Genomineerde voor Koning voor 1 dag Koningsdag 2021.

Koningin Sanne Beckmann is een super attente vrouw, als er iets vervelends is, stuurt ze altijd kaartjes, maar ook als er iets te vieren is. Ze is actief voor de carnavalsvereniging d’Haone en organiseert daar oa. het Haone diner. Helaas konden die activiteiten niet doorgaan dit jaar. Ze houdt hoop op de zomercarnaval en een snel weerzien van het ambiance kwartet! Houd moed Koningin Sanne! #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag

—————————————————————————————————————————————————————–

Koning Gert-Jan zorgt ervoor dat de wijk een stuk veiliger is. Samen met de andere vrijwilligers van het buurtpreventie team lopen ze door de wijk en zijn alert op kleine dingen, die kunnen duiden dat er meer aan de hand is. Goed werk dus! #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag.

 


Koning Roel Cobben is bevangen door de natuur van Blixembosch en vooral de prachtige zonsondergang. Daar maakt hij de prachtigste foto’s van en omdat hij ze deelt via social media wordt iedereen daar blij van. #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag.


Koningin Nicoline zorgt er samen met Koning Gert-Jan ervoor dat de wijk een stuk veiliger is. Samen met de andere vrijwilligers van het buurtpreventie team lopen ze door de wijk en zijn alert op kleine dingen, die kunnen duiden dat er meer aan de hand is. Goed werk dus! #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag.


Koning Vincent Vloemans is aanstekelijk sportief! Als trainer bij de loopgroep Blixemsnel krijgt hij veel mensen op de been, die werken aan hun conditie, om sprintjes te trekken en het lopen vol te houden. De loopgroep doet ook altijd mee aan wedstrijden en de marathon. Een vitaal Blixembosch, daar zet deze Koning graag extra stappen voor. #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag


Conny van Gulik is een echte koningin, met haar goede werk voor de stichting sociaal solidair worden veel mensen waar het minder goed mee gaat geholpen met bijvoorbeeld noodhulp. Maar ook activiteiten die verbinden tussen jong en oud, achtergrond is onbelangrijk. Iedereen is welkom. In Eindhoven zie je haar bij de netwerkbijeenkomsten die gaan over armoede, zo maakt zij de stichting ook zichtbaar bij andere organisaties, de politiek en de gemeente. In de wijk is ze actief in het EHBO team Woensel Noord. Een bezige koningin, die altijd goedlachs is. Wat dit doet ze allemaal ook al komt ze soms zelf fysiek niet goed vooruit. #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag


Koningin Marian Bertens is als welzijnscoach betrokken bij het wel en wee van de bewoners van Vitalis’ La Scala. Voor ouderen zijn het nu extreem zware tijden en dan is het fijn als er zo’n fijne mens als Marian in de buurt is. We willen met deze nominatie voor Koningin voor 1 dag haar bedanken. Ze heeft de bijna 100jarige meneer genomineerd, maar we zetten haar ook graag in het zonnetje! #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag


Koningin Athina Sotiropoulos bakt de lekkerste en mooiste taarten van Blixembosch. Daarmee tovert ze op elk gezicht een grote lach. Omdat veel bruiloften afgelopen jaar waren verzet, moest ze iets anders verzinnen. En bedacht de ontbijtmuffin die je online kon bestellen en in via de brievenbus kon ontvangen! Omdenker kampioen dus. We zetten haar graag in het zonnetje en een hart onder de riem voor deze ondernemer. #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag


Dimmy de Brouwer is genomineerd door haar dochter Emy omdat ze de allerliefste en hardst werkende moeder van de hele wereld is #kv1d @koningvoor1dag #blixembosch


Deze vriendelijke, zeer betrokken man is Koning voor 1 Dag Jacques Borsboom. Als secretaris van de buurtorganisatie zet hij zich met hart en ziel in voor de buurt en zorgt hij dat er veel mooie activiteiten van de grond komen. Hoera voor koning Jacques! @koningvoor1dag #kv1d #blixembosch.


Deze bewoner van WoonincplusVitalis locatie La Scala willen we graag nomineren voor Koning voor 1 dag want deze heer is ruim 99 jaar en hopende mag hij in juli 2021 zijn 100e verjaardag vieren. Dit is echt bijzonder, een nominatie waard!! @koningvoor1dag #Blixembosch #kv1d


Genomineerd is het gehele team van buurtpreventie Blixembosch. Reeds vele jaren zorgen zij voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blixembosch. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Eindhoven, stadstoezicht en onze wijkagent. Door actief bezig te zijn met onze buurt alsmede het alert zijn op simpele dingen, kan de politie snel en adequaat handelen. Op het bord langs de toegangswegen naar de wijk staat dat bezoekers welkom zijn, maar dat zij de maximum snelheid moeten aanhouden. Tevens is vermeld dat de buurtpreventie actief is, dus geen ongewenste bezoekers. @koningvoor1dag, #kv1d #blixembosch


Deze meneer met koninklijke allure is Rob Vos. Die al vele onderdanen van een knap kapsel heeft voorzien. Heeft altijd een luisterend oor. Zeer positieve instelling met oog voor zijn omgeving! #blixembosch #kv1d @koningvoor1dag


Dit is Kasper Luirink van de House of Cycles. Onze held van de dag want hij voorzag ons van stroom zodat we met onze koets weer huiswaarts konden. En we kregen ook nog een schroef om de kroon te bevestigen. Wat een koning! Genomineerd door onszelf de hartendames.


Bron:  https://koningvoor1dag.nl/

Rene Hermans voorzitter verkeerscommissie gaat ons verlaten.

RENE HERMANS, voorzitter verkeerscommissie wijkvereniging Blixembosch

Wie in Blixembosch zijn naam hoort, denkt meteen aan het verkeer in onze wijk.
Al vele jaren is Rene aanspreekbaar en behulpzaam bij het bespreekbaar maken en oplossen van
verkeersproblemen in Blixembosch en heeft daardoor een groot vertrouwen bij de inwoners –
politiek van Eindhoven en het bestuur van de wijkvereniging.
Een kort inzicht in Rene zijn activiteiten in de afgelopen jaren,
In 2008, 2009 en 2010 zeer betrokken bij de prioritering en aanleg van de ontsluitingsweg naar
Blixembosch buiten. Niet alle inwoners waren blij met de aanleg van deze weg en mening
commissielid van de verkeerscommissie werd daar boos op aangekeken en benaderd. Maar Rene
was met het bestuur van de wijkvereniging overtuigd van nut en noodzaak van deze weg en heeft
daarvoor gestreden omdat 2 ontsluitingswegen voor onze wijk echt te weinig zijn. Zijn bestuurlijke
contacten en vertrouwen hebben dat proces in goede banen geleid en is de weg er gekomen.
Rene heeft er als voorzitter van de VK voor geijverd dat er een 30 km zone kwam in onze wijk.
Jammer dat niet iedere bestuurder zich aan de snelheidsbeperking houdt maar met
waarschuwingsborden en metingen wist hij door publicaties in ons wijkblad daar veel inwoners van
te overtuigen.
Ook parkeerproblemen ( overlast) zoals bijvoorbeeld in de Kiplingstraat kregen zijn aandacht en met
intense samenwerking met gemeente en politie wist hij deze overlast in 2016 op te lossen.
In 2018 kwamen er klachten binnen over de geluidsoverlast in Blixembosch Buiten door de snelweg
en liet Rene metingen uitvoeren. Hij kon aantonen dat het geluidsnivo onaanvaardbaar was. In
november 2019 sprak Rene de gemeenteraad toe tijdens een openbare zitting en sloten zich
meerdere politieke partijen zich achter zijn standpunt tot het verhogen en verplaatsen van de
geluidsschermen. We zijn er nog niet want de klachten komen steeds weer terug dus een uitdaging
voor zijn opvolger Ricard om dit probleem verder op te lossen in overleg met de instanties en
gesteund door het bestuur van de wijkvereniging.
Recente activiteiten is zijn inbreng in het vervallen van de bushalte aan het Ouvertureplein met een
grote afweging tussen het verkeersveiligheidsbelang en het belang van de senioren bewoners van
het Ouvertureplein. Een hell of a job want wat je kiest, GOED DOE JE HET NOOIT…..
Momenteel is Rene druk in de advisering van de afslag ( ontsluitingsweg) van en naar Ekkersrijt
samen met zijn opvolger Richard en met een oplossing / inrichting / aanleg van het Bastion in
Blixembosch Buiten waar de jeugd overlast veroorzaakt.

Last but not least is zijn zorg voor Hart van Blixembosch waar hij als voorzitter van de werkgroep
zorgt dat er in de hele wijk voldoende AED’S aanwezig zijn om het leven van mensen te redden die
getroffen worden door een hartaanval.