Witte voetjes Januari 2017

banner_witte_voetjes

Witte Voetjes actie dinsdag 31 januari 2017 (actie in Blixembosch met politie en stadstoezicht)

Beste Allemaal,

Tijdens het vrijwilligersfeest 2016 van de wijkvereniging Blixembosch, werd de vraag gesteld om – net als in 2012 en 2014 – samen met de politie
weer een preventieactie houden om bewoners bewust te maken van bepaalde risico’s die men loopt bij onveilige situaties.
Onveilige situaties, zoals open deuren, ramen, kliko’s tegen poorten, niet afgesloten auto’s met waardevolle goederen…….

Naast deze waarschuwingsactie in nauwe samenwerking met politie en gemeente Eindhoven, willen we ook kijken naar situaties in de wijk die mogelijk ongewenst zijn en verbeterd dienen te worden.
(Denk hierbij aan losse stoeptegels, onverlichte brandgangen, kapotte straatverlichting). Sommige zaken kunnen we dan rechtstreeks bij de gemeente melden via de Buiten Beter App.

De politie heeft zich bereid verklaard om met een zevental (leerling) agenten en onze eigen wijkagente Caroline Smits deel te nemen aan de actie.
De gemeentelijke Boa’s van stadstoezicht participeren ook in deze preventie-Actie in de donkere dagen na de kerst. (BOA betekent BuitengewoonOpsporingsAmbtenaar)

We organiseren dus weer een Witte-voetjes-actie in Blixembosch en gaan op 31 januari a.s. met een aantal vrijwilligers / bewoners uit Blixembosch en buurtpreventen de wijk in om onveilige situaties te signaleren en aan te pakken.
Er wordt in groepjes (wijkbewoners, buurtpreventen, boa’s en politieagenten) door de wijk gelopen.

Zien we bijvoorbeeld een poort open staan, fietsen die niet zijn afgesloten, of – bijvoorbeeld – een golfuitrusting in een niet afgesloten auto liggen, een garagedeur openstaan, etc., etc.,
dan bellen we bij bewoners aan om hun daarop te wijzen
Er wordt niet meer – via openstaande poort – een tuin of een open woning ingelopen in. Vorige keer is gebleken dat dat niet op prijs wordt gesteld…
Hoewel: voorkomen is beter dan genezen. We willen niet tot last zijn, maar juist een vriend met goede raad…!!
Zijn bewoners niet thuis, dan laten we het papieren ‘witte voetje’ achter met een preventieadvies vandaar de naam van de actie: WITTE VOETJES ACTIE.

We starten op:
Dinsdag 31 januari
aanvang: 19.00 uur
waar: in het VTA Blixems

Onder het genot van een kop koffie of thee houden we een korte briefing en delen we de teams in bestaande uit politieagenten – boa’s en vrijwilligers uit de wijk.

Om 21.30 uur wordt iedereen weer terug verwacht in het VTA. ( niet eerder…..) Dan vindt er een korte evaluatie / inventarisatie plaats onder het genot van een kop soep en een drankje. De beloning voor het participeren in een avondje preventie in uw wijk.

Kortom, meld U aan en loop mee! U leert uw wijk goed kennen en ontmoet buurtbewoners die ook oog en oor hebben voor onze woonomgeving!

Na zo’n avond kijkt u met andere ogen naar uw woonomgeving.

U kunt zich per mail opgeven bij:
Nicoline@blixembosch.com
Bertn@blixembosch.com

Tot 31 januari!

Met vriendelijke groet,
Nicoline Verbeek, namens
Bert Nieuwenhuis, voorzitter Leefbaarheidsteam Blixembosch