Groenwerkzaamheden Aanschotse beemden. 23 november – 17 december 2021

Groenwerkzaamheden Aanschotse beemden.

Vanaf eind november gaat de Gemeente weer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in
de Aanschotse beemden. Verspreid over het gebied gaan meerdere aannemers
werkzaamheden uitvoeren. Het werk varieert van het rooien van dode bomen,
vrijsnoeien van paden tot het uitdunnen van houtwallen. Ook worden er bomen -vooral
zwarte els- geknot.
In het midden van het gebied ter hoogte van Bloedkoraal gaan we een rand van het
bosje met jonge populieren rooien. Dit gebeurt om het waardevolle struweel van
sleedoorn, meidoorn en wilde rozen dat achter dit bosje staat te behouden. Deze
struiken hebben zonlicht nodig maar komen steeds verder in de verdrukking door het
opgroeien van de jonge populieren. Deze struikensoorten zijn heel belangrijk voor veel
vogels in het gebied. De bessen die in het najaar aan de struiken komen zijn belangrijk
wintervoedsel voor bijvoorbeeld goudvinken en appelvinken. Om dezelfde reden worden
de singels die in het middengebied tussen de graslanden liggen ook uitgedund. Hier
halen we een deel van de boomvormers zoals eik en wilg weg om zo de overige soorten
voldoende licht te geven. De afgezaagde bomen zullen deels ook weer uitgroeien.
Hierdoor blijven de singels rijk aan soorten bomen en struiken. De singels worden
hierdoor ook niet te hoog zodat er niet te veel schaduw komt op de graslanden die er
tussen liggen. Als die voldoende zonlicht krijgen komen er meer waardevolle bloeiende
planten voor insecten zoals vlinders en wilde bijen voor in de graslanden.
Het gesnoeide hout blijft waar mogelijk in het gebied, het wordt gestapeld in
zogenaamde takkenrillen. Hier kunnen vogels als roodborst en winterkoning in broeden
en vinden egel, wezel, padden en salamanders beschutting. Houtoogst is nergens een
doel. Er wordt alleen afgevoerd waar er te veel is om het te laten liggen.
In het gebied komen van oudsher veel zwarte elzen voor die als hakhout beheert
werden. De boeren in het gebied knotte die bomen op ongeveer een meter hoogte en
herhaalde dat ongeveer iedere tien jaar. Hierdoor konden deze bomen -die normaal snel
groeien maar niet oud worden- heel oud worden en kregen ze een bijzondere vorm; de
zogenaamde stoof. Deze vorm van beheer gaan we op verschillende plekken in het
gebied uitvoeren. Dit ziet er ingrijpend uit maar zorgt juist voor het behoud van deze
bijzondere boom(vorm). De geknotte stam vormt in het voorjaar weer nieuwe takken en
kan weer jaren groeien zonder dat de takken uitbreken.
Het beheer is dus gericht op het veilig in stand houden van de grote variatie in bomen,
struiken en graslanden in het gebied. Op een manier die bijdraagt aan het behoud van
de cultuurhistorische waarde van de Aanschotse beemden. Vooral het behoud van de
meidoorn, sleedoorn en zwarte els zorgt voor een rijk voedselaanbod voor vogels zoals
de goudvink en appelvink, maar ook putters, sijsjes en vinken. Plaatselijk worden de
singels in het gebied ook bij geplant met deze soorten.
Voor vragen over de werkzaamheden of het beheer van het gebied kunt u contact
opnemen met:

Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden van Gemeente
Eindhoven, tel 06-51200655

Aanschotse Beemden - Tussen landschappelijk en ecologisch groen - AMBULARE