Volleyball in community Center Blixems

Volleyball club Blixembosch has room for some extra players in its three teams that train on Thursdays. Some experience is required as we do not have training for beginners.

We play in mixed teams from 20:00 – 21:15hrs, van 20:30 – 21:45hrs en van 21:15 – 22:30hrs. Afterwards many stay for a drink in the bar.

Get a bit of an impression on our website www.vvblixembosch.nl. You are welcome to participate a couple of times without any obligation. In that case please call board member Vincent Vloemans: 040-2484255.

See you!?

Vincent Vloemans

Bijeenkomsten voor Expats.

 

Blixembosch International Community

 Na een aantal bijeenkomsten met expats in november 2019 en januari 2020 is gebleken dat er bij deze doelgroep veel behoefte is aan contacten met Nederlandse wijkbewoners om te oefenen in het gebruik van de Nederlandse taal.

Daarom zijn we gestart met maandelijkse bijeenkomsten (coffeecorner) voor expats, waar men in een informele sfeer kan praten in de Nederlandse taal.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door een werkgroep waar ook expats onderdeel van zijn.

We gebruiken de naam: Expat Meeting Point Blixembosch.

De bijeenkomsten in 2020 zijn op donderdagmorgen van 10u tot 12u en op dinsdagavond van 20u tot 22u. Elke maand zal een bepaald thema worden behandeld.

Maand/datum:  Donderdagmorgen 10u:  Dinsdagavond 20u:  Thema:

Januari               9                                    14                            Nederlandse taal

Februari             6                                      11                            Sport

Maart                5                                       3                            Jeugd

April                 2                                       7

Mei                 14                                     12

Juni                   4                                       9

Wij nodigen alle expats woonachtig in Blixembosch uit voor deze bijeenkomsten. Met alle aanwezigen zullen we bespreken op welke manier het thema een vervolg kan krijgen. Ook zullen we onderzoeken welke andere activiteiten gewenst zijn. U moet zich wel van tevoren aanmelden via email aan: blixemboschcommunity@gmail.com

Tevens nodigen we Nederlandse vrijwilligers uit die als gesprekpartner willen fingeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via email aan jacques@blixembosch.com

Voor expats: hieronder zal een QR-code worden geplaatst bij dit artikel, welke direct koppelt naar de digitale Engelse versie op de website. Meer informatie is te vinden op facebook: https://www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/

 

Jacques Borsboom

Voorzitter Wijkvereniging Blixembosch

———————————————————————————————————-

 

 

Expat meeting point 6-2 and 11-2 2020.

Blixembosch International Community
Meeting other people can be difficult for expats living in the neighbourhood – that’s why we’re organizing our monthly Expat Meet, where you can meet other people in Blixembosch in a casual way. Come and join us, we will help you to integrate in a better way.
Expat Meeting Point:
The next meetings in 2020 will be held on
February 6, from 10 a.m. to 12 a.m. and
February 11, from 08 p.m. to 10 p.m. (evening)
Location: VTA Blixems, Ouverture 2

Theme: Sport & Yoga. The participation is free for everyone, but you do have to register in advance by email to:
blixemboschcommunity@gmail.com
You can also register in de app Meetup:

https://secure.meetup.com/login/?_locale=nl-NL
More information for expats on Facebook:
https://www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/

Blixembosch International Community ( NEWS).

Blixembosch International Community

After a number of meetings with expats in November 2019 en in January 2020 it has become apparent that in this group there is a need for contact with other people from the neighbourhood to practice the Dutch language, as a result of this we have started a monthly coffee corner for expats where ,in a relaxed atmosphere, you can chat in the Dutch language.

These meeting are organized by a workgroup which includes expats.

We have chosen the name Expats Meeting Point Blixembosch.

Each month a different theme will be discussed and advice can be given to all those attending on how things can follow on from these discussions. We will also ask you what other activities might be beneficial to the expat community.

Dutch language(January), Sport(February) and Youth(March).

You are very welcome on the following Thursday mornings at 10.00:

6 February, 5 March, 2 April, 14 May and 4 June.

Also on the following Tuesday evenings at 20.00:

11 February, 3 March, 7 April, 12 May and 9 June.

We invite all expats living in Blixembosch to participate in these meetings, the only thing we ask is that you sign-up for the meeting by sending an e-mail to blixemboschcommunity@gmail.com.

We are also looking for native Dutch speakers to function as discussion partners for the expats, if you want to register for this please send a mail to jacques@blixembosch.com.

For information take a look at our Facebook page:www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/

 

Jacques Borsboom

Chairman Neighbourhood Comitee Blixembosch.