Wijkschouw in Blixembosch 19 oktober

 

Ook dit jaar gaan we – samen met de politie, boa’s – een preventieactie houden om bewoners bewust te maken van bepaalde risico’s die men loopt bij onveilige situaties.
Onveilige situaties, zoals open deuren, ramen, kliko’s tegen poorten, niet afgesloten auto’s met waardevolle goederen…….

Naast deze waarschuwingsactie in nauwe samenwerking met politie en gemeente Eindhoven, willen we ook kijken naar situaties in de wijk die
mogelijk ongewenst zijn en verbeterd dienen te worden.
(Denk aan losse stoeptegels, onverlichte brandgangen, kapotte straatverlichting). Sommige zaken kunnen we dan rechtstreeks bij de gemeente melden via de Buiten Beter App.

De politie heeft zich bereid verklaard om met een aantal (leerling) agenten deel te nemen aan de actie.
De gemeentelijke Boa’s van stadstoezicht participeren ook in deze preventie-Actie in de donkere dagen na de kerst. (BOA betekent BuitengewoonOpsporingsAmbtenaar)

Tijdens de Wijkschouw in Blixembosch gaan we op 19 oktober a.s. samen met hen en een aantal vrijwilligers/bewoners uit Blixembosch alsmede buurtpreventen, de wijk in om onveilige situaties te signaleren en aan te pakken.
Er wordt in groepjes (wijkbewoners, buurtpreventen, boa’s en politieagenten) door de wijk gelopen.

Zien we bijvoorbeeld een poort open staan, niet afgesloten fietsen, of – bijvoorbeeld – een golfuitrusting in een niet afgesloten auto liggen, een garagedeur openstaan, etc., etc., dan bellen we bij bewoners aan om hun daarop te wijzen.
Zijn bewoners niet thuis, dan laten we een flyer met preventieadvies achter.

We starten op:

Dinsdag 19 oktober
aanvang: 19.00 uur
Startlocatie: in het VTA Blixems

Onder het genot van een kop koffie of thee houden we een korte briefing en delen we de teams in bestaande uit politieagenten – boa’s en vrijwilligers uit de wijk.
Daarna gaan we de wijk in!

Om 21.30 uur wordt iedereen weer terug verwacht in het VTA. ( niet eerder…..) Een korte evaluatie / inventarisatie vindt dan plaats onder het genot van een kop soep en een drankje.  De beloning voor het participeren in een avondje preventie in uw wijk.

Kortom, meld je aan en loop mee! Dit kan bij nicoline@buurtpreventieblixembosch.nl

Tot 19 oktober!

Met vriendelijke groet,
Gertjan van den Heuvel
en Nicoline Verbeek, Coördinatoren Buurtpreventie Blixembosch