Verkeer en alcohol

Enkele feiten over alcohol in combinatie met verkeer………… op een rijtje.

Jaarlijks vallen er vele verkeersdoden en ernstig gewonden door alcohol in het verkeer. Niet zo verwonderlijk: de harde feiten spreken voor zichzelf ….

Als je gedronken hebt:

  • Neemt je reactievermogen aanmerkelijk af. Na twee glazen alcohol rem je een halve seconde later dan normaal. Bij 80 kilometer per uur betekent dat een 11 meter langere (!) remweg.
  • Word je blikveld verkleind. Je hebt de neiging rechtuit te kijken, alsof je in een tunnel zit; daardoor neem je natuurlijk veel minder waar wat links en rechts van je gebeurt en kunt daar slechter op anticiperen (overstekende voetgangers, ander verkeer en dergelijke).
  • Vermindert het concentratievermogen. Alcohol maakt suf. Goed rijden vereist concentratie. Een fors aantal ongelukken komt voort uit het niet – kunnen – opletten.
  • Weet je nooit of zelfs één of twee glazen te veel voor je zijn. Elk lichaam reageert anders op alcohol. Factoren als gewicht, geslacht, lichaamsbouw en gezondheid spelen allemaal mee. De beste stelregel is: wie veilig rijdt drinkt geen alcohol.
  • Wordt per circa anderhalf uur de hoeveelheid alcohol die in één glas zat, afgebroken. Wie veel gedronken heeft kan dus best na een goede nacht slaap nog een te hoog promillage hebben.
  • Heb je na tien glazen een twintig maal zo grote kans op een ongeluk.
  • Krijg je een vals gevoel van veiligheid. Je denkt meer te kunnen dan realistisch is en neemt meer risico’s. Je schat situaties ook verkeerd in.

De politie probeert het aantal doden en gewonden door alcohol in het verkeer zo ver mogelijk omlaag te brengen. Werk daaraan mee !