Een fantastische Koningsdag 2022

Een fantastische Koningsdag 2022

Na twee coronajaren had het Bestuur van Wijkvereniging Blixembosch al vroeg besloten om op Koningsdag 2022 weer eens heel royaal uit te pakken.

Een zevental vrijwilligers heeft enkele maanden geleden de koppen bij elkaar gestoken en een mooi draaiboek gemaakt voor deze Koningsdag.

In de ochtend werd al druk gewerkt om de toegangsborden van onze wijk en ons Ouvertureplein te versieren terwijl de diverse attracties al werden opgesteld.

Toen het feest om 12.00u losbarstte, was het al gezellig druk en er was al meteen volop animo voor gratis suikerspin, popcorn, ranja en mandarijnen.

Schoorvoetend werden de vele attracties bekeken en weldra was het een drukte van belang op de springkussens en in de schietsalon. Maar de meeste kinderen wilden, aangemoedigd door de ouders, toch heel graag hun kunsten vertonen aan de klimwand wat heus geen sinecure was. Maar desondanks klonk regelmatig de bel ten teken dat het hoogste punt was bereikt.

Gedurende de hele middag stond er dan ook een wachtrij van ongeduldige kinderen voor de klimwand en bij het schminken.

Op het voetbalveld werden wedstrijdjes gespeeld wat ook gold voor de jeu de boules baan.

Bij het zaklopen ontstond er een ware competitie, want alle kinderen wilden de snelste tijd scoren, die uiteindelijk door Naomie werd gehaald in 9,17 seconden.

Diverse enthousiastelingen hadden hun spulletjes voor de vrijmarkt te koop gelegd op een kleedje of tafeltje.

Ook werd er volop genoten van het breakdance optreden door Movement Studios.

Terwijl de kinderen zich volop amuseerden, was het lekker druk rondom de diverse statafels waar de ouders gezellig keuvelden met buurtgenoten onder het genot van een lekker drankje, en dat onder een heerlijk zonnetje.

Kortom, het was een geweldig feest dat ook werd bezocht door heel veel expats uit onze wijk en daardoor een internationaal tintje kreeg.

Het mooiste complimentje dat de organisatie van een jonge moeder mocht ontvangen was: Dit soort feestjes is wat Blixembosch nodig heeft.

Ongetwijfeld begrijpt u dat het Bestuur van Wijkvereniging Blixembosch meer dan voldoende gemotiveerd is om in 2023 weer een fantastisch Koningsdag voor onze wijkbewoners te organiseren.

Herman Coenjaarts

Medeorganisator

    

——————————————————————————————————————————————

 

Tips door mbt cybercriminaliteit. ( in en rond om huis !!!! )

De geeft een duidelijk beeld van verschillende vormen van (internet)oplichting

Folder Klik hier.

——————————————————————————————————————–

Koningsdag 2022 Help je mee ????????????????/

          Koningsdag in Blixembosch  12.00 tot 17.00 uur

Ook dit jaar vieren we Koningsdag in onze wijk met versiering en vele activiteiten op het plein.

Activiteiten:

  • Klimwand
  • Springkussens
  • Schietsalon
  • Voetbalveld
  • Zaklopen
  • Jou de boule toernooi

En verder nog:

Vrijmarkt

Optreden dansgroep

Suikerspin/popcornkraam

Wijkvereniging Blixembosch

Vrijwilligers gevraagd:

 

Openingstijden

Activiteit 11.30-13.30 13.30-15.30 15.30-17.30 Opm.
klimwand
springkussen
piratenboot
schietsalon
voetbalveld Olv JC
zaklopen
suikerspinkraam
popcornkraam
Drank/fruitkraam 
Jou-de-boule

 

 

———————————————————————————————————————————————-

Ik meld mij aan als vrijwilliger op Koningsdag

Naam:

Email-adres:

Telefoonnr.:

Welke activiteit:

Welk tijdsblok:

EHBO-diploma: ja / nee

Scannen en mailen naar herman@blixembosch.com

Actiegroep “Blixembosch – Oekraine

Een aantal bewoners van Blixembosch hebben een actiegroep “Blixembosch – Oekraine” opgericht. ( met steun van de wijk vereniging)

Doel: “Bewoners wordt gevraagd artikelen te kopen en deze te doneren voor inwoners van Oekraïne die deze momenteel hard nodig hebben”.

We starten de actie a.s. zaterdag 19 maart a.s.

Welke artikelen zijn nodig?  Uitsluitend deze:

Pijnstillers, Luiers, Verbandmiddelen, EHBO-dozen en Pleisters.  In dichte en originele verpakking.

 Waar in te leveren?  Uitsluitend bij:

Trekpleister Blixembosch, Service Apotheek Blixembosch, VTA Blixems en Albert Heijn Blixembosch. (Apotheek en VTA in weekend gesloten)

 

De artikelen gaan naar de Oekraïense (kerk)gemeenschap Eindhoven die zorgen, dat deze naar Oekraïne worden gebracht en daar verspreid worden onder mensen die het nodig hebben. Deze inzamelingsactie duurt voorlopig 2 weken.

Wij vragen u dan ook concreet genoemde artikelen te kopen en te doneren. Bovendien  deze informatie te delen in uw netwerk.

Alvast hartelijk dank!

Werkgroep “Blixembosch – Oekraïne”.

Contactpersoon Leo Huijgen.

@: meidecember@hotmail.com

06: 156 92 194

 

———————————————————————————————————————————————-

Winterfestijn geannuleerd !!!!!!


 

Winterfestijn Blixembosch 8 t/m/ 15 december 2021. VERVALLEN !!!!!!!!

Helaas heeft de organisatie ( in overleg met het bestuur) van dit evenement moeten besluiten om het evenement niet door te laten gaan.  Gelet op de Corona maatregelen en de onzekerheid hoe de situatie zal zijn in 8 t/m 15 december heeft tot dit moeilijke beluit geleidt.  Een ieder die zich al het ingezet en of opgegeven om mee te werken aan dit evenement worden bedankt voor een inzit. 

===================================================================================================

 

De wijkvereniging bestaat dit jaar 30 jaar en dit vieren we met activiteiten op het plein en in het  wijkcentrum Blixems.

                                                             

Activiteiten:

–     Schaatsbaan

–     Draaimolen.

–     Marktkramen

–     Kindercircus

–     Jeugddisco

–     Familiedisco

–     Klassieke muziek

Programma:

Wordt binnen kort op facebook  en op www.blixembosch.com,  gepubliceerd.

En op het Ouverture plein Posters.

——————Wijkvereniging Blixembosch 30 jaar————————–

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Helder Theater in december 2021 op onze basisscholen ?

 

De wijkvereniging steunt ( vooral financieel ) een project met het jongerenwerk Dynamo, gemeente, politie en de plaatselijke scholen om eind December een theater productie te doen op de scholen samen met het Helder Theater. ( klik op hier voor meer info) 

Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit.

——————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

Rene Hermans voorzitter verkeerscommissie gaat ons verlaten.

RENE HERMANS, voorzitter verkeerscommissie wijkvereniging Blixembosch

Wie in Blixembosch zijn naam hoort, denkt meteen aan het verkeer in onze wijk.
Al vele jaren is Rene aanspreekbaar en behulpzaam bij het bespreekbaar maken en oplossen van
verkeersproblemen in Blixembosch en heeft daardoor een groot vertrouwen bij de inwoners –
politiek van Eindhoven en het bestuur van de wijkvereniging.
Een kort inzicht in Rene zijn activiteiten in de afgelopen jaren,
In 2008, 2009 en 2010 zeer betrokken bij de prioritering en aanleg van de ontsluitingsweg naar
Blixembosch buiten. Niet alle inwoners waren blij met de aanleg van deze weg en mening
commissielid van de verkeerscommissie werd daar boos op aangekeken en benaderd. Maar Rene
was met het bestuur van de wijkvereniging overtuigd van nut en noodzaak van deze weg en heeft
daarvoor gestreden omdat 2 ontsluitingswegen voor onze wijk echt te weinig zijn. Zijn bestuurlijke
contacten en vertrouwen hebben dat proces in goede banen geleid en is de weg er gekomen.
Rene heeft er als voorzitter van de VK voor geijverd dat er een 30 km zone kwam in onze wijk.
Jammer dat niet iedere bestuurder zich aan de snelheidsbeperking houdt maar met
waarschuwingsborden en metingen wist hij door publicaties in ons wijkblad daar veel inwoners van
te overtuigen.
Ook parkeerproblemen ( overlast) zoals bijvoorbeeld in de Kiplingstraat kregen zijn aandacht en met
intense samenwerking met gemeente en politie wist hij deze overlast in 2016 op te lossen.
In 2018 kwamen er klachten binnen over de geluidsoverlast in Blixembosch Buiten door de snelweg
en liet Rene metingen uitvoeren. Hij kon aantonen dat het geluidsnivo onaanvaardbaar was. In
november 2019 sprak Rene de gemeenteraad toe tijdens een openbare zitting en sloten zich
meerdere politieke partijen zich achter zijn standpunt tot het verhogen en verplaatsen van de
geluidsschermen. We zijn er nog niet want de klachten komen steeds weer terug dus een uitdaging
voor zijn opvolger Ricard om dit probleem verder op te lossen in overleg met de instanties en
gesteund door het bestuur van de wijkvereniging.
Recente activiteiten is zijn inbreng in het vervallen van de bushalte aan het Ouvertureplein met een
grote afweging tussen het verkeersveiligheidsbelang en het belang van de senioren bewoners van
het Ouvertureplein. Een hell of a job want wat je kiest, GOED DOE JE HET NOOIT…..
Momenteel is Rene druk in de advisering van de afslag ( ontsluitingsweg) van en naar Ekkersrijt
samen met zijn opvolger Richard en met een oplossing / inrichting / aanleg van het Bastion in
Blixembosch Buiten waar de jeugd overlast veroorzaakt.

Last but not least is zijn zorg voor Hart van Blixembosch waar hij als voorzitter van de werkgroep
zorgt dat er in de hele wijk voldoende AED’S aanwezig zijn om het leven van mensen te redden die
getroffen worden door een hartaanval.

Algemene vergadering op Dinsdag 23 mrt 2021. Digitaal !!!!!!!!!!!!!

Op  dinsdag 23 maart 2021 staat de Algemene leden vergadering gepland in de avond.

De algemene vergadering gaat digitaal.
De jaarlijkse ledenvergadering van onze buurtvereniging is op 23 maart 2021 in de avond.
Omdat we door Corona nog steeds onder de omstandigheden zitten en die naar verwachting nog steeds aanwezig zijn, kunnen we geen bijeenkomst houden in het buurthuis Blixems, dus gaan we online.
Indien u wenst deel te nemen aan deze on-line bijeenkomst kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar  secetaris@blixembosch.com  , u krijgt dan instructies om in te loggen, u ontvangt ook een kopie van de agenda.

De agenda klik hier.

Jaarverslag klik hier. 

De voorzitter.

Jack Borsboom

——————————————————————————————————————————————————————–

Nieuwe Borden geplaatst.

Vandaag zijn nieuwe toegangsborden geplaatst.