================================================================================================

Werkgroep Speel, Groen en Milieu

Deze werkgroep is onderdeel van het Leefbaarheidsteam van de wijk Blixembosch. We werken zoveel mogelijk gezamenlijk aan alle onderwerpen welke met speelvoorzieningen, natuurbeheer en milieu te maken hebben.

De werkzaamheden van deze werkgroep bestaan o.a. uit:

  • Signaleren en aankaarten van zaken in en rond de Aanschotse Beemden
  • Signaleren en bespreekbaar maken van onvolkomenheden bij de diverse speeltuintjes
  • Het organiseren van de zwerfafvalactie (Tine/Annie)
  • Het organiseren van de veegacties in samenwerking met de aannemers (Tine/Annie)
  • Meedenken over nieuwe plannen betreffende komende woongebieden te Veld en Plateau
  • Plaatsen mezennestkastjes i.v.m. bestrijding processierups
  • Informeren over de mogelijkheden betreffende beplanting boomspiegels in samenwerking met “Adopteer een straat”
  • Bespreken rattenplaag Blixembosch in breder verband met geheel Woensel Noord (Hanny)

Voor wat betreft kapotte lantaarns, geluidsoverlast, vernielingen in de openbare ruimtes, losse stoeptegels, volle prullenbakken, melden van zwerfvuil, ongedierte etc. gebruikt u de Buiten Beter App.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van deze werkgroep:

Hanny der Kinderen

Tine van de Velde

Annie Ouborg

Via email adres: speelgroenmilieu@blixembosch.com

———————————————————————————————————————————————————————–

Voorstellen leden werkgroep

Tine:

Mijn naam is Tine van de Velde. Ik woon sinds 2003 in deze wijk. Omdat ik het een mooie wijk vind, wil  ik graag mijn steentje bijdragen om dat zo te houden. We hebben heel veel groen om ons heen waar ik lange wandelingen in maak en geniet van de natuur en het landschap dat (ook door de gemeente) heel fraai is geworden met zijn grote waterplassen en wandelpaden.

Hanny:

Mijn naam is Hanny der Kinderen. Sinds 1995 wonen mijn man en ik in deze heerlijke wijk. Onze dochters zijn hier opgegroeid en hebben samen met ons het ‘groen’ in de omgeving behoorlijk zien veranderen. Waar eerst nog gejaagd werd in de open velden en weilanden, waar grote bossen met wilde bramen groeiden en patrijzen rondliepen is er een meer gecultiveerde omgeving ontstaan. Fijn dat de gemeente het karakter toch heel goed heeft weten te bewaren en er een prachtig natuur- en recreatiegebied van heeft gemaakt. Ik zet me graag in om dit gebied leefbaar te houden en zodoende mee te werken aan een fantastische combinatie van wonen, recreëren (spelen) en natuur.

Annie:

Mijn naam is Annie Ouborg en ik woon in deze wijk vanaf 1997 met heel veel plezier. Sinds 2006 zit ik in het leefbaarheidsteam van de wijkvereniging en sindsdien zet ik mij in om de wijk schoon te houden. Ik organiseer samen met Tine de zwerfafvalactie en de veegacties. Dit doe ik met veel plezier omdat ik ook zie dat wijkbewoners met hun kinderen hieraan meedoen. Ook houd ik veel van de natuur en wandel daarom heel graag met mijn teckel in de Aanschotse Beemden.

================================================================================================