taglogo

Welkom bij TAG Adventures

TAG Adventures – de Tiener Activiteiten Groep.

Houd je wel van een uitdaging? Niet bang om vieze kleren te krijgen?
Denk je dat er meer is dan alleen computeren, school en tv-kijken
en wil je dat wel eens ontdekken?
Ga dan mee met TAG Adventures! We organiseren een heel stel activiteiten.

Lees hier het laatste nieuws over de activiteiten die we organiseren.

Kijk hier voor de foto’s van onze activiteiten.

Like ons op Facebook

Ontvang onze mails

Wie, wat, waar

Wie

TAG Adventures is de activiteitengroep voor alle grotere jeugd in Blixembosch.
Deze werkgroep van de Wijkvereniging Blixembosch bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die graag met de jeugd in onze wijk optrekken, en graag zelf ook meedoen met de georganiseerde activiteit!
Momenteel zijn dat:

Paul Vorselen 040-2568788
Roel Linders 040-248477
Rop Pulles 040-2484411
Marcel van der Donk 06-53710056

Wil je informatie, mail dan met TAG-Adventures,
of neem rechtstreeks met één van de werkgroepleden contact op.

Wat

We organiseren allerlei vette activiteiten, zoals laserschieten, Skiën, waterskiën, karten, etc. etc.
Voor een activiteit op maat organiseren wij leuke evenementen voor de jongsten vanaf groep 7,
maar ook avonturen voor 13+ en dan mogen soms ook volwassenen meedoen.
Bij de buitenactiviteiten worden de groepen begeleid door een volwassen begeleider.

Waar

Onze favoriete locaties liggen in de omgeving van Eindhoven.
Voor buitenactiviteiten zoeken we bij voorkeur een bos- of heidegebied
waar we geen last hebben van het verkeer.

Leidersvorming

Om nieuwe ideeën op te doen en ervaring te krijgen met het omgaan met de jeugd volgen we af en toe cursussen. Verder onderhouden we contacten met jongerenwerk van de gemeente Eindhoven.


 

Voorwaarden

Voor wie?

De activiteiten van TAG Adventures worden in principe georganiseerd voor bewoners van Blixembosch; introducés zijn toegestaan mits er ruimte is voor extra deelnemers.
Ook op tijd inschrijven is belangrijk, vol = vol! De meeste activiteiten worden georganiseerd voor jeugd vanaf groep7 van de basisschool. Sommige activiteiten zijn voor jeugd vanaf 13 jaar.

Aanmelden

Activiteiten worden aangekondigd in het wijkblad Blixemflitsen! en op het internet. Hierbij wordt ook aangegeven voor welke leeftijden de activiteit bedoeld is. Verder worden regelmatig nieuwsbrieven per E-mail verstuurd. Aanmelden kan door het inschrijfformulier uit Blixemflitsen! of met het formulier van het internet. Met de verschuldigde deelnemersbijdrage in te leveren bij de vermelde inleveradressen. Annuleren kan in principe alleen tot de uiterste inschrijfdatum verstreken is, daarna is terugbetaling van de deelnemersbijdrage niet meer mogelijk.

Als de uiterste inschrijfdatum verstreken is wordt bepaald of er voldoende inschrijvingen zijn om de activiteit definitief door te laten gaan. Het kan zijn dat een activiteit een maximum aantal deelnemers kent.
In dat geval worden de deelnemers in principe geselecteerd op achtereenvolgens volgende criteria:

  • leden van de wijkvereniging
  • bewoners van de wijk
  • datum van inschrijving

TAG-Adventures behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken, als hiervoor goede redenen zijn.

Wie zich heeft ingeschreven maar helaas niet mee kan krijgt hiervan direct bericht,
en krijgt het inschrijfgeld natuurlijk retour.

Begin- en eindtijd

Eenmaal aangemeld als deelnemer verwachten we dat je zelf in de gaten houdt waar, wanneer en hoe laat je voor de start van een activiteit aanwezig moet zijn. Wij vertrekken op tijd. De eindtijd die wij in onze aankondiging vermelden is bij benadering: de organisatie zal vertragingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Na afloop van een avondactiviteit worden de deelnemers meestal thuisgebracht.

Annulering

Mocht een activiteit door TAG Adventures geannuleerd worden ontvang je van ons op tijd bericht en ook je inschrijfgeld retour. Wordt de activiteit alleen verzet, dan overleggen we met de deelnemers of ze dan alsnog mee willen doen.

Kosten

De activiteiten van de wijkvereniging worden neutraal begroot, op basis van een aangenomen aantal deelnemers. Deze kosten worden hoofdelijk omgeslagen, waardoor de bruto activiteitskosten per deelnemers bekend zijn. Voor een aantal groepen zijn subsidies beschikbaar:

  • Leden wijkvereniging: de wijkvereniging subsidieert haar leden met een percentage van de activiteitskosten. De omvang van de subsidie wordt door het bestuur vastgesteld.
    Momenteel (jan 2008) is de bijdrage 25%.
  • Jeugd uit Eindhoven: de gemeente Eindhoven subsidieert activiteiten voor de jeugd met een percentage van de activiteitskosten. De omvang hiervan is momenteel (jan 2008) 40%.

TAG Adventures rekent deze subsidies direct door in de deelnemersbijdragen.

Foto´s

Leuke foto´s die gemaakt zijn gedurende de activiteiten
vind je hier of kunnen worden gepubliceerd in de Blixemflitsen!