Alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. De aanspreekpersoon voor deze zaken is Richard Vereijssen.

( Verkeerscommissie@blixembosch.com) Hij overlegt met zijn achterban, de Verkeerscommissie, en streeft naar oplossingen of toepassingen in overleg met de accountmanager Woonomgeving en Verkeer, stadsdeelkantoor Woensel-Noord.

——————————————————————————————————————————————————————–

Blixemflitsen nr 8 November 2021.   Stand van zaken geluidsoverlast A50. (klik op de tekst)  

Laatste nieuws en informatie:             Geluidshinder A50( klik op de tekst) .

Laatste nieuws en informatie:             2e Afslag Ekkersrijt. (klik op de tekst)  

——————————————————————————————————————————————————————–