Voorlichtingsavond Inbraakpreventie en Senioren en Veiligheid

 

Betreft: Voorlichtingsavond Inbraakpreventie en Senioren & Veiligheid

Beste bewoner(s)

Het aantal inbraken in Blixembosch is de afgelopen jaren gedaald. Dit aangezien de leden van het buurtpreventieteam  bijna iedere avond  een ronde door de wijk lopen.
Toch willen we nogmaals aandacht besteden aan inbraakpreventie door voor u een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze avond wordt in coproductie georganiseerd door het Buurtpreventieteam Blixembosch, Politie en Gemeente.

Datum   :              Dinsdag 10 maart 2020
Tijd        :              Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie :              VTA Blixems, Ouverture 2

Tijdens deze avond worden presentaties gegeven door Politie en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Ook het Preventieteam Eindhoven zal aanwezig zijn met een stand met toonmaterialen hang- en sluitwerk.
Er wordt onder andere aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraak, het voorkomen van pinpasdiefstal, babbeltrucs en andere vormen van criminaliteit.

Aan het eind van de avond gaat u naar huis met een aantal tips waarmee u zelf en met andere buurtbewoners aan de slag kunt om uw wijk veiliger te maken.

Voor de organisatie van deze avond willen we graag weten hoeveel personen er aanwezig zijn. U kunt zich tot en met 3 maart aanmelden per e-mail info.buurtpreventie@blixembosch.nl met opgave van het aantal personen.
 

 

Wijkschouw Buurtpreventie

Wijkschouw Buurtpreventie

 

De donkere dagen zijn weer begonnen, traditioneel de periode waarin de meeste inbraken plaatsvinden.

Piekmomenten liggen in de weken in aanloop naar en tijdens de feestdagen en die van  carnaval of (wintersport)vakantie.

Samen met Politie, Gemeente, Buurtpreventie Blixembosch en wijkbewoners willen we in de wijk aandacht vragen voor inbraakpreventie door het houden van een flyer-actie in combinatie met een wijkschouw (bij een wijkschouw wordt gelet op onveilige situaties).

Wanneer:        Donderdag 9 januari 2020.

Hoe laat:         Inloop vanaf 19.00 – 19.15 uur met koffie/thee en uitleg.

Start:                19.15 uur.

Terug:              21.00 uur, kopje soep, evaluatie en een drankje.

Lopen jullie s.v.p. mee !?!?

Je kunt je aanmelden bij nicoline@buurtpreventieblixembosch.nl

 

Met vriendelijke groet,

Buurtpreventie Blixembosch

Leefbaarheidsteam Blixembosch

 

 

Neigbourhood Prevention:

Neighbourhood Prevention: 
The dark days have started again, traditionally the period in which most burglaries take place. Peak
moments are in the weeks leading up to and during the holidays and those of carnival or (winter
sports) holidays. Together with the police, the council, Blixembosch neighbourhood prevention and
neighbourhood residents, we want to draw attention to burglary prevention in the neighbourhood
by conducting a flyer campaign in combination with a neighbourhood patrol (unsafe situations are
considered in a neighbourhood patrol).
When: Thursday, January 9, 2020.
What time: Walk in from 7 p.m. – 7.15 p.m. with coffee / tea and explanation.
Start: 7.15 p.m. Back: 9 p.m., cup of soup, evaluation and a drink.  Please come along!?!?  You can
register at nicoline@buurtpreventieblixembosch.nl
Hope to see you then,
Neighbourhood Blixembosch

Taal cafe Blixems gestart.

Blixembosch International Community
Gezien het grote aantal expats in de wijk Blixembosch wil het bestuur van de
wijkvereniging meer aandacht geven aan deze groep wijkbewoners.
Ook het buurtcentrum VTA Blixems wil zich hier meer op gaan richten, ook t.a.v.
de openstelling.
Op 28 november jl. is de eerste bijeenkomst geweest met expats uit Blixembosch.
Er was een opkomst van 25 expats en het is een gezellige ochtend geworden.
Met het spelen van Oudhollandse spelletjes hebben de expats kunnen proeven aan
de Nederlandse cultuur.
Tevens is een enquête gehouden onder de aanwezigen. Hieruit is gebleken dat er
veel behoefte is aan contacten met Nederlandse wijkbewoners om te oefenen in het
gebruik van de Nederlandse taal. Daarom zal er worden gestart met een
maandelijks taal café (coffee-corner) voor expats, waar men in een informele sfeer
kan praten in de Nederlandse taal.
Taal Café Blixems:
de bijeenkomsten van het taal café in 2020 zullen worden gestart op
donderdagochtend 9 januari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond 14
januari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.
Plaats: VTA Blixems, Ouverture 2.
Wij nodigen alle expats, woonachtig in Blixembosch, uit voor deze bijeenkomst.
Met alle aanwezigen zullen we tevens bespreken op welke manier dit een vervolg
kan krijgen.
Ook zullen we onderzoeken welke taalcursussen gewenst zijn. U kunt zich wel van
tevoren aanmelden via email aan internationalcommunity@gmail.com
Tevens nodigen we Nederlandse vrijwilligers uit die als gesprekpartner willen
optreden. U kunt zich hiervoor aanmelden via email aan
jacques@blixembosch.com
Voor expats: hieronder zal een QR-code worden geplaatst bij dit artikel, welke
direct koppelt naar de digitale Engelse versie op de website. Meer informatie is te
vinden op facebook:
https://www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/

Donkere Dagen Campagne om zoveel mogelijk inbraken te voorkomen!

Donkere Dagen Campagne om zoveel mogelijk inbraken te voorkomen!

 

De gemeente Eindhoven komt deze winter weer met een uitgebreide Donkere Dagen campagne, gericht op inbraakpreventie. Niet alleen om mensen waakzaam te maken, maar vooral ook om het aantal inbraken terug te dringen.

De wintertijd staat nog steeds gelijk aan inbraaktijd. Piekmomenten liggen in de weken rond de feestdagen. Hoewel de meeste mensen wel snappen dat er meer inbraken plaatsvinden als het (vroeger) donker is, is het toch nodig om hier elk jaar weer opnieuw aandacht voor te vragen. Voorkomen is beter dan genezen!

Tips voor bewoners

  • Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
  • Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als je alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
  • Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
  • Leg waardevolle spullen uit het zicht.
  • Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
  • Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
  • Met goed hang-en-sluitwerk, heb je tot 85% minder kans op een inbraak.
  • Registreer alle waardevolle spullen in huis. Mocht er toch ingebroken worden, heeft dit voordelen bij het afhandelen van de verzekering en ook bij het opsporen van de spullen. Meer info via https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/stopheling.

Kijk voor meer nuttige tips op:

Doet U mee ??

Beste bewoners Blixembosch,

MeBeSafe betreft een europees onderzoek naar de toepassingen van slim licht in de infrastructuur; E.e.a. teneinde de verkeersveiligheid te vergroten. 

In de uitnodiging wat meer informatie. 

Op het traject afrit J.F. Kennedylaan/Tempellaan is met ingang van 28 oktober jl. het lichtsysteem voor langere periode geactiveerd.

De firma Heijmans is erg benieuwd wat weggebruikers vinden van het systeem. Hiervoor hebben zij een enquête opgesteld, deze is vanaf nu (tot 30 november) in te vullen.

De uitnodiging voor het invullen van de enquête vinden in een ander bericht over dit onderwerp.

Mochten deze bestanden niet werkbaar zijn, hoort de firma Heijmans (in deze Milou van Mierlo, mmierlo@heijmans.nl)  het graag. In dat geval kunnen we ook het niet-opgemaakte tekstbestand (Word) delen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
Leefbaarheidsteam Blixembosch

Opening “de muur”Aanschotpark 20 november.

Beste Omwonenden Aanschotpark, Wijkvereniging en Leefbaarheidsteam Blixembosch, wijkagent, (Jeugd-) Boa’s en anderen,

Op woensdag 20 november a.s. komt Wethouder Yasin Torunoglu de muur in het Aanschotpark officieel ‘openen’.

Hierbij nodigen wij jullie daarvoor van harte uit om om 16.15 uur hierbij aanwezig te zijn!

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Namens Bert Nieuwenhuis, voorzitter Leefbaarheidsteam Blixembosch,

Nicoline Verbeek

(En) AED en reanimate !!!!!

And what’s next ???

Now that the summer vacation is over, the Hart voor Blixembosch working group is restarting again.
The “Blixembosch Can Reanimate” objective has not been achieved.
Even far from what we would like to see .
We have already taken care of the AEDs: 10 are placed throughout the neighborhood.
Enough to get to a victim within the first crucial 6 minutes after a cardiac arrest..

Besides the AEDs , we still need enough people around who know to operate one of them and more important who can and want to be ready to go out when a call is recieved and get the AED started and start with CPR.
And there we are stuck as workgroup Blixembosch can reanimate. Calls via Blixem flashes! and media like Facebook gave us just a few responses. There is also little people interested for themed meetings about CPR and AEDs . And that whilst we are all convinced of the importance
from a “heart-safe” Blixembosch.
The members of the working group will try to get in contact with you in person , to get in touch with local residents to get excited about following CPR and AED courses .
If you have any ideas how we can reach more people ?

 Please let us know .
Would you like to take up the CPR and AED course ?

For the course you can register at First Aid Blixembosch.

 The course  only takes 4 hours of youre time !

For more information you can have a look on the website :

 www.ehbo-blixembosch.nl or send an email to

 courses@ehbo-blixembosch.nl
On behalf of the Hart voor Blixembosch working group,

Rene Hermans Hartvoorblixembosch@gmail.nl

HART voor Blixembosch ( wil je reanimeren) ( 18-10-19)

En hoe nu verder???

 

Nu de zomervakantie voorbij is pakt de werkgroep Hart voor Blixembosch de draad weer op.

De doelstelling ‘Heel Blixembosch kan reanimeren’ is immers nog niet gehaald. Verre van dat zelfs.

Voor de AED’s hebben we wel al gezorgd: verspreid over de wijk hangen er 10. Voldoende om binnen de eerste cruciale 6 minuten na een hartstilstand een exemplaar bij het slachtoffer te krijgen. Maar…. dan moeten er wel voldoende burgers zijn die kunnen reanimeren en die bereid zijn om opgeroepen te worden om zo’n AED op te halen en te starten met reanimeren. En daar blijven we als werkgroep een beetje hangen. Oproepen via Blixemflitsen! en facebook leveren maar weinig reacties op. Ook voor themabijeenkomsten blijkt er weinig belangstelling te zijn. En dat terwijl wij met z’n allen overtuigd zijn van het belang van een ‘hartveilig’ Blixembosch.

De leden van de werkgroep gaan komende tijd op individuele basis, via persoonlijk contact proberen om wijkbewoners enthousiast te krijgen voor de reanimatie cursus.

Mocht jij nog ideeën hoe we dit verder aan kunnen pakken? Graag, laat het ons weten.

Wil je nu al leren reanimeren? Voor de cursus kun jij je aanmelden bij EHBO Blixembosch. Deze duurt maar 4 uur! Kijk op de website www.ehbo-blixembosch.nl of stuur een mail naar cursussen@ehbo-blixembosch.nl

 

Namens de werkgroep Hart voor Blixembosch,

Rene Hermans     Hartvoorblixembosch@gmail.nl