Blixemflitsen

————————————————————————————————————————————————————

Blixemflitsen! verschijnt negen keer per jaar als wijkblad van Blixembosch in Eindhoven.

De meest recente edities en  vind je HIER.

Redactie.

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur: Carina Oosting
Vormgeving/Adverteren: Theo Lemm
Redactie: Margreeth Haagsman, Marja Vugs, Hans Baaijens

Drukwerk: All Color, Eersel
Oplage: 3400
2021:   31 e jaargang

De redactie is te bereiken via redactie@blixemflitsen.nl
Via dit mail-adres kunt u kopij aanleveren vóór de desbetreffende deadline.

Regels voor het aanleveren van kopij

  • Aanleveren vóór de deadline van de desbetreffende uitgave
  • In Word (uw opmaak wordt niet bewaard)
  • Via redactie@blixemflitsen.nl
  • Logo’s, tekeningen en foto’s als afzonderlijke bestanden aanleveren (niet opnemen in het Word document, er alleen evt. naar verwijzen)
  • Logo’s en tekeningen liefst aanleveren als .eps bestand
  • Foto’s en gescande afbeeldingen het liefst als .tif bestand met op de gewenste grootte een resolutie van 300 dpi.
  • De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, te corrigeren of niet te plaatsen.

Bezorging

De verspreiding van het wijkblad Blixemflitsen! wordt geregeld door:
Blixembosch I: Martine Beyk, tel. 248 00 87
Blixembosch II: Yvonne Aben, tel. 242 61 26
Italiaanse wijk: Catrien Uneken, tel. 241 13 24
Amerikaanse wijk: Mieke van Iersel, tel. 241 35 10
Franse wijk: Rob Pickard, tel. 242 59 68

Zij werken samen met de vrijwilligers die Blixemflitsen! aan huis bezorgen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de bezorging van Blixemflitsen! mail dan naar bezorging@blixemflitsen.nl

Adverteren

Als u vragen hebt over adverteren in het wijkblad Blixemflitsen! kunt u contact opnemen met Theo Lemm, via adverteren@blixemflitsen.nl

Het is alleen mogelijk in het wijkblad te adverteren. Adverteren op deze website is vooralsnog niet mogelijk.