Geen carnavalsfeest in VTA Blixems op zondag 27 februari 2022
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven, is 11-11 op een aantal plaatsen in met name
Brabant alweer (te) groot gevierd. Een dag later zijn we vol spanning in afwachting van helaas niet de
komst van Sinterklaas, maar van nieuwe corona-maatregelen vanuit de overheid. Het virus is nog
steeds onder ons en zal ook niet meer verdwijnen.
Begin oktober al hebben we als werkgroep carnaval besloten in 2022 nog geen carnavalsfeest te
organiseren. Met veel mensen dicht op elkaar in een niet goed te ventileren ruimte, wij durven het
nog niet aan. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze bezoekers kunnen we in deze
situatie niet op ons nemen. De actuele situatie rondom Corona bevestigt ons hierin.
Dat betekent voor de tweede keer achter elkaar dat we helaas ons grote carnavalsfeest moeten laten
schieten, met pijn in het carnavalshart. Dit zal niet het einde van ons carnavalsfeest betekenen, maar
daarvoor hebben wij u dan wel heel hard nodig. Als trouwe bezoeker van ons feest, maar een aantal
van u dan ook als vrijwilliger en mede-organisator. Wij rekenen op u en wellicht tot ziens op zondag
19 februari 2023!
Werkgroep Carnaval in Blixembosch