Van het bestuur Aandacht voor expats in Blixembosch.

Van het bestuur
Aandacht voor expats in Blixembosch
Gezien het grote aantal expats in de wijk Blixembosch wil het bestuur meer aandacht geven
aan deze groep van wijkbewoners. Ook het buurtcentrum Blixems wil zich meer richten op
en openstellen voor expats.
Enerzijds gaat het om de expats meer te betrekken bij de activiteiten van de wijkvereniging,
zodat zij kunnen deelnemen en daarmee integreren in de wijk. Anderzijds is er behoefte aan
activiteiten gericht op deze groep zoals taalcursussen, een taal-café, sport en spel etc.
Op basisschool De Boschuil is dit voorjaar al gestart met taallessen en een taal-café met
taalcoaches van Humanitas. Deze zijn bedoeld voor ouders van leerlingen, maar ook andere
expats uit de wijk zijn welkom.
In het leefbaarheidsteam van 24 september jl. is een presentatie gegeven door Olivia van
den Broek van het Expat Center in Eindhoven. Hieruit bleek dat er veel belangstelling is
onder expats aan contacten in de wijk waar zij wonen. Er is vaak nog sprake van een
taalbarrière, waardoor niet alle informatie gelezen en begrepen kan worden.
Daarom is besloten om artikelen in Blixemflitsen! die interessant kunnen zijn voor expats
voortaan ook in het Engels te vertalen en te plaatsen op een digitaal platform (Facebook).
Daarnaast zal er gestart worden met een maandelijks taalcafé (coffee-corner) waar men in
een informele sfeer kan oefenen in het praten in het Nederlands.
In wijkblad Blixemflitsen! zal een QR-code worden geplaatst bij de artikelen voor expats, die
direct linkt naar de digitale Engelse versie op Facebook.