Algemene vergadering op Dinsdag 23 mrt 2021. Digitaal !!!!!!!!!!!!!

Op  dinsdag 23 maart 2021 staat de Algemene leden vergadering gepland in de avond.

De algemene vergadering gaat digitaal.
De jaarlijkse ledenvergadering van onze buurtvereniging is op 23 maart 2021 in de avond.
Omdat we door Corona nog steeds onder de omstandigheden zitten en die naar verwachting nog steeds aanwezig zijn, kunnen we geen bijeenkomst houden in het buurthuis Blixems, dus gaan we online.
Indien u wenst deel te nemen aan deze on-line bijeenkomst kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar  secetaris@blixembosch.com  , u krijgt dan instructies om in te loggen, u ontvangt ook een kopie van de agenda.

De agenda klik hier.

Jaarverslag klik hier. 

De voorzitter.

Jack Borsboom

——————————————————————————————————————————————————————–