Werkzaamheden John F Kennedylaan 29 juni- 26 juli 2020.

Beste lezer,
Het noordelijk deel van de John F. Kennedylaan is hard toe aan groot onderhoud. Wegwerkzaamheden op zo’n belangrijke ontsluitingsweg zorgen voor veel overlast voor het verkeer. De werkzaamheden stonden op de planning voor de zomer van 2021. Omdat er door de coronacrisis minder verkeer op de weg is en er deze zomer geen evenementen plaatsvinden, heeft de gemeente besloten om de werkzaamheden eerder uit te voeren.
Wegwerkzaamheden vanaf 29 juni:
Op 29 juni start Aannemingsmaatschappij Van Gelder met de wegwerkzaamheden op de Kennedylaan tussen de Sterrenlaan en de Tempellaan. De eerste twee weken werkt de aannemer op de oostelijke rijbaan. Vanaf maandag 13 juli starten de werkzaamheden op de westelijke rijbaan. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden op 26 juli klaar. De aannemer werkt van maandag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 23:00 uur om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.
Bereikbaarheid:
Tijdens de werkzaamheden blijft de Kennedylaan in gebruik voor doorgaand verkeer dat de stad uit gaat (richting A50). Verkeer vanaf de snelweg richting Centrum, Nuenen en Mierlo wordt omgeleid via de N2, Tilburgseweg en Ring. Verkeer vanaf de snelweg richting Helmond wordt omgeleid via de A2/A67. Vanuit Veghel geldt een adviesroute via de N279 richting Helmond.
Tijdens de eerste fase rijdt het verkeer stad uit over de westelijke rijbaan. Daardoor zijn de toe- en afritten van de Kennedylaan niet bereikbaar. Verkeer richting Woensel moet dus gebruik maken van de afrit naar de Sterrenlaan/W. Churchilllaan.
Via deze link: https://we.tl/t-t3UDu7wgos kunt u de kaarten met de omleidingsroutes downloaden (tot 20 juli 2020). Deze informatie kan aan bezoekers, leveranciers en/of vaste klanten worden gezonden. Wij willen u vragen deze informatie (bijvoorbeeld op uw website of Facebookpagina) te delen, zodat deze zoveel mogelijk mensen bereikt.
Meer informatie over het project Kennedylaan is te vinden op www.eindhoven.nl/kennedylaan.
Op de hoogte blijven? Installeer dan de Werk In Uitvoering App via https://werkinuitvoering.vangelder.com/.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuurt u dan een e-mail met uw contactgegevens naar kennedylaan@vangelder.com.

Wegwerkzaamheden Kennedylaan | Eindhoven

Blik opzij, dan kan de veegmachine erbij: juni 2020.

 

Blik opzij, dan kan de veger erbij

Een schone straat en een straat zonder onkruid is iets waar de gemeente veel aan kan doen. Maar niet alles. U kunt hieraan ook meewerken. Veel geparkeerde auto’s maken het moeilijk om de straten goed te vegen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. De gemeente laat minimaal 2 keer per jaar (1 x in het voorjaar en 1 keer in het najaar) uw wijk integraal in twee delen vegen. De ene dag de kant met de even huisnummers en de volgende dag de kant met de oneven huisnummers. We verzoeken u om uw auto niet te parkeren tussen 08:00 uur en 17:00 uur aan de straatkant die op die dag aan de beurt is.  Door middel van borden die langs de toegangswegen van uw wijk staan, ziet u wanneer uw deel van de wijk aan de beurt is.

Vooral in deze corona tijd – waarin veel mensen thuiswerken – is het een extra uitdaging voor alle bewoners om even op te letten dat je auto aan de juiste kant van de weg staat!

Op de onderstaande data wordt geveegd:

Woensdag 10 juni (even nrs) Donderdag 11 juni (oneven nrs) Italiaans en Franse wijk
Woensdag 10 juni (even nrs) Donderdag 11 juni (oneven nrs) Edelstenen buurt
Maandag 15 juni (even nrs) Dinsdag 16 juni (oneven nrs) Sprookjesbosch en Engelse wijk
Woensdag 18 juni (even nrs) Donderdag 19 juni (oneven nrs) Amerikaanse wijk

 

 

 

De aannemers die Blixembosch onder hun hoede hebben, werken het hele jaar door om onze wijk mooi en netjes te houden. Dus niet alleen tijdens de integrale veegacties wordt er in de wijk geveegd!

Mijn hartelijke dank aan de vrijwilligers die de aankondigingsborden plaatsen.

 

Annie Ouborg (Coördinator Veegactie)

Email: annieouborg@hotmail.com

Groen Licht voor Blixembosch buiten.

Groen licht voor 180 nieuwe woningen in Blixembosch Buiten
Blixembosch Buiten in Eindhoven-Noord groeit de komende jaren verder door. De gemeente Eindhoven, BPD en Hurks vastgoedontwikkeling hebben een overeenkomst gesloten, waarmee groen licht is gegeven om vanaf medio 2021 zo’n 180 nieuwe koopwoningen in het (laatste) plandeel Het Plateau te bouwen. Het eerste plandeel De Velden (ongeveer 250 woningen) is nagenoeg afgerond. Daarmee telt Blixembosch straks in totaal circa 430 extra, nieuwe woningen.
Wethouder Yasin Torunoglu is enthousiast over de bouw van de extra woningen. “Eindhoven heeft dringend behoefte aan meer woningen. We zijn daarom gestart met een bouwoffensief. Ook in deze crisistijd blijft het woningtekort groot. We willen zo snel mogelijk woningen realiseren, waaraan nu de meeste behoefte is. Vorig jaar zijn in Eindhoven bijna 3.000 woningen bijgebouwd. Maar dat is zeker nog niet genoeg. Veel mensen zijn op zoek naar een woning, in het stadscentrum maar ook daarbuiten. Daarom is dit project aan de rand van onze stad een waardevolle aanvulling.”
Bijzondere, groene woonomgeving
Opvallend aan Het Plateau is het niveauverschil. Erik Leijten (directeur BPD regio zuid): “Door de verschillende hoogtes creëren we een bijzondere woonomgeving, met veel groen en water, aan de noordzijde omsloten door een natuurlijke wal. De woningen krijgen een modern, eigentijds karakter, in verschillende witte tinten. De precieze verdeling is nog niet bekend, maar het wordt een mooie mix van woningtypes. De duurzame woningen zijn bovendien allemaal gasloos, krijgen een warmtepomp én zonnepanelen.”
Bouwrijp maken
Momenteel wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Jeroen de Bekker (algemeen directeur Hurks bouw & vastgoedontwikkeling): “Na alle voorbereidende werkzaamheden, starten we medio 2021 met het bouwen van de eerste woningen. Dat doen we in drie fases, zodat een snellere doorontwikkeling van de buurt plaatsvindt en bewoners naar hun nieuwe woning kunnen verhuizen. De verwachting is dat in 2023 de laatste woningen zijn opgeleverd.”
Meer info
Inschrijven voor de nieuwe woningen is nog niet mogelijk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.blixemboschbuiten.nl en zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. De verwachting is dat de woningen begin 2021 in verkoop gaan.

Oproep aan wijk bewoners door Gerard v.d.Oetelaar vanuit het V.T.A.

Beste wijkbewoner

Zoals je weet zijn alle buurthuizen gesloten en zijn er bij ons geen activiteiten.

Maar dat neemt niet weg dat we niets willen doen, alleen de middelen zijn beperkt.
Heb jij signalen van mensen / ouderen waar nijpend behoeft aan is en waar wij misschien een rol in kunnen spelen? Laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,

Gerard van den Oetelaar
zakelijk leider wijkcentrum Blixems

 Wijkcentrum Blixems

Ouverture 2 | 5629 PV Eindhoven

040-2912444 | 06-46768160
g.vd.oetelaar@lumenswerkt.nl | info-blixems@lumenswerkt.nl

ma | di  | wo | do

Voorlichtingsavond Inbraakpreventie en Senioren en Veiligheid

 

Betreft: Voorlichtingsavond Inbraakpreventie en Senioren & Veiligheid

Beste bewoner(s)

Het aantal inbraken in Blixembosch is de afgelopen jaren gedaald. Dit aangezien de leden van het buurtpreventieteam  bijna iedere avond  een ronde door de wijk lopen.
Toch willen we nogmaals aandacht besteden aan inbraakpreventie door voor u een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze avond wordt in coproductie georganiseerd door het Buurtpreventieteam Blixembosch, Politie en Gemeente.

Datum   :              Dinsdag 10 maart 2020
Tijd        :              Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie :              VTA Blixems, Ouverture 2

Tijdens deze avond worden presentaties gegeven door Politie en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Ook het Preventieteam Eindhoven zal aanwezig zijn met een stand met toonmaterialen hang- en sluitwerk.
Er wordt onder andere aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraak, het voorkomen van pinpasdiefstal, babbeltrucs en andere vormen van criminaliteit.

Aan het eind van de avond gaat u naar huis met een aantal tips waarmee u zelf en met andere buurtbewoners aan de slag kunt om uw wijk veiliger te maken.

Voor de organisatie van deze avond willen we graag weten hoeveel personen er aanwezig zijn. U kunt zich tot en met 3 maart aanmelden per e-mail info.buurtpreventie@blixembosch.nl met opgave van het aantal personen.
 

 

Wijkschouw Buurtpreventie

Wijkschouw Buurtpreventie

 

De donkere dagen zijn weer begonnen, traditioneel de periode waarin de meeste inbraken plaatsvinden.

Piekmomenten liggen in de weken in aanloop naar en tijdens de feestdagen en die van  carnaval of (wintersport)vakantie.

Samen met Politie, Gemeente, Buurtpreventie Blixembosch en wijkbewoners willen we in de wijk aandacht vragen voor inbraakpreventie door het houden van een flyer-actie in combinatie met een wijkschouw (bij een wijkschouw wordt gelet op onveilige situaties).

Wanneer:        Donderdag 9 januari 2020.

Hoe laat:         Inloop vanaf 19.00 – 19.15 uur met koffie/thee en uitleg.

Start:                19.15 uur.

Terug:              21.00 uur, kopje soep, evaluatie en een drankje.

Lopen jullie s.v.p. mee !?!?

Je kunt je aanmelden bij nicoline@buurtpreventieblixembosch.nl

 

Met vriendelijke groet,

Buurtpreventie Blixembosch

Leefbaarheidsteam Blixembosch

 

 

Neigbourhood Prevention:

Neighbourhood Prevention: 
The dark days have started again, traditionally the period in which most burglaries take place. Peak
moments are in the weeks leading up to and during the holidays and those of carnival or (winter
sports) holidays. Together with the police, the council, Blixembosch neighbourhood prevention and
neighbourhood residents, we want to draw attention to burglary prevention in the neighbourhood
by conducting a flyer campaign in combination with a neighbourhood patrol (unsafe situations are
considered in a neighbourhood patrol).
When: Thursday, January 9, 2020.
What time: Walk in from 7 p.m. – 7.15 p.m. with coffee / tea and explanation.
Start: 7.15 p.m. Back: 9 p.m., cup of soup, evaluation and a drink.  Please come along!?!?  You can
register at nicoline@buurtpreventieblixembosch.nl
Hope to see you then,
Neighbourhood Blixembosch

Taal cafe Blixems gestart.

Blixembosch International Community
Gezien het grote aantal expats in de wijk Blixembosch wil het bestuur van de
wijkvereniging meer aandacht geven aan deze groep wijkbewoners.
Ook het buurtcentrum VTA Blixems wil zich hier meer op gaan richten, ook t.a.v.
de openstelling.
Op 28 november jl. is de eerste bijeenkomst geweest met expats uit Blixembosch.
Er was een opkomst van 25 expats en het is een gezellige ochtend geworden.
Met het spelen van Oudhollandse spelletjes hebben de expats kunnen proeven aan
de Nederlandse cultuur.
Tevens is een enquête gehouden onder de aanwezigen. Hieruit is gebleken dat er
veel behoefte is aan contacten met Nederlandse wijkbewoners om te oefenen in het
gebruik van de Nederlandse taal. Daarom zal er worden gestart met een
maandelijks taal café (coffee-corner) voor expats, waar men in een informele sfeer
kan praten in de Nederlandse taal.
Taal Café Blixems:
de bijeenkomsten van het taal café in 2020 zullen worden gestart op
donderdagochtend 9 januari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond 14
januari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur.
Plaats: VTA Blixems, Ouverture 2.
Wij nodigen alle expats, woonachtig in Blixembosch, uit voor deze bijeenkomst.
Met alle aanwezigen zullen we tevens bespreken op welke manier dit een vervolg
kan krijgen.
Ook zullen we onderzoeken welke taalcursussen gewenst zijn. U kunt zich wel van
tevoren aanmelden via email aan internationalcommunity@gmail.com
Tevens nodigen we Nederlandse vrijwilligers uit die als gesprekpartner willen
optreden. U kunt zich hiervoor aanmelden via email aan
jacques@blixembosch.com
Voor expats: hieronder zal een QR-code worden geplaatst bij dit artikel, welke
direct koppelt naar de digitale Engelse versie op de website. Meer informatie is te
vinden op facebook:
https://www.facebook.com/BlixemboschInternationalCommunity/

Donkere Dagen Campagne om zoveel mogelijk inbraken te voorkomen!

Donkere Dagen Campagne om zoveel mogelijk inbraken te voorkomen!

 

De gemeente Eindhoven komt deze winter weer met een uitgebreide Donkere Dagen campagne, gericht op inbraakpreventie. Niet alleen om mensen waakzaam te maken, maar vooral ook om het aantal inbraken terug te dringen.

De wintertijd staat nog steeds gelijk aan inbraaktijd. Piekmomenten liggen in de weken rond de feestdagen. Hoewel de meeste mensen wel snappen dat er meer inbraken plaatsvinden als het (vroeger) donker is, is het toch nodig om hier elk jaar weer opnieuw aandacht voor te vragen. Voorkomen is beter dan genezen!

Tips voor bewoners

  • Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
  • Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als je alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
  • Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
  • Leg waardevolle spullen uit het zicht.
  • Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
  • Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
  • Met goed hang-en-sluitwerk, heb je tot 85% minder kans op een inbraak.
  • Registreer alle waardevolle spullen in huis. Mocht er toch ingebroken worden, heeft dit voordelen bij het afhandelen van de verzekering en ook bij het opsporen van de spullen. Meer info via https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/stopheling.

Kijk voor meer nuttige tips op:

Doet U mee ??

Beste bewoners Blixembosch,

MeBeSafe betreft een europees onderzoek naar de toepassingen van slim licht in de infrastructuur; E.e.a. teneinde de verkeersveiligheid te vergroten. 

In de uitnodiging wat meer informatie. 

Op het traject afrit J.F. Kennedylaan/Tempellaan is met ingang van 28 oktober jl. het lichtsysteem voor langere periode geactiveerd.

De firma Heijmans is erg benieuwd wat weggebruikers vinden van het systeem. Hiervoor hebben zij een enquête opgesteld, deze is vanaf nu (tot 30 november) in te vullen.

De uitnodiging voor het invullen van de enquête vinden in een ander bericht over dit onderwerp.

Mochten deze bestanden niet werkbaar zijn, hoort de firma Heijmans (in deze Milou van Mierlo, mmierlo@heijmans.nl)  het graag. In dat geval kunnen we ook het niet-opgemaakte tekstbestand (Word) delen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
Leefbaarheidsteam Blixembosch