niet uit dat deze methode ook elders wordt toegepast.
Het is verstandig om buren, vrienden en/of familieleden te vragen om een oogje in het zeil te houden als u voor langere tijd afwezig bent.

Met vriendelijke groet,
Nicoline Verbeek,
Leefbaarheidsteam wijkvereniging Blixembosch