Taal cafe Blixems gestart.

Blixembosch International Community
Gezien het grote aantal expats in de wijk Blixembosch wil het bestuur van de
wijkvereniging meer aandacht geven aan deze groep wijkbewoners.
Ook het buurtcentrum VTA Blixems wil zich hier meer op gaan richten, ook t.a.v.
de openstelling.
Op 28 november jl. is de eerste bijeenkomst geweest met expats uit Blixembosch.
Er was een opkomst van 25 expats en het is een gezellige ochtend geworden.
Met het spelen van Oudhollandse spelletjes hebben de expats kunnen proeven aan
de Nederlandse cultuur.
Tevens is een enquête gehouden onder de aanwezigen. Hieruit is gebleken dat er
veel behoefte is aan contacten met Nederlandse wijkbewoners om te oefenen in het
gebruik van de Nederlandse taal. Daarom zal er worden gestart met een
maandelijks taal café (coffee-corner) voor expats, waar men in een informele sfeer
kan praten in de Nederlandse taal.
Taal Café Blixems:
de bijeenkomsten van het taal café in 2020 zullen worden gestart op
donderdagochtend 9 januari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond 14
januari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.
Plaats: VTA Blixems, Ouverture 2.
Wij nodigen alle expats, woonachtig in Blixembosch, uit voor deze bijeenkomst.
Met alle aanwezigen zullen we tevens bespreken op welke manier dit een vervolg
kan krijgen.
Ook zullen we onderzoeken welke taalcursussen gewenst zijn. U kunt zich wel van
tevoren aanmelden via email aan internationalcommunity@gmail.com
Tevens nodigen we Nederlandse vrijwilligers uit die als gesprekpartner willen
optreden. U kunt zich hiervoor aanmelden via email aan
jacques@blixembosch.com
Voor expats: hieronder zal een QR-code worden geplaatst bij dit artikel, welke
direct koppelt naar de digitale Engelse versie op de website. Meer informatie is te
vinden op facebook:
https://www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/