Blixemflitsen

Hallo allemaal,

Deadlines Blixemflitsen! juli en september 2020

Zoals jullie weten is het julinummer van Blixemflitsen! het laatste vóór de zomervakantie. Er komt in augustus geen Blixemflitsen!
De deadline voor het julinummer is 14 juni, bezorging 4 t/m 9 juli 2020
Voor het septembernummer is de deadline 30 augustus, bezorging 19 t/m 24 september 2020.
Laten we hopen dat volgend jaar alle activiteiten weer door kunnen gaan en we het 30-jarig bestaan van de wijkvereniging op ‚gepaste’ wijze kunnen vieren!
Mede namens de redactie een fijne zomer gewenst!
Met vriendelijke groet,

Carina

Carina Oosting-Schummelketel
redactie wijkblad Blixemflitsen!
redactie@blixemflitsen.nl

————————————————————————————————————————————————————

Blixemflitsen! verschijnt negen keer per jaar als wijkblad van Blixembosch in Eindhoven.

De meest recente edities en  vind je HIER.

Redactie.

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur: Carina Oosting
Vormgeving/Adverteren: Theo Lemm
Redactie: Margreeth Haagsman, Marja Vugs, Hans Baaijens

Drukwerk: All Color, Eersel
Oplage: 3400
2019: 29e jaargang

Planning voor 2020.

De redactie is te bereiken via redactie@blixemflitsen.nl
Via dit mail-adres kunt u kopij aanleveren vóór de desbetreffende deadline.

Regels voor het aanleveren van kopij

  • Aanleveren vóór de deadline van de desbetreffende uitgave
  • In Word (uw opmaak wordt niet bewaard)
  • Via redactie@blixemflitsen.nl
  • Logo’s, tekeningen en foto’s als afzonderlijke bestanden aanleveren (niet opnemen in het Word document, er alleen evt. naar verwijzen)
  • Logo’s en tekeningen liefst aanleveren als .eps bestand
  • Foto’s en gescande afbeeldingen het liefst als .tif bestand met op de gewenste grootte een resolutie van 300 dpi.
  • De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, te corrigeren of niet te plaatsen.

Bezorging

De verspreiding van het wijkblad Blixemflitsen! wordt geregeld door:
Blixembosch I: Martine Beyk, tel. 248 00 87
Blixembosch II: Yvonne Aben, tel. 242 61 26
Italiaanse wijk: Catrien Uneken, tel. 241 13 24
Amerikaanse wijk: Mieke van Iersel, tel. 241 35 10
Franse wijk: Rob Pickard, tel. 242 59 68

Zij werken samen met de vrijwilligers die Blixemflitsen! aan huis bezorgen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de bezorging van Blixemflitsen! mail dan naar bezorging@blixemflitsen.nl

Adverteren

Als u vragen hebt over adverteren in het wijkblad Blixemflitsen! kunt u contact opnemen met Theo Lemm, via adverteren@blixemflitsen.nl

Het is alleen mogelijk in het wijkblad te adverteren. Adverteren op deze website is vooralsnog niet mogelijk.