TAG Adventures.

Deze activiteit is gestopt.   Er wordt door het bestuur van de wijkvereniging gezocht naar een andere invulling van deze activiteit.

d.d.  15-1-2020.