Elke maandag-ochtend wandelen in Blixembosch.

Berichtje voor wandelaars in Blixembosch

 Ben je het beu om voor de televisie te zitten op maandagavond?

Wij lopen iedere maandagavond, met of zonder Nordic Walking stokken, een mooie route voor jong en oud.

Er wordt goed doorgelopen, maar er is zeker ook tijd om met elkaar de week door te nemen.

We zijn met ongeveer 10-15 personen en we starten om 19.00 uur vanaf de zuidkant van het Aanschotpark bij de bank tegen de bossen en de wandeling duurt tot ongeveer 20.30 uur.

s’-Zomers gaan we de natuur in en s’-winters blijven we in en buiten de wijk waar het goed verlicht is.

We lopen iedere week een andere route. Na het lopen is er altijd een cooling down en vertrekt iedereen weer huiswaarts.

Als je zin hebt, loop een keer mee. Het kost niets en is geheel vrijblijvend.

 

Groetjes en hopelijk tot ziens!

Chris, Catrien en Ineke

 

Maak kennis met Judo , voor kids van 4 tot 12 jr.

Workshop “Japanse tijger in 1 dag!”

 De Blixemkids organiseert in samenwerking met Anita van der Pas een gave workshop om kennis te maken met judo.

Op vrijdag 14 februari organiseren we deze leuke workshop voor jong en oud.

Wil je meedoen en met een oorkonde thuiskomen, schrijf je dan nu in.

TIP: Trek een joggingbroek met een shirt aan.

Voor wie: kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wanneer : 14 februari 2020.

15.30 – 16.30 4-7 jaar.

16.30 -17.30 8-12 jaar.

Waar: VTA Blixems.

Kosten: € 3,- voor niet leden en € 1,50 voor leden van de wijkvereniging

 

———————————————————————————————-

 

Ik doe graag mee aan de workshop “Japanse tijger in 1 dag!”

 

Naam ouder:

 

Telefoonnummer:

 

Lid: J/N

 

Naam kind(eren):                       Leeftijd:                           Betaald: j/n

 

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

 

Lever dit strookje in met gepast geld vóór uiterlijk 9 februari.

Inleveradres: Opera 37.

Debora Boulans

———————————————————————————————————

Algemene Leden Vergadering 18-2-20

 

 

Beste wijkbewoners,

Het is alweer zover, de ALV staat weer voor de deur, en wel op 18 februari 2020. Aanvang 20.00 uur in ons VTA Blixems, Ouverture 2.

Als bestuur willen wij graag even terugblikken op het afgelopen jaar en vooral vooruit kijken naar het jaar dat voor ons ligt.

Onder de vlag van de wijkvereniging vinden veel activiteiten in onze wijk plaats voor o.a. onze jeugd en senioren.

Dan denken we aan: jeugddisco, kindercarnaval, nationale buitenspeeldag, TAG-adventures, Familiespektakel, voetbaltoernooi, vrijwilligersavond, Blixemloop, activiteiten voor expats, buurtpreventie, en ga zo nog maar even door.

Wat moet een bestuur zonder alle leden en vrijwilligers uit onze wijk.

Daarom nodigen wij jullie ook graag uit voor deze bijeenkomst om mee te praten en te denken over onze activiteiten.

 

Namens het bestuur van de wijkvereniging Blixembosch,

Koby Kooijmans. Secretariaat.

———————————————————————————————————————————————————

Laatste kaarten Tonpratesavond 9 februari 2020 !!!!!

Er zijn voor onze Tonpratersavond van zondagavond 9 februari a.s. nog kaarten beschikbaar!
Het is weer een prachtig programma dat garant staat voor een heerlijk avondje lachen, brullen en gieren.
Kijk op https://www.deverguldelampekap.nl/programma-2020-is-bekend/ voor het hele programma.

De kaarten zijn te koop via onze website www.deverguldelampekap.nl óf via de bar van wijkcentrum Blixembosch.

Expat meeting point 6-2 and 11-2 2020.

Blixembosch International Community
Meeting other people can be difficult for expats living in the neighbourhood – that’s why we’re organizing our monthly Expat Meet, where you can meet other people in Blixembosch in a casual way. Come and join us, we will help you to integrate in a better way.
Expat Meeting Point:
The next meetings in 2020 will be held on
February 6, from 10 a.m. to 12 a.m. and
February 11, from 08 p.m. to 10 p.m. (evening)
Location: VTA Blixems, Ouverture 2

Theme: Sport & Yoga. The participation is free for everyone, but you do have to register in advance by email to:
blixemboschcommunity@gmail.com
You can also register in de app Meetup:

https://secure.meetup.com/login/?_locale=nl-NL
More information for expats on Facebook:
https://www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/

Jeugdactiviteiten Blixembosch ( jeugd disco data voor 2020)

Jeugdactiviteiten Blixembosch

 De jeugd heeft de toekomst! Dus is het belangrijk dat de jeugd in Blixembosch betrokken raakt bij de activiteiten in onze mooie wijk.

We hadden de TAG, maar deze werkgroep is helaas gestopt. We hebben de jeugddisco voor kinderen vanaf groep 6. En we hebben het jongerencentrum, een heerlijke plek voor de jeugd om te relaxen en om met elkaar te kletsen.

Door gebrek aan vrijwilligers was de jeugddisco bijna verdwenen.

De werkgroep heeft zich de afgelopen jaren voor 100% ingezet, maar deze vrijwilligers hebben kinderen die niet meer in de doelgroep vallen om de disco te bezoeken. Nieuwe vrijwilligers kwamen niet. Er moest dus wat gebeuren!

Na overleg met het bestuur, met nieuwe vrijwilligers, met enkele oud-werkgroepleden en met de jongerenwerker, werden er nieuwe plannen bedacht voor het nieuwe jaar.

De jeugddisco moet en gaat door. Tijdens de laatste editie waren er 125 kinderen. het bewijs dat de jeugd leeft in Blixembosch. Dit moet het startsein zijn voor meer activiteiten, voor en met de jeugd.

Houd de Blixemflitsen! dus maar goed in de gaten welke activiteiten er plaats gaan vinden.

Wat betreft de disco; de data voor 2020 zijn als volgt:

  • 24 januari
  • 13 maart
  • 17 april
  • 29 mei
  • 26 juni
  • 11 september
  • 13 november
  • 11 december

Tot ziens,

Namens de Jeugdwerkgroep, René van den Hove

————————————————————————————————————

Family Carnival In Blixembosch 23-2-20.

Family Carnival In Blixembosch, Will you be there to?

On Sunday 23rd of February 2020 from 13.00 until 17.15 come along and enjoy our very own Blixembosch  family carnival!!

DJ Marcel will be in charge of the music, there will be fun with clown Frodolino, there will also be different brass bands to entertain you. For the children there will also be a craft room where they can make something nice!

We also have our own Youth prinsess and her righthand man who will lead the polonaise at the beginning of the party which will also be attended by the Eindhoven city Prince, who will be accompanied by brassband De Eendracht.

So all in all a great afternoon`s entertainment.

The tickets are already on sale, they cost € 4.00 per person, young or old, (children up to 1 year are free). For the children, in this price, will be 2 drinks, 1 ice lolly, a bag of crisps and a bag of sweets.

You can order the entry tickets by sending an e-mail to carnavalblixembosch@gmail.com with how many adults and how many children you want to go with. You will receive  confirmation  per mail, or you can buy the tickets in the community centre Blixems.

We are also always looking for volunteers to help, are you interested on helping on Friday 21st February to decorate the hall or maybe you would like to help out on the 23rd , for more information send an e-mail to jfhbeckers@gmail.com, then we can take contact up with you.

We hope to see you all on the 23rd!!

The Carnival Workgroup.

 

Youth Activities in Blixembosch. ( disco)

Youth Activities in Blixembosch

The youth is our future and therefore is important that they are also included in our activities here in Blixembosch.

Unfortunately our teenage activity group has had to stop but we still have many other activities that the youth can take part in, such as the youth disco, for children from group 6 and upwards, the youth centre where the youth can come and hang out, chat and generally chill.

The youth disco also almost came to an end, the many volunteers, who had over the years given 100% effort, had children of their own who attended but as these got older the  priorities change, and new volunteers were not coming forward. After getting together with community committee, some new volunteers and a couple of old volunteers, and the youthworker a new plan was formed!

The youth disco must and will go ahead. At the last disco we had 125 children attend, that is a sign that the youth are out there in Blixembosch. This is the  sign that more activities need to be organized with the youth in mind.

Keep a look out in the Blixemflitsen! for future activities.

The youth disco will be held on the following date`s in 2020:

24th January

13th March

17th April

29th May

26th June

11th September

13th November

11th December

The Youth group:

Rene van de Hove

Workshop “Japanese Tiger in 1 day”

Workshop “Japanese Tiger in 1 day”

Blixemskids together with Anita van der Pas are organizing a workshop which will allow you to get to know judo.

This workshop will take place on Friday 14 February and is for all children between 4 and 12 years old.

Do you want to take part and at the end take a certificate home then sign-up now!

Where: Community Centre Blixems, Ouvreture 2.

When:   Friday 14 February 2020.

Time:      15.30 – 16.30 for ages 4 – 7 years old.

16.30 – 17.30 for ages 8 – 12 years old.

Price:     € 3.00 for non-members of the neighbourhood group and € 1.50 for members.

 

Fill this form in and drop it off with the right amount of money before 9th February at:

Debora Boulens, Opera 37.

Name parent:

Telephone number:

Member: Yes/No

Name of child(dren)                                                    Age                                          Paid Yes/No

 

 

General Members Meeting 18-2-20 .

General Members Meeting.

Our next general meeting will take place at 20.00 on  Tuesday 18th February 2020, in the community centre, Blixems, Ouverture 2.

We will take a look at the events of the last year and of course look forward to all activities in 2020.

Under the flag of the community association all sorts of activities take place for everybody, young and old. Think of the youth disco, the children`s carnival, the family spektakel, football tournaments, an evening out for all our volunteers, the blixemloop(walking activity), activities for all our expats, the national outdoor play day but to name a few.

Without all our members and volunteers we wouldn`t be able to do all this in our fantastic neighbourhood, therefore we invite you to come along and talk about and help us plan all our activities.

The Neighbourhood Committee

Koby Kooijmans.