20-6-2021.

Actueel:  – Wegwerkzaamheden. In zoemen naar  “onze” wijk.  KLIK HIER,

                – Snel iets melden aan de gemeente , gebruik dan de  Buiten Beter App.

                – Geluidsoverlast Airport / Vliegbasis Eindhoven:  info en melden. KLIK HIER

                – Onze wijkagent is Maud Wenting ( tijdelijk 10-6-21) .  Hoe haar te bereiken ?  KLIK HIER.

                – Milieu Klachten Centrale Provincie Noord-Brabant . KLIK HIER.

De Milieu Klachten Centrale behandelt uitsluitend klachten over milieu en zwemwater. Met klachten over hondenpoep, vuilnis, groenonderhoud, verkeersoverlast  en sluitingstijden van de horeca kunt u terecht bij uw gemeente. Benader de politie als er sprake is van verstoring van de openbare orde, overlast van drugs of overlast van  hangjongeren.

——————————————————————————————————————————————————————-

Notulen van het laatste overleg (4x per jaar) :  Klik Hier. 

 —————————————————————————————————————————————————————-

Wat valt er onder leefbaarheid.

  • Alles wat met uw buurt(-genoten) te maken heeft en specifiek verkeer of speel- en groenvoorziening en milieu betreft. Uw straatcoördinator is de eerste om te benaderen en als u die niet kent dan de buurtcoördinator van uw buurt (zie ook het lijstje hieronder).
  • Alles wat met een uitnodigende en natuurlijke omgeving te maken heeft:: de werkgroep  Speel, Groen en Milieu. De contactpersoon Hanny der Kinderen   maakt werk van uw aandachtspunten, voorstellen, suggesties die binnenkomen op dit gebied. Zij overlegt dat met de wijkcoördinator Blixembosch van Gemeente Eindhoven.
  • Alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. De aanspreekpersoon voor deze zaken is Richard Vereijssen. ( Verkeerscommissie@blixembosch.com) Hij overlegt met zijn achterban, de Verkeerscommissie, en streeft naar oplossingen of toepassingen in overleg met de accountmanager Woonomgeving en Verkeer, stadsdeelkantoor Woensel-Noord.
  • Alles wat met persoonlijke veiligheid te maken heeft. De wijkagent Maud Wenting ( tijdelijk 10-6-21)  (  tel. 0900-8844) zorgt voor onze persoonlijke veiligheid. Wat de overlast van jongeren betreft: zij gaat veelvuldig met ze in gesprek en probeert ze bij naam te leren kennen. Dit om op een persoonlijke wijze met ze te blijven communiceren. Diverse tips preventie woning inbraak vindt u hier.
  • Buurtpreventie Blixembosch kunt U via deze link bereiken.

U kunt bovengenoemde tussenpersonen benaderen, hun telefoonnummers staan op pagina 2 van de Blixemflitsen! vermeld. U kunt echter ook contact opnemen met de straatcoördinator van uw straat of buurtcoördinator van uw buurt. Blixembosch is opgedeeld in een zestal buurten.  ( Klik op de naam en U kunt een e-mail verzenden) .

Edelstenenbuurt ( Blixembosch I )
Ton Baars
Sprookjesbosch  Zuid
Jacques Borsboom
Sprookjesbosch  Noord
Vacature
Engelsebuurt
Annemarie van de Ven
Fransebuurt
Nicoline Verbeek
Italiaansebuurt
Erol Aksoy
Amerikaanebuurt
Ab Oosting
Blixemboschbuiten
Richard Vereijssen
Ieder gebied heeft een aanspreekpersoon, de buurtcoördinator Leefbaarheid. De namen en telefoonnummers van deze personen treft u aan op pagina 2 van de Blixemflitsen.
Iedere buurtcoördinator wordt bijgestaan door straatcoördinatoren. Gestreefd wordt naar 1 straatcoördinator per straat. (wilt u ook aktief bijdragen aan de leefbaarheid van uw omgeving meldt u dan als bijvoorbeeld straatcoördinator aan bij uw buurtcoördinator!). Zij hebben een signalerende en preventieve taak, zijn bijzonder alert op de genoemde leefbaarheidgebieden. (oftewel zij zijn de personen die de bordjes “Attentie: buurtpreventie” waarmaken).
Vier keer per jaar is er overleg tussen de buurtcoördinatoren Leefbaarheid, straatcoördinatoren, de aanspreekpersonen voor Speel, Groen en  Milieu, Verkeer,  gemeente, politie en het verantwoordelijke bestuurslid van de wijkvereniging. Dat betreft het Overleg Leefbaarheid.

Voor bepaalde klachten zijn er specifieke kanalen.
Wij vragen u dringend om dergelijke klachten via die kanalen te melden. Maak gebruik van de hieronder genoemde nummers en wacht niet af tot er (een maal in de drie maanden) een buurtoverleg plaats vindt. Deze nummers staan ook op pagina 2 in Blixemflitsen!:

Stank MilieuKlachtenCentrale Provincie  :  073-6812821
Vliegtuigoverlast Melden op de website van Samen op de Hoogte.
Schade aan groen of gemeentemeubilair  Via de Buiten Beter App of de gemeente.    telefonisch 14 040.
Defecte straatverlichting  Via de Buiten Beter App of de gemeente.    telefonisch 14 040.
Buurtbemiddeling (bij burenruzie)  Website buurt bemiddeling.   E-Mail: buurtbemiddeling.       tel 06) 53 31 73 31.
Zwerfvuil  Via de Buiten Beter App of de gemeente.     telefonisch 14 040.