Alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. De aanspreekpersoon voor deze zaken is Richard Vereijssen.

( Verkeerscommissie@blixembosch.com) Hij overlegt met zijn achterban, de Verkeerscommissie, en streeft naar oplossingen of toepassingen in overleg met de accountmanager Woonomgeving en Verkeer, stadsdeelkantoor Woensel-Noord.

——————————————————————————————————————————————————————–

Laatste nieuws en informatie:       Geluidshinder A50( klik op de tekst) .

Laatste nieuws en informatie:       2e Afslag Ekkersrijt. (klik op de tekst) 

——————————————————————————————————————————————————————–