Pilot rattenbestrijding.    02-10-2019

Pilot rattenbestrijding.    02-10-2019

 

Het bestuur van de wijkvereniging Blixembosch heeft het probleem met de rattenoverlast in de wijk opnieuw aangekaart bij de gemeente Eindhoven. Wij zijn van mening dat het huidige beleid niet leidt tot vermindering van de overlast. Samen met de wijk Acht hebben wij verzocht om een pilot uit te voeren met een andere wijze van bestrijding. Nadat de gemeenteraad hiervoor financiële middelen heeft vrij gemaakt, heeft de gemeente aangeboden om deze pilot te gaan uitvoeren.

De opzet van de pilot betreft in hoofdlijnen:

  1. Inventariseren welke preventieve maatregelen bij het woningblok voor het beheersen van de zwarte ratten genomen kunnen/moeten worden.
  2. De bewoners voeren eventuele benodigde bouwkundige aanpassingen aan de woningen uit.
  3. Bewoners voeren de preventieve maatregelen aan de tuinen uit.
  4. Gemeente Eindhoven voert eventuele maatregelen aan openbare ruimte uit.
  5. Gemeente Eindhoven laat klemmen plaatsen rondom het woningblok in de tuinen of openbare ruimte om ratten te vangen. Hiermee voorkomen we dat de zwarte ratten een ander onderkomen gaan zoeken. Dit vangen van ratten doen we in een vooraf vastgestelde periode (bijvoorbeeld 1 of 3 maanden).

Voor de pilot zijn we op zoek naar een huizenblok van minimaal zes aaneengesloten huizen, waarvan alle huiseigenaren bereid zijn deel te nemen en eventueel bouwkundige aanpassingen aan de eigen woning voor hun rekening te nemen.

Wilt u deelnemen aan deze pilot dan kunt u zich (liefst samen met de buren) melden via email: jacques@blixembosch.com