> Onder de betreffende menukeuzes vindt u informatie van de diverse werkgroepen in de wijkvereniging.

Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten die voor u worden georganiseerd of om verbeteringen voor een betere leefbaarheid in de wijk.

Kijk hier dus regelmatig voor actuele informatie !

Werkgroepen kunnen artikelen voor plaatsing op de site sturen naar:

webredactie@blixembosch.com